Joomla! 2.5 - Thai

เวอร์ชัน 2.5.8.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.8

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2555 17:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.7.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.7

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2555 18:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.6.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.6

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2555 18:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.5.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.5

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 17 มิถุนายน 2555 18:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.28.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.28

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 14 ธันวาคม 2557 17:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.27.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.27

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 02 ตุลาคม 2557 18:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.25.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.25

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันเสาร์, 27 กันยายน 2557 18:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.23.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.23

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 30 กรกฎาคม 2557 18:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.21.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.21

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2557 18:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.20.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.20

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 05 พฤษภาคม 2557 18:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.19.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.19

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 21 มีนาคม 2557 17:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.18.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.18

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2557 17:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.17.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.17

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2556 17:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.13.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.13

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2556 18:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.4.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.4

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 04 มีนาคม 2555 17:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.1.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 2.5.1

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 04 มีนาคม 2555 17:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 1.7.5.1 Stable

This is the Thai Language Pack for Joomla! 1.7.5

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 04 มีนาคม 2555 23:00

ดูไฟล์