รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564 19:23
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5849-joomla-4-0-4-and-joomla-3-10-3-are-here.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 4.0.4

ดาวน์โหลดแล้ว
4,276 ครั้ง
ขนาดไฟล์
17.80 MB
รหัส MD5
4a7e798d9bc28c43455499dff9596fae
รหัส SHA1
2dac067e277761ea0d1dd83652996d19df02267d

This is the full download package for Joomla! 4.0.4

ดาวน์โหลดแล้ว
3,837 ครั้ง
ขนาดไฟล์
20.72 MB
รหัส MD5
c993cd6182d4bc149e9a529b99a6cfbb
รหัส SHA1
78966c6a8bada758b1715abd9969d43429737b2f

This is the full download package for Joomla! 4.0.4

ดาวน์โหลดแล้ว
60,518 ครั้ง
ขนาดไฟล์
25.39 MB
รหัส MD5
82a565dd06daecd531185b58dcc78140
รหัส SHA1
ce5b634abc3f86e378c9ce71885b20951228a8e5

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.3 to 4.0.4.

ดาวน์โหลดแล้ว
441 ครั้ง
ขนาดไฟล์
274.05 kB
รหัส MD5
e05b3c105b5b52948a692193398c10cd
รหัส SHA1
7ed02b9d73da4cd9e05b70bcc86d1c0757367e8d

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.3 to 4.0.4.

ดาวน์โหลดแล้ว
177 ครั้ง
ขนาดไฟล์
368.63 kB
รหัส MD5
ee02cb03c90e493d9a3f5f8b0b6fda5a
รหัส SHA1
989da1c0a6bc5fb8783e0561ae6e5c7f35b5dc40

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.3 to 4.0.4.

ดาวน์โหลดแล้ว
884 ครั้ง
ขนาดไฟล์
596.08 kB
รหัส MD5
a5475cd722829a0408b989f0251374f2
รหัส SHA1
00ca83071af4dfa9b8a2320f8c8a38f04e3e7079

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.x to 4.0.4

ดาวน์โหลดแล้ว
168 ครั้ง
ขนาดไฟล์
482.99 kB
รหัส MD5
471192927a99aebb37637defaeb9f84a
รหัส SHA1
eb7b6c0916405f3dfbaded4983026100b3dbb091

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.x to 4.0.4

ดาวน์โหลดแล้ว
136 ครั้ง
ขนาดไฟล์
637.98 kB
รหัส MD5
34490dee647b645369c1a4c617274432
รหัส SHA1
5fb71cb22d440cd8b2524ac1bc79086a740f4d63

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.x to 4.0.4

ดาวน์โหลดแล้ว
410 ครั้ง
ขนาดไฟล์
969.91 kB
รหัส MD5
030febd0d8d573407c1761b3efe44724
รหัส SHA1
b207e7821f318fc67a978a785af4709720f74067

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.0.4.

ดาวน์โหลดแล้ว
715 ครั้ง
ขนาดไฟล์
16.31 MB
รหัส MD5
48219b99e4b7469963a7a595a7853a2e
รหัส SHA1
eb0f4d3944f7425d9ad97f3c515639472218e798

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.0.4.

ดาวน์โหลดแล้ว
447 ครั้ง
ขนาดไฟล์
19.08 MB
รหัส MD5
53f4ecfd440d39a5fdd2c0a8a537da71
รหัส SHA1
fbd0d238e032a4d31ec999073e045be46f6b6bf8

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.0.4.

ดาวน์โหลดแล้ว
85,702 ครั้ง
ขนาดไฟล์
23.60 MB
รหัส MD5
60dc295f9bdf043dc652b2b0b44eee49
รหัส SHA1
71cfaadc0941d84f7426e95a56d0f23e95fd7ffd