รุ่น Joomla! 5.0.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2567 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5904-joomla-5-0-3-and-4-4-3-security-and-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 5.0.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 09 มกราคม 2567 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5902-joomla-5-0-2-and-4-4-2-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 5.0.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5901-joomla-5-0-1-and-4-4-1-security-and-bug-fix-release.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 5.0.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2566 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5900-joomla-5-0-and-joomla-4-4-are-here

ดูไฟล์