Ενημέρωση!

Αυτή η έκδοση αποτελεί μέρος μιας έκδοσης Joomla! που δεν υποστηρίζεται πλέον. Σας ενθαρρύνουμε να αναβαθμίσετε την τελευταία έκδοση. Υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες στην επίσημη τεκμηρίωση για να σας βοηθήσουν με τη μεταφορά σας
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5415-joomla-252-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 2.5.2

Λήφθηκε
135.139 φορές
Μέγεθος αρχείου
7,61 MB
Υπογραφή MD5
c1f63f6181d985f71f7fefe6a2c5c790
Υπογραφή SHA1
4743d9762c5eb85e2e00fdbff54a09d9bb15f826

This is the full download package for Joomla! 2.5.2

Λήφθηκε
4.257 φορές
Μέγεθος αρχείου
5,25 MB
Υπογραφή MD5
fbb5b9eedcbeee19a42cf781a7d31ea6
Υπογραφή SHA1
d8d4fdd6308d2e92d63631f3a4ae29a45ce0e60c

This is the full download package for Joomla! 2.5.2

Λήφθηκε
3.061 φορές
Μέγεθος αρχείου
4,38 MB
Υπογραφή MD5
ba41c4a5905e18bd8a2c0c82e162b6e3
Υπογραφή SHA1
c47ee08aa541bb9c21bcf4a90d3aaf799197c507

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.0 to 2.5.2

Λήφθηκε
120.895 φορές
Μέγεθος αρχείου
429,73 kB
Υπογραφή MD5
65fe500ec8dee5b5fbbeb4f507b7e838
Υπογραφή SHA1
dfeb870c698c7e415268766d9176e6421a447fe0

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.0 to 2.5.2

Λήφθηκε
2.221 φορές
Μέγεθος αρχείου
370,55 kB
Υπογραφή MD5
9206d920f8d20ffb53b43d0f4db08521
Υπογραφή SHA1
e4da949877741e830f56510305137d5b0643c686

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.0 to 2.5.2

Λήφθηκε
2.247 φορές
Μέγεθος αρχείου
288,02 kB
Υπογραφή MD5
e9e205b3487e8afe53eef6d1612474d1
Υπογραφή SHA1
3ae97aebb9c4ca2d36c7d9f40812a041d0603879

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.1 to 2.5.2

Λήφθηκε
22.281 φορές
Μέγεθος αρχείου
23,28 kB
Υπογραφή MD5
517869611939bc8b6f5d2a56a05f043b
Υπογραφή SHA1
a1b4213eeeb5d0ecd3d1d13aa57c23d76d259db1

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.1 to 2.5.2

Λήφθηκε
2.821 φορές
Μέγεθος αρχείου
16,54 kB
Υπογραφή MD5
6be81559e5ffa6ce2e218f0257fea3ca
Υπογραφή SHA1
64a9ad33712326dd9f8e91725702018843ace665

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.1 to 2.5.2

Λήφθηκε
2.725 φορές
Μέγεθος αρχείου
14,88 kB
Υπογραφή MD5
887f3242f03b47b8b2104eb59bb99652
Υπογραφή SHA1
cc7cfe80ad82f2f5cb6b9b5124badf2cf37f4bb3

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.2

Λήφθηκε
30.300 φορές
Μέγεθος αρχείου
6,71 MB
Υπογραφή MD5
7ac2e9c040ac25305bdf4edb661ff5d7
Υπογραφή SHA1
ca305401dde24ebcedae785a7efee4ec206667b1