Joomla! 4 - Romanian

เวอร์ชัน 4.3.1.1 Stable

This is the Romanian Language Pack for Joomla! 4.3.1

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2566 08:12

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.2.7.1 Stable

This is the Romanian Language Pack for Joomla! 4.2.7

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2566 08:25

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.2.1.1 Stable

This is the Romanian Language Pack for Joomla! 4.2.1

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 31 สิงหาคม 2565 07:01

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.1.5.1 Stable

This is the Romanian Language Pack for Joomla! 4.1.5

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 13:33

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.1.3.2 Stable

This is the Romanian Language Pack for Joomla! 4.1.3 (v2)

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 13 พฤษภาคม 2565 06:20

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.1.3.1 Stable

This is the Romanian Language Pack for Joomla! 4.1.3

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2565 14:46

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.1.2.1 Stable

This is the Romanian Language Pack for Joomla! 4.1.2

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 10:49

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.1.0.1 Stable

This is the Romanian Language Pack for Joomla! 4.1.0

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 16 กุมภาพันธ์ 2565 12:24

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.6.1 Stable

This is the Romanian Language Pack for Joomla! 4.0.6

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 16:48

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.3.1 Stable

This is the Romanian Language Pack for Joomla! 4.0.3

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 14 กันยายน 2564 18:35

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 4.0.2.1 Stable

This is the Romanian Language Pack for Joomla! 4.0.2

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 13:36

ดูไฟล์