Joomla! 2.5 - Khmer

เวอร์ชัน 2.5.7.1 Stable

This is the Khmer Language Pack for Joomla! 2.5.7

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 17 กันยายน 2555 18:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.6.1 Stable

This is the Khmer Language Pack for Joomla! 2.5.6

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2555 18:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.4.2 Stable

This is the Khmer Language Pack for Joomla! 2.5.4 (v2)

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2555 18:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.4.1 Stable

This is the Khmer Language Pack for Joomla! 2.5.4

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2555 18:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.2.1 Stable

This is the Khmer Language Pack for Joomla! 2.5.2

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันเสาร์, 10 มีนาคม 2555 17:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 2.5.1.1 Stable

This is the Khmer Language Pack for Joomla! 2.5.1

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2555 17:00

ดูไฟล์

เวอร์ชัน 1.7.4.1 Stable

This is the Khmer Language Pack for Joomla! 1.7.4

Maturity
Stable
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2555 23:00

ดูไฟล์