Joomla! 3 - Portuguese (Brazil)

Версия 3.9.21.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.21

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 23 Април 2020 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.20.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.20

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 23 Април 2020 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.19.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.19

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 23 Април 2020 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.18.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.18

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 23 Април 2020 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.16.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.16

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 23 Април 2020 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.15.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.15

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.14.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.14

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.13.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.13

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.12.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.12

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.11.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.11

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.8.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.8

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.6.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.6

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.5.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.5

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.4.2 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.4 (v2)

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.4.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.4

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.3.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.3

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.2.3 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.2 (v3)

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.2.2 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.2 (v2)

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.2.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.2

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.1.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.1

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.9.0.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.9.0

Maturity
Stable
Издадено на
Четвъртък, 03 Януари 2019 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.13.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.13

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 10 Октомври 2018 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.12.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.12

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.11.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.11

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.10.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.10

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.8.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.8

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.7.2 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.7 (v2)

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.7.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.7

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.6.2 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.6 (v2)

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.6.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.6

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.5.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.5

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.4.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.4

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.3.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.3

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.2.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.2

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.1.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.1

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.8.0.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.8.0

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 19 Септември 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.7.5.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.7.5

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 25 Април 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.7.4.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.7.4

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 25 Април 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.7.3.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.7.3

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 25 Април 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.7.2.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.7.2

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 25 Април 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.7.1.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.7.1

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 25 Април 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.7.0.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.7.0

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 25 Април 2017 04:00

Прегледайте файловете

Версия 3.6.5.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.6.5

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 19 Октомври 2016 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.6.4.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.6.4

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 19 Октомври 2016 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.6.3.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.6.3

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 19 Октомври 2016 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.6.2.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.6.2

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 19 Октомври 2016 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.6.0.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.6.0

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 19 Октомври 2016 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.5.1.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.5.1

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 22 Март 2016 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.5.0.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.5.0

Maturity
Stable
Издадено на
Вторник, 22 Март 2016 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.4.8.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.4.8

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 25 Февруари 2015 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.4.4.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.4.4

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 25 Февруари 2015 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.4.3.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.4.3

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 25 Февруари 2015 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.4.2.2 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.4.2 (v2)

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 25 Февруари 2015 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.4.2.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.4.2

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 25 Февруари 2015 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.4.1.3 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.4.1 (v3)

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 25 Февруари 2015 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.4.1.2 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.4.1 (v2)

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 25 Февруари 2015 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.4.1.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.4.1

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 25 Февруари 2015 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.4.0.3 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.4.0 (v3)

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 25 Февруари 2015 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.4.0.2 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.4.0 (v2)

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 25 Февруари 2015 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.4.0.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.4.0

Maturity
Stable
Издадено на
Сряда, 25 Февруари 2015 03:00

Прегледайте файловете

Версия 3.3.6.3 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.3.6 (v3)

Maturity
Stable
Издадено на
Понеделник, 06 Февруари 2012 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.3.3.2 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.3.3 (v2)

Maturity
Stable
Издадено на
Понеделник, 06 Февруари 2012 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.2.2.2 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.2.2 (v2)

Maturity
Stable
Издадено на
Понеделник, 06 Февруари 2012 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.0.2.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.0.2

Maturity
Stable
Издадено на
Понеделник, 06 Февруари 2012 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.0.1.1 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.0.1

Maturity
Stable
Издадено на
Понеделник, 06 Февруари 2012 02:00

Прегледайте файловете

Версия 3.0.0.2 Stable

This is the Portuguese Brazil Language Pack for Joomla! 3.0.0 (v2)

Maturity
Stable
Издадено на
Понеделник, 06 Февруари 2012 02:00

Прегледайте файловете