รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 05 ธันวาคม 2564 19:11
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5851-joomla-4-0-5-and-joomla-3-10-4-are-here.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 4.0.5

ดาวน์โหลดแล้ว
48,407 ครั้ง
ขนาดไฟล์
25.31 MB
รหัส MD5
a1c372ac35b415acfdb98dd0ad670d97
รหัส SHA1
585f1cd12bf012934e4e8ca57fb722f25c134bfb

This is the full download package for Joomla! 4.0.5

ดาวน์โหลดแล้ว
4,719 ครั้ง
ขนาดไฟล์
20.63 MB
รหัส MD5
184bc7402182107fb953cb6356fac1eb
รหัส SHA1
2fe4f29dcbe4e88448e2ce1a1310dd1434967b64

This is the full download package for Joomla! 4.0.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,201 ครั้ง
ขนาดไฟล์
17.74 MB
รหัส MD5
ca94a2ef4da7be25daab6ebafa4bf980
รหัส SHA1
2936ecd5fd4b02b5470e9fcdb8b65e7aeb415204

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.0.5.

ดาวน์โหลดแล้ว
102,418 ครั้ง
ขนาดไฟล์
23.50 MB
รหัส MD5
6a807f67225d617d640500318f5e48fe
รหัส SHA1
4bc3f2c7938606554a56de33d9dbfb4b14ea6a05

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.0.5.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,767 ครั้ง
ขนาดไฟล์
18.98 MB
รหัส MD5
06a0bd4c447025180aba8db5fee54a84
รหัส SHA1
59d4c36a8db4ee66c1a0e2cda2f1b7f9a8b021a1

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.0.5.

ดาวน์โหลดแล้ว
879 ครั้ง
ขนาดไฟล์
16.22 MB
รหัส MD5
cbc657421389a34857f7752e2a0ab505
รหัส SHA1
03336cd384d437b8957186809697121db593a7c8