Ενημέρωση!

Αυτή η έκδοση αποτελεί μέρος μιας έκδοσης Joomla! που δεν υποστηρίζεται πλέον. Σας ενθαρρύνουμε να αναβαθμίσετε την τελευταία έκδοση. Υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες στην επίσημη τεκμηρίωση για να σας βοηθήσουν με τη μεταφορά σας
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011 23:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5374-joomla-164-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.6.4

Λήφθηκε
136.011 φορές
Μέγεθος αρχείου
7,70 MB
Υπογραφή MD5
51735970817a91f5eaf0e58d091153c6
Υπογραφή SHA1
ade68cced464b9846f876196bc36979445830192

This is the full download package for Joomla! 1.6.4

Λήφθηκε
4.097 φορές
Μέγεθος αρχείου
5,62 MB
Υπογραφή MD5
ea2d0f40c343d54af0ae966d0387d2ed
Υπογραφή SHA1
f736c9551155eccf6994623eac6f14d1262d2636

This is the full download package for Joomla! 1.6.4

Λήφθηκε
2.608 φορές
Μέγεθος αρχείου
4,87 MB
Υπογραφή MD5
688d33247da9876c8d6a824f2503b7d6
Υπογραφή SHA1
7191e7451877ab63f8ad004879c12842202f1d88

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.4

Λήφθηκε
3.819 φορές
Μέγεθος αρχείου
3,63 MB
Υπογραφή MD5
4202f00711b3e7b1e0b510ad8a2f6cdd
Υπογραφή SHA1
f02006624a299d0cdb5acfeaabbdbe20bd73d737

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.4

Λήφθηκε
1.932 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,80 MB
Υπογραφή MD5
88f82db5abcf9cdeed9de0797e79fbf5
Υπογραφή SHA1
dff0fadd92d4183e84d1fdcb3766bfb51c6c500a

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.4

Λήφθηκε
1.855 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,44 MB
Υπογραφή MD5
9ff4a089cd1bd91ebd8d1978b836137f
Υπογραφή SHA1
1f349e0359a85ebda98f9b7fbc9f405bb9956f82

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.4

Λήφθηκε
3.704 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,23 MB
Υπογραφή MD5
15fb60190c2c48e3b5ff85a6a244770b
Υπογραφή SHA1
3d106f0edd07bf5e1da505358f235e350e48e569

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.4

Λήφθηκε
1.832 φορές
Μέγεθος αρχείου
721,73 kB
Υπογραφή MD5
d216350683465ea157b3f856192a3a1c
Υπογραφή SHA1
5182c089717fdc5c0bcd487fa561e56b4b367766

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.4

Λήφθηκε
1.947 φορές
Μέγεθος αρχείου
508,10 kB
Υπογραφή MD5
273d421339a83377a0ce2401accfa795
Υπογραφή SHA1
b302f465a11cdb68fdc35e0f65b6da7be71e008c

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.2 to 1.6.4

Λήφθηκε
2.411 φορές
Μέγεθος αρχείου
100,03 kB
Υπογραφή MD5
ac531f1529d9e287961d640d0b04b506
Υπογραφή SHA1
6f9ac642adbac9888347e2e1e7747851918c271a

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.2 to 1.6.4

Λήφθηκε
1.678 φορές
Μέγεθος αρχείου
73,92 kB
Υπογραφή MD5
1a344094474ce4ea4b968396c7c60ec5
Υπογραφή SHA1
e4fa78b19e6d5d46b7f51d4f15012255d281c53b

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.2 to 1.6.4

Λήφθηκε
1.527 φορές
Μέγεθος αρχείου
56,81 kB
Υπογραφή MD5
3f8993c03bf70fe472a473adf0b03c2f
Υπογραφή SHA1
b60e4227b4ad30d0698bf8929c84f2c8f3470c4e

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.3 to 1.6.4

Λήφθηκε
22.271 φορές
Μέγεθος αρχείου
81,55 kB
Υπογραφή MD5
a646646bda7d0e8b5d1affb5696b00ff
Υπογραφή SHA1
cf4980eea8d056e309a11a7923ded006ae8e6900

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.3 to 1.6.4

Λήφθηκε
5.716 φορές
Μέγεθος αρχείου
62,94 kB
Υπογραφή MD5
ea469a45f069a82180a6b6d7fc277864
Υπογραφή SHA1
3304adbd48f5fd60b5d80b9d6e4614bfe52f70f2

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.3 to 1.6.4

Λήφθηκε
2.276 φορές
Μέγεθος αρχείου
48,70 kB
Υπογραφή MD5
fc2075f897eb85b1af623ef26d50a28b
Υπογραφή SHA1
1f26f887275a6c9ffae7940617c59ded470df2cf