Ενημέρωση!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 07 Μαρτίου 2011 23:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5350-joomla-161-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.6.1

Λήφθηκε
408.577 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,55 MB
Υπογραφή MD5
1c7deefc95a64514a6951959a59c6bbe
Υπογραφή SHA1
deb9f7b2e194fe75086a4610f52d7788f653491e

This is the full download package for Joomla! 1.6.1

Λήφθηκε
35.176 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,55 MB
Υπογραφή MD5
bd3d338fc627b0eff0df0aee58c89c15
Υπογραφή SHA1
d45c9e8fab4400b15b7faf1105f736facc1a8621

This is the full download package for Joomla! 1.6.1

Λήφθηκε
7.921 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,85 MB
Υπογραφή MD5
7b95d1a52ff318c9eb9c0dd1af796b45
Υπογραφή SHA1
f50702ab1d524d47b0b4f86c1a88eaff27a0cb94

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.1

Λήφθηκε
49.363 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,02 MB
Υπογραφή MD5
b30a73e4a1ebf6c72e1280747bf84136
Υπογραφή SHA1
4c287d481192e2d4cc61fd0bc67d4645c7bdbdae

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.1

Λήφθηκε
5.133 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,51 MB
Υπογραφή MD5
b4f818f3bee38e5ce84887e94204a24c
Υπογραφή SHA1
8b2ef5e533234919042b98d17767b73b4d6cc3c6

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.1

Λήφθηκε
2.888 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,32 MB
Υπογραφή MD5
e67c7548651d7951658f3f93bb0736c1
Υπογραφή SHA1
b6d81d83d07f4e9950a87fceefb69c7567f3177d