Ενημέρωση!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5463-joomla-2-5-7-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 2.5.7

Λήφθηκε
592.454 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,55 MB
Υπογραφή MD5
ec413887c82958665f7dbcecaffc26d1
Υπογραφή SHA1
9ba2414af21cce241c77c035e3c778404b7eb3f3

This is the full download package for Joomla! 2.5.7

Λήφθηκε
31.085 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,22 MB
Υπογραφή MD5
0b918a770ebb98f0a1a33b89b9ba4048
Υπογραφή SHA1
16a2f1d2475f1ce4ba44f2795560c1301ca1a94f

This is the full download package for Joomla! 2.5.7

Λήφθηκε
5.414 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,38 MB
Υπογραφή MD5
584e963d326b8c35e1455384f49036c1
Υπογραφή SHA1
fdf7c4ba0ee3f31373d9d08cc7e74555a6951f05

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.7

Λήφθηκε
494.718 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,13 MB
Υπογραφή MD5
064b07f5c8621c082f34460f6759dda8
Υπογραφή SHA1
86a20b9b378feb1cd2446c95c28b9d053fdbe760

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.7

Λήφθηκε
4.337 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,49 MB
Υπογραφή MD5
618ed7f9a944b493e927757c1b154dba
Υπογραφή SHA1
b50da9f1d3f0ec0aa719eb55e7c87949fef2f932

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.7

Λήφθηκε
3.655 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,17 MB
Υπογραφή MD5
f6c02ed1643a67863d8deb9e7cc6fca9
Υπογραφή SHA1
86b7d5e397e692bf1803a72d33badb6e5c02ae39

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.6 to 2.5.7

Λήφθηκε
36.959 φορά
Μέγεθος αρχείου
667,65 kB
Υπογραφή MD5
8646947d5f89d4aad9515352fd438c19
Υπογραφή SHA1
74e36a8b73e37f14e920e8e3701f9770580b1034

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.6 to 2.5.7

Λήφθηκε
4.083 φορά
Μέγεθος αρχείου
457,38 kB
Υπογραφή MD5
011fc1f205e650007f8e269838c378a0
Υπογραφή SHA1
508805756127fb7f89a8af5a0956d73a0c74ba22

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.6 to 2.5.7

Λήφθηκε
4.214 φορά
Μέγεθος αρχείου
370,42 kB
Υπογραφή MD5
a4efdc50b67d70172aac7f2f790a3d0b
Υπογραφή SHA1
c59306c054c75c267c63e8a3e947d6d2333f5a2b

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.7

Λήφθηκε
10.910 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,64 MB
Υπογραφή MD5
af46b7037b474f64c2ccdaaf14abd58f
Υπογραφή SHA1
bf76e1c5017cf980e410c9c7d312293548c7e36a