รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 07 พฤศจิกายน 2565 20:04
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5873-joomla-4-2-5-security-and-bug-fix-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 4.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
58,258 ครั้ง
ขนาดไฟล์
28.38 MB
รหัส MD5
d97b0c23618d541f52b1686a7034302d
รหัส SHA1
3a0f4475361f66e96ac2324d019a26a86f31bb6e

This is the full download package for Joomla! 4.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
4,472 ครั้ง
ขนาดไฟล์
23.11 MB
รหัส MD5
51ab5c327a367eafbcf5eabd5dee290d
รหัส SHA1
191c581265c5013b29d0df480a610ab192ea4033

This is the full download package for Joomla! 4.2.5

ดาวน์โหลดแล้ว
465 ครั้ง
ขนาดไฟล์
19.60 MB
รหัส MD5
0bc0f2e9fbf6a4d822e7c93da78c4649
รหัส SHA1
a1c395920bd54d0f907955e8a93554d2f7e7c42c

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.2.5.

ดาวน์โหลดแล้ว
160,288 ครั้ง
ขนาดไฟล์
26.45 MB
รหัส MD5
635990de728131338f961549e167ee2f
รหัส SHA1
db71212b73dcfe6bded4cc67ef83f05c24f6fbdd

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.2.5.

ดาวน์โหลดแล้ว
424 ครั้ง
ขนาดไฟล์
21.35 MB
รหัส MD5
4437ca57edbbf76b09cf488c7cebd7c3
รหัส SHA1
f6def0b34916c75d066480123ccd1e534e1512f2

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.2.5.

ดาวน์โหลดแล้ว
311 ครั้ง
ขนาดไฟล์
18.02 MB
รหัส MD5
fee654ac4b0d3c391f683551f77303f5
รหัส SHA1
cf872ede330cc56d6eda495c565f26ef5481531e