Ενημέρωση!

Αυτή η έκδοση αποτελεί μέρος μιας έκδοσης Joomla! που δεν υποστηρίζεται πλέον. Σας ενθαρρύνουμε να αναβαθμίσετε την τελευταία έκδοση. Υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες στην επίσημη τεκμηρίωση για να σας βοηθήσουν με τη μεταφορά σας
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2014 16:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5530-joomla-2-5-18-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 2.5.18

Λήφθηκε
244.766 φορές
Μέγεθος αρχείου
7,58 MB
Υπογραφή MD5
217a5e15cc9ccd3b9374a4c6061774ea
Υπογραφή SHA1
d4e4ca2f362d3ac570ea2c93de930086692c1232

This is the full download package for Joomla! 2.5.18

Λήφθηκε
7.230 φορές
Μέγεθος αρχείου
5,19 MB
Υπογραφή MD5
2b76d968ebefdd1a5698133bda3f27e5
Υπογραφή SHA1
8169ea5c3331e74c1fe6d0292dff8da036c58f4c

This is the full download package for Joomla! 2.5.18

Λήφθηκε
2.161 φορές
Μέγεθος αρχείου
4,31 MB
Υπογραφή MD5
1c813f7ecf44acc107baf7d4d7ad5cc0
Υπογραφή SHA1
6d55a2d15cd04d24945d9f5e8ad763c987743591

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.18

Λήφθηκε
394.021 φορές
Μέγεθος αρχείου
3,42 MB
Υπογραφή MD5
a5f0061ead242f695b9d93ff1a53edee
Υπογραφή SHA1
e0c76c97768ece60fcef3fada058a762bb3378d9

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.18

Λήφθηκε
2.577 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,99 MB
Υπογραφή MD5
34c6fafb5c72b8981d770ffaab984c69
Υπογραφή SHA1
7e44d6650cdb6b2fad450aad3d8b2667f1719954

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.18

Λήφθηκε
2.415 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,50 MB
Υπογραφή MD5
e1ddb3f7b73bf157ca18027ce2cad788
Υπογραφή SHA1
11cf8de1cdc45388f1c2abd9a2f8a85b413ac03b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.17 to 2.5.18

Λήφθηκε
9.801 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,81 MB
Υπογραφή MD5
8f59867a7774f9434d263edb82081f2a
Υπογραφή SHA1
d635b571f72d71baed89150361e4b56f15795e10

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.17 to 2.5.18

Λήφθηκε
2.192 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,46 MB
Υπογραφή MD5
285f30ecb3698f23655ed720467d4f95
Υπογραφή SHA1
13416f4c673b53f68c5116e85334ef7b8fc6876b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.17 to 2.5.18

Λήφθηκε
2.135 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,04 MB
Υπογραφή MD5
9ffddc1e46b7599e8337a0a697f6d58d
Υπογραφή SHA1
c2079f3436d721ab653dce78a037a992ec2a519c

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.18

Λήφθηκε
4.494 φορές
Μέγεθος αρχείου
6,38 MB
Υπογραφή MD5
2343eb77ec043d3a90dcd36d88dfde34
Υπογραφή SHA1
cbdc0e2127319e55a5704b0f900857ed8e7043ba

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.18

Λήφθηκε
1.890 φορές
Μέγεθος αρχείου
4,19 MB
Υπογραφή MD5
a46b45d647b2e3e809f4aaa83d07474b
Υπογραφή SHA1
a99f8e3a2f7aab17e90def1cdacc2c5224a53a18

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.18

Λήφθηκε
1.908 φορές
Μέγεθος αρχείου
3,54 MB
Υπογραφή MD5
9e22e3f059827a128bc7803565ce903a
Υπογραφή SHA1
3b75f6b6e4b3b0f0c5c5144164db967f3866965c