รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2566 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5893-joomla-4-3-4-bug-fix-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 4.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
78,560 ครั้ง
ขนาดไฟล์
29.60 MB
รหัส MD5
2903694e92621c1f7ca29c2c7dc53ee8
รหัส SHA1
c4b9d353d0621649481d81bbaee98079a3c7b2bc

This is the full download package for Joomla! 4.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
8,145 ครั้ง
ขนาดไฟล์
24.17 MB
รหัส MD5
972d6e261dde28ef1252e8b5bd501c4d
รหัส SHA1
8af97dd8a594224c7a042427916c55c33de15246

This is the full download package for Joomla! 4.3.4

ดาวน์โหลดแล้ว
1,209 ครั้ง
ขนาดไฟล์
20.39 MB
รหัส MD5
05b390c091ff0a97d3e1515a358b75b0
รหัส SHA1
1df185212b49bba39acce370fffffd92406b53ba

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.3.4.

ดาวน์โหลดแล้ว
352,841 ครั้ง
ขนาดไฟล์
27.59 MB
รหัส MD5
bce7d3c7dbbf12187579d31a22ac905f
รหัส SHA1
209ca4252e3de89941c67316e1fc44ffef20e231

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.3.4.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,162 ครั้ง
ขนาดไฟล์
22.34 MB
รหัส MD5
afa113ba6c7a6480c293451d75c5ca30
รหัส SHA1
dc51dc7070ee3c2e3c85bf2a7f5bd58805b1b2a0

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.3.4.

ดาวน์โหลดแล้ว
865 ครั้ง
ขนาดไฟล์
18.75 MB
รหัส MD5
4f3ca6137b936957b868a8762030a1f8
รหัส SHA1
e40d51dcae4a23b98e769468cd2463caa17e0483