รุ่น Joomla! 4.1.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5860-joomla-4-1-4.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.1.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันเสาร์, 07 พฤษภาคม 2565 16:27
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5859-joomla-4-1-3-and-3-10-9-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.1.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 30 มีนาคม 2565 13:54
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5858-joomla-4-1-2-and-3-10-8-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.1.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 29 มีนาคม 2565 14:33
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5857-joomla-4-1-1-and-3-10-7-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.1.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5855-joomla-4-1-0-stable-new-standards-in-accessible-website-design.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.6
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5852-joomla-4-0-6-and-joomla-3-10-5-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 05 ธันวาคม 2564 19:11
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5851-joomla-4-0-5-and-joomla-3-10-4-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564 19:23
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5849-joomla-4-0-4-and-joomla-3-10-3-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 14 กันยายน 2564 07:06
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5848-joomla-4-0-3-and-joomla-3-10-2-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 20:58
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5847-joomla-4-0-2-bug-fix.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 19:48
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5846-joomla-4-0-1-and-joomla-3-10-1-are-here.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 4.0.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5845-joomla-4-0-and-joomla-3-10-are-here.html

ดูไฟล์