รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 02 กันยายน 2565 19:52
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5867-joomla-4-2-2-bug-fix-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 4.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
33,639 ครั้ง
ขนาดไฟล์
28.15 MB
รหัส MD5
b96ff9c6372a4dc877695d02671d9071
รหัส SHA1
a5957713a73257167c7f29b82c1c00d0a9a01639

This is the full download package for Joomla! 4.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,418 ครั้ง
ขนาดไฟล์
22.88 MB
รหัส MD5
2bac610d80ab00ef237d7738cf7c30e8
รหัส SHA1
ad7626c085740ff20771370622d61d7c44ec9d14

This is the full download package for Joomla! 4.2.2

ดาวน์โหลดแล้ว
327 ครั้ง
ขนาดไฟล์
19.27 MB
รหัส MD5
051cdde5efdb8d6f8da4b06cad50b247
รหัส SHA1
7eb36ecb99cbbd293c47f09fd97dfbeca911737d

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.2.2.

ดาวน์โหลดแล้ว
116,047 ครั้ง
ขนาดไฟล์
26.24 MB
รหัส MD5
c8a5a409ac3370c721fc65458d36578f
รหัส SHA1
9e868bb557ff4d501e78ce52318fd74b1c3fb58a

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.2.2.

ดาวน์โหลดแล้ว
283 ครั้ง
ขนาดไฟล์
21.15 MB
รหัส MD5
83e4ae81365216a5421a315e9ac232a2
รหัส SHA1
40df88e9bc2864b5f392583157b034214e65c299

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.2.2.

ดาวน์โหลดแล้ว
241 ครั้ง
ขนาดไฟล์
17.71 MB
รหัส MD5
b7c9c0b11c04451345c4a619a30e6c5d
รหัส SHA1
7049224bc69fcce369118779874d419625a601bf