Ενημέρωση!

Αυτή η έκδοση είναι μέρος μιας έκδοσης Joomla! που δεν υποστηρίζεται πλέον.
Κυκλοφορήσε στις
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5503-joomla-2-5-13-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 2.5.13

Λήφθηκε
48.703 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,57 MB
Υπογραφή MD5
4e6136ead91b57e22791eda2c64582b3
Υπογραφή SHA1
745a1359cf7bd6d17639f95dd47298b64dac3ad7

This is the full download package for Joomla! 2.5.13

Λήφθηκε
5.082 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,23 MB
Υπογραφή MD5
3554367a6b90f69949192c22748b4132
Υπογραφή SHA1
7c9012c6942fc1512e0a96fc9812f4175f6929c2

This is the full download package for Joomla! 2.5.13

Λήφθηκε
1.296 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,40 MB
Υπογραφή MD5
eca0124e71589074d73f4b4e8ded6552
Υπογραφή SHA1
ec4fe50975138c711af1c63d1dd948cf158729fa

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.13

Λήφθηκε
111.000 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,42 MB
Υπογραφή MD5
05f0f6dfdd8ea28e334ed0ed4802419a
Υπογραφή SHA1
bc7825ad61f25eb8404dd0a936220d8eca766df1

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.13

Λήφθηκε
1.363 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,00 MB
Υπογραφή MD5
788264e70532144d34298630211ec36f
Υπογραφή SHA1
435e7a3060a4d8aa4b386d51df8d89e27cb5e83c

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.13

Λήφθηκε
1.203 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,52 MB
Υπογραφή MD5
b307047729b82dedef410f0ccb21156f
Υπογραφή SHA1
dd3e93e021a5d67574833367cfd828d0db163b54

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.13

Λήφθηκε
2.608 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,64 MB
Υπογραφή MD5
d42a4032ba53f107e0914386d81b1907
Υπογραφή SHA1
017c98f69cc6bbe1594f4b5c72c3b1c62d8f7cce