รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2566 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5900-joomla-5-0-and-joomla-4-4-are-here

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 5.0.0

ดาวน์โหลดแล้ว
62,910 ครั้ง
ขนาดไฟล์
26.93 MB
รหัส MD5
c4af92841fca40225fb5aa8f0c5ab169
รหัส SHA1
e421d4ea889948495b5d462a9a79e5c0ddb91bec

This is the full download package for Joomla! 5.0.0

ดาวน์โหลดแล้ว
1,990 ครั้ง
ขนาดไฟล์
21.61 MB
รหัส MD5
09c8896f26a3f5d8e9d21effa7ed615f
รหัส SHA1
fafa616ab0d9dce6a6b207b02ac49e8f253a4245

This is the full download package for Joomla! 5.0.0

ดาวน์โหลดแล้ว
832 ครั้ง
ขนาดไฟล์
15.21 MB
รหัส MD5
d22163f7b6f3875db78a4aa40dc5adfa
รหัส SHA1
343081e3879ceef9df77b4ea41b7c7ec19090da5

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 4.4 and previous 5.x releases to 5.0.0.

ดาวน์โหลดแล้ว
33,800 ครั้ง
ขนาดไฟล์
24.77 MB
รหัส MD5
6a94fdceea0880185f348b142370aae8
รหัส SHA1
45a225a62d722b613b887fac07c4ede9d800e2f8

This package is for performing updates from Joomla! 4.4 and previous 5.x releases to 5.0.0.

ดาวน์โหลดแล้ว
552 ครั้ง
ขนาดไฟล์
19.64 MB
รหัส MD5
1253e42d93cb9c77a46ccc69f69a0a0c
รหัส SHA1
d81e9ed3b7b7d0acd9ef74aac204f3b719cc10b3

This package is for performing updates from Joomla! 4.4 and previous 5.x releases to 5.0.0.

ดาวน์โหลดแล้ว
636 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.76 MB
รหัส MD5
6752f10d15e4bbc57f6ddcd3432cb925
รหัส SHA1
db995ac6c10be0fb90d4993da73f4d6eae46ce15