เตือนล่วงหน้า!

รุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Joomla! รุ่นที่ไม่ปรับปรุงอีกต่อไป เราขอแนะนำให้คุณอัปเกรดเป็น รุ่นล่าสุด มีแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในการย้ายข้อมูลของคุณในเอกสารอย่างเป็นทางการของเรา
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 09 มกราคม 2552 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5226-joomla-159-security-release-now-available.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
753,436 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.78 MB
รหัส MD5
5a37f265f798d810c9e3bc316cd01d6b
รหัส SHA1
a4a09cf210a6f3437fb73c923f20d30a3284ab1e

This is the full download package for Joomla! 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
32,970 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.02 MB
รหัส MD5
5a55b05339ae2786e589e4c8a343655a
รหัส SHA1
fb013b9fd0dd5a5b0fca134dbeb8e962adce54a8

This is the full download package for Joomla! 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
14,612 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.46 MB
รหัส MD5
3f9f41a00fabeeaca29befff61db04e1
รหัส SHA1
8252fc2b959ce3f012925020653c66cfc4031a33

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
18,605 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.95 MB
รหัส MD5
b05859f88db977d007392a0a2f418db9
รหัส SHA1
0aa75cb9065a5e064c0a1bc01c487f3403098d33

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
3,487 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.88 MB
รหัส MD5
6b4af45aae181510401c10c6fc005ea9
รหัส SHA1
4cbe4b467a8e6c3451c54296fb13e14b83f5615a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
10,237 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.52 MB
รหัส MD5
2b2ea9b59868b0deb1b48b448ae2c61c
รหัส SHA1
6157bf10008eeafc24667bcaf879bc8ba029001c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
5,692 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.94 MB
รหัส MD5
feddb9f687dc4a8e3228e616870b707f
รหัส SHA1
b25e389faeeaf67b766fc5c0cb8751f2d19d3279

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
3,402 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.87 MB
รหัส MD5
7fdc42a58704ac60a943ccb02ae62b0c
รหัส SHA1
e72779524a37795f40033b539961452ac63b439a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
3,666 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.50 MB
รหัส MD5
4c0c225442b058c1ce274b4fcaf18477
รหัส SHA1
54f74d25d149b98e27c5e447f7cb8f9a4dfaad14

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
10,669 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.93 MB
รหัส MD5
f89ecbd5b65bb840953e366b863ddf55
รหัส SHA1
766a25cf0f7ec59b46c05d097c9bb2fbe477a7fb

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
4,655 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.86 MB
รหัส MD5
ba889782a2c3cd9d99b74f8ee7fe2b68
รหัส SHA1
eea3783b4cf91c5f6ca5560ed33b50aa6f7782a9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
3,732 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.49 MB
รหัส MD5
c16acf0d76ff85f7a4d135999ec764d4
รหัส SHA1
960c8d8b5c85d835da366a406d9745ed4e32550b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
7,935 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.92 MB
รหัส MD5
06118b4141ee39b3ff5443586d9a1d2f
รหัส SHA1
57775bfaee35f231b4e2730beb0b2322c6a9411a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
3,597 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.85 MB
รหัส MD5
2ecbd7f159a77e392b80103fac8884f5
รหัส SHA1
02ba95108f60daf5cb890813d8330fb6f321308c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
3,014 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.49 MB
รหัส MD5
51b075c092e4202cba36a2e709e9b025
รหัส SHA1
732d5355ff332b6b3efbd80624ce8a46656a9804

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
4,657 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.30 MB
รหัส MD5
4277ad8774a0435af7692ce8a76f97cc
รหัส SHA1
f66625d1577bafced0deb51e979bd2f82d0de0e4

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
2,613 ครั้ง
ขนาดไฟล์
906.33 kB
รหัส MD5
6ea53dcbe9953d85af494653dd5d0712
รหัส SHA1
c6f0f05c8d90d5b1281899c9a47bf3c34e7135ef

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
2,632 ครั้ง
ขนาดไฟล์
726.24 kB
รหัส MD5
8aa61d06b589081c21a2d9ade4fbf477
รหัส SHA1
2c1e4bb0baf3b1c99c5edd0e1eb27d40a089d1e6

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
5,843 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.26 MB
รหัส MD5
b86ffabffee17c22796a1b9832fcf6e1
รหัส SHA1
f04eda44006835cc84cbd7d82f1953bc257bf8dc

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
2,687 ครั้ง
ขนาดไฟล์
879.36 kB
รหัส MD5
4bcbe512f74452299149b5999563d753
รหัส SHA1
5be3699e95b9472c02cb07e3944d73498c4d727b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
3,582 ครั้ง
ขนาดไฟล์
706.01 kB
รหัส MD5
2739a5e61f55beca4b85ed3e49a7f384
รหัส SHA1
a38bb223eefcab603008ed4ef239dbff8fe337c6

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
10,060 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.26 MB
รหัส MD5
4e9e98fb058253f6f87d54fbcacf8466
รหัส SHA1
ca2205ceefedd8a75827504b9736de1991480ad4

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
5,379 ครั้ง
ขนาดไฟล์
879.33 kB
รหัส MD5
c187abdb90a1595561ff055897e35d42
รหัส SHA1
615b8a0f6046ec390663280f255183c080492516

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
2,950 ครั้ง
ขนาดไฟล์
706.04 kB
รหัส MD5
dd6e985e6107cc1d4b8a8b4bb23cd164
รหัส SHA1
670641d35b77656bb0b92e572df6491c62dfa037

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
21,188 ครั้ง
ขนาดไฟล์
596.51 kB
รหัส MD5
20e0897ca4383a5cdc1b48128a489b0d
รหัส SHA1
8afa3d59e3e7a3c8a9dadc2529bab72aad3bb1ff

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
6,652 ครั้ง
ขนาดไฟล์
413.78 kB
รหัส MD5
9285aede9b205f83bcc9dfb2e0a06e8b
รหัส SHA1
96587a01566e9e023b4b98cb6284152538175431

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
3,823 ครั้ง
ขนาดไฟล์
325.76 kB
รหัส MD5
827da8046d3deaaa9c07c6c996b43105
รหัส SHA1
d0267521b20c0da1053f7507f30596146c3ae078

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
88,223 ครั้ง
ขนาดไฟล์
466.65 kB
รหัส MD5
6d8082a28691d4d3e31c1d85dbb25ac5
รหัส SHA1
a5253473d171c0a495453c7827d4b4d842d4afa5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
10,634 ครั้ง
ขนาดไฟล์
339.86 kB
รหัส MD5
7fc643a52627a860a79d90087e28dfd8
รหัส SHA1
90308564d34b70676787ba33acb7fb95a6880a7f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
5,280 ครั้ง
ขนาดไฟล์
275.24 kB
รหัส MD5
c43b8c326ac4066c74405cac8a7c6069
รหัส SHA1
555fc914952c66bfb030e08e9154033514b123b8