Joomla! 4 - Ukrainian

เวอร์ชัน 4.4.1.1 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.4.1

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566 21:43

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.4.0.2 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.4.0 (v2)

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 18 ตุลาคม 2566 00:09

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.4.0.1 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.4.0

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2566 23:37

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.3.4.1 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.3.4

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 15 ตุลาคม 2566 17:54

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.3.2.1 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.3.2

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันเสาร์, 03 มิถุนายน 2566 23:09

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.3.1.1 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.3.1

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2566 15:54

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.2.5.1 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.2.5

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 08 พฤศจิกายน 2565 16:43

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.2.4.1 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.2.4

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 25 ตุลาคม 2565 20:27

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.2.3.2 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.2.3 (v2)

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 19 ตุลาคม 2565 15:36

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.2.3.1 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.2.3

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 16 ตุลาคม 2565 23:11

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.3.2 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.0.3 (v2)

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 17 กันยายน 2564 21:04

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.3.1 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.0.3

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 14 กันยายน 2564 01:51

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.2.3 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.0.2 (v3)

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 08 กันยายน 2564 17:34

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.2.2 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.0.2 (v2)

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 05 กันยายน 2564 23:59

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.2.1 Stable

This is the Ukrainian Language Pack for Joomla! 4.0.2

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 05 กันยายน 2564 17:35

ดูไฟล์