Ενημέρωση!

Αυτή η έκδοση είναι μέρος μιας έκδοσης Joomla! που δεν υποστηρίζεται πλέον.
Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5405-joomla-174-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.7.4

Λήφθηκε
26.225 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,10 MB
Υπογραφή MD5
d14c1406be173ed3da6902ddd7c6d696
Υπογραφή SHA1
a9234ecaff2e33df15577903381d0fb0482f7f4e

This is the full download package for Joomla! 1.7.4

Λήφθηκε
2.287 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,94 MB
Υπογραφή MD5
c0e244edb84d5eb74b3285d23e7dac4f
Υπογραφή SHA1
2a123ee43926ad47f4f43b51b423213d9c2ae874

This is the full download package for Joomla! 1.7.4

Λήφθηκε
2.004 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,13 MB
Υπογραφή MD5
fb0c263ebef75dfa1a4252996e80ce10
Υπογραφή SHA1
98c4566fb65b9a3ac68cd422119ae55e1d2fd848

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from any Joomla! 1.7 release to 1.7.4

Λήφθηκε
6.107 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,27 MB
Υπογραφή MD5
87b281dd18633b96b6d9c0f971387225
Υπογραφή SHA1
8b848960e86f92b693240651771e5cf69cc16656

This package is for performing updates from any Joomla! 1.7 release to 1.7.4

Λήφθηκε
2.257 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,62 MB
Υπογραφή MD5
be1883fd5bd712357af3cdda66d8de65
Υπογραφή SHA1
d2cb5d3fbc1fd411d6c576797dfaf264f64e7339

This package is for performing updates from any Joomla! 1.7 release to 1.7.4

Λήφθηκε
1.748 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,32 MB
Υπογραφή MD5
6677c977a1223f7fe9ab7bc42d7f6a21
Υπογραφή SHA1
3220aba929397712a0562ab1a80d11d439540248

This package is for performing updates from Joomla! 1.7.3 to 1.7.4

Λήφθηκε
20.955 φορά
Μέγεθος αρχείου
47,32 kB
Υπογραφή MD5
e4974ec94a0715c13fa234f0be5c45ae
Υπογραφή SHA1
a876b606c085f82a52ad1277e76ddbedd2185b02

This package is for performing updates from Joomla! 1.7.3 to 1.7.4

Λήφθηκε
3.092 φορά
Μέγεθος αρχείου
34,00 kB
Υπογραφή MD5
31eb659ecaf296eea32cd6acb781dded
Υπογραφή SHA1
25982f1808b4537b3b93c1c625a0e8dc2dfdbbd4

This package is for performing updates from Joomla! 1.7.3 to 1.7.4

Λήφθηκε
2.173 φορά
Μέγεθος αρχείου
29,61 kB
Υπογραφή MD5
9ad14f02e5db84675f9c410f82fd8edc
Υπογραφή SHA1
70aad810467839e270e7ee7c2bf0ce0f70cd85de