Joomla! 4 - Slovak

เวอร์ชัน 4.4.1.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.4.1

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันเสาร์, 04 พฤศจิกายน 2566 11:50

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.3.3.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.3.3

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 กรกฎาคม 2566 07:02

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.3.0.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.3.0

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 เมษายน 2566 13:45

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.2.10.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.2.10

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 เมษายน 2566 13:45

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.2.7.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.2.7

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 เมษายน 2566 13:44

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.2.5.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.2.5

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 เมษายน 2566 13:44

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.2.3.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.2.3

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 เมษายน 2566 13:43

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.2.1.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.2.1

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 เมษายน 2566 13:42

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.1.5.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.1.5

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 เมษายน 2566 13:41

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.1.4.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.1.4

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 เมษายน 2566 13:41

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.1.3.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.1.3

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 เมษายน 2566 13:40

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.1.1.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.1.1

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 เมษายน 2566 13:40

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.1.0.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.1.0

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 เมษายน 2566 13:39

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.6.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.0.6

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 15:15

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.5.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.0.5

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 07 ธันวาคม 2564 16:06

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.4.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.0.4

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564 15:03

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.3.3 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.0.3 (v3)

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564 15:02

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.2.2 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.0.2 (v2)

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2564 05:58

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.2.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.0.2

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 12:16

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.1.1 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.0.1

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 06:10

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.0.2 Stable

This is the Slovak Language Pack for Joomla! 4.0.0 (v2)

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2564 18:53

ดูไฟล์