รุ่น Joomla! 4.4.6
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2567 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5909-joomla-5-1-2-and-joomla-4-4-6-security-and-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.4.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5908-joomla-5-1-1-and-joomla-4-4-5-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.4.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 16 เมษายน 2567 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5907-joomla-5-1-0-and-joomla-4-4-4-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.4.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2567 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5904-joomla-5-0-3-and-4-4-3-security-and-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.4.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 09 มกราคม 2567 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5902-joomla-5-0-2-and-4-4-2-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.4.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5901-joomla-5-0-1-and-4-4-1-security-and-bug-fix-release

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.4.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2566 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5900-joomla-5-0-and-joomla-4-4-are-here

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.3.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2566 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5893-joomla-4-3-4-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.3.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 กรกฎาคม 2566 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5888-joomla-4-3-3-and-3-10-12-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.3.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5887-joomla-4-3-2-security-and-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.3.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2566 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5884-joomla-4-3-1-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.3.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 18 เมษายน 2566 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5882-joomla-4-3-0-stable-featuring-guided-tours.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.2.9
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 14 มีนาคม 2566 14:20
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5879-joomla-4-2-9-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.2.8
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2566 15:34
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5878-joomla-4-2-8-security-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.2.7
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 30 มกราคม 2566 20:56
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5876-joomla-4-2-7-security-and-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.2.6
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 12 ธันวาคม 2565 20:51
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5875-joomla-4-2-6-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.2.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2565 20:04
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5873-joomla-4-2-5-security-and-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.2.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 25 ตุลาคม 2565 14:01
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5870-joomla-4-2-4-security-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.2.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 27 กันยายน 2565 14:48
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5869-joomla-4-2-3-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.2.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 02 กันยายน 2565 19:52
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5867-joomla-4-2-2-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.2.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 30 สิงหาคม 2565 13:28
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5866-joomla-4-2-1-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.2.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5865-joomla-4-2-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.1.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5861-joomla-4-1-5-and-3-10-10-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.1.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5860-joomla-4-1-4.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.1.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันเสาร์, 07 พฤษภาคม 2565 16:27
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5859-joomla-4-1-3-and-3-10-9-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.1.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 30 มีนาคม 2565 13:54
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5858-joomla-4-1-2-and-3-10-8-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.1.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 29 มีนาคม 2565 14:33
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5857-joomla-4-1-1-and-3-10-7-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.1.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5855-joomla-4-1-0-stable-new-standards-in-accessible-website-design.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.6
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5852-joomla-4-0-6-and-joomla-3-10-5-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 05 ธันวาคม 2564 19:11
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5851-joomla-4-0-5-and-joomla-3-10-4-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564 19:23
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5849-joomla-4-0-4-and-joomla-3-10-3-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 14 กันยายน 2564 07:06
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5848-joomla-4-0-3-and-joomla-3-10-2-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 20:58
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5847-joomla-4-0-2-bug-fix.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 19:48
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5846-joomla-4-0-1-and-joomla-3-10-1-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5845-joomla-4-0-and-joomla-3-10-are-here.html

ดูไฟล์