เตือนล่วงหน้า!

รุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Joomla! รุ่นที่ไม่ปรับปรุงอีกต่อไป เราขอแนะนำให้คุณอัปเกรดเป็น รุ่นล่าสุด มีแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในการย้ายข้อมูลของคุณในเอกสารอย่างเป็นทางการของเรา
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 10 พฤศจิกายน 2551 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5219-joomla-158-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
536,012 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.78 MB
รหัส MD5
36b9c161b46bf973a96201135e933219
รหัส SHA1
5b0d76ec6910691ff3343eaeb74b5d6aa48a3ed5

This is the full download package for Joomla! 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
20,111 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.00 MB
รหัส MD5
1a40ee8fbe9fe51fbc13f32b992a2401
รหัส SHA1
fa76dedf7cb3859cc2b8609dcd3a806d06a9d8fb

This is the full download package for Joomla! 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
9,807 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.43 MB
รหัส MD5
663e643905ff3eff7458aed98f40759f
รหัส SHA1
8a1fbccd7b719e7c3b63f19dc20a472bba25f678

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
6,927 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.79 MB
รหัส MD5
6f03751e9116513ccf504175a9179519
รหัส SHA1
81c005367ab1af156c5991e516c3c3f62ec78d59

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
3,032 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.74 MB
รหัส MD5
aa47130af00ee57b309ae3cd25294fdf
รหัส SHA1
b4a95590aebc768c675c354e29246cd8e6bdf441

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
2,481 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.37 MB
รหัส MD5
62627f8116fbba8a3694efa1785b11f8
รหัส SHA1
c4785a89bee4180fcc27560128823bfc04cd00a5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
4,376 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.78 MB
รหัส MD5
276bab40cd4e7c4462ce076a4e706a86
รหัส SHA1
f615b07de91d19fafa374289704389812fa15f27

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
2,256 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.73 MB
รหัส MD5
b8baf2992df80c861bd65950630ee750
รหัส SHA1
cab3f2fa239ccbee2db7e62c1ccd1806324266f1

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
2,239 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.36 MB
รหัส MD5
8aa767e3882ff86ded45f82d42d5d9fe
รหัส SHA1
fa925c8ea07b66267870348d4c5bcb9df4a9a925

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
5,315 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.76 MB
รหัส MD5
b3070ef1888b096082fbf3e0cd1c88c3
รหัส SHA1
438b3d2d880b5b306b3fb5aaf5be73bd37f9085e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
1,500 ครั้ง
ขนาดไฟล์
345.00 b
รหัส MD5
27f09ec0b37b299357b029904274296d
รหัส SHA1
b4e0ee4f3e3ed4d095a15f96136ab449f38e91fe

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
3,535 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.35 MB
รหัส MD5
5be54f2f3647a4246e24db2154159aeb
รหัส SHA1
a05bfa1783a8bbdf5519ffd975900d6cc5ea11e9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
8,445 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.75 MB
รหัส MD5
0227a9d5516d888e358e9362290f307e
รหัส SHA1
78e8f8ced3591fa20cf0071224d5dcf67336a5d4

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
3,156 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.71 MB
รหัส MD5
93656d254ea88ec0610ff8e3e19abf22
รหัส SHA1
bdc0a2d02093347b85cd8ff88a40734e0d653c51

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
2,848 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.35 MB
รหัส MD5
6c754868abf553c20340a2b593c61c17
รหัส SHA1
a58b9144724faf75072aeb23e80b75da4e6d97d3

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
4,335 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.05 MB
รหัส MD5
ff2958099dada8b379790b489eef2c19
รหัส SHA1
2441d00a33bb6b74d72586b2949700b6025e574b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
2,259 ครั้ง
ขนาดไฟล์
715.83 kB
รหัส MD5
36b293fcb5e0b5fe0e32dba82a1fe65e
รหัส SHA1
0c6617573a391cd2936f7b7e8be1c96c7002ad65

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
2,138 ครั้ง
ขนาดไฟล์
576.07 kB
รหัส MD5
c6d1e4d48a40538dcdc702f1fb3684e1
รหัส SHA1
e06ecd1462a601c77e05e4dcb9dcb28cfc98c10a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
5,092 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.00 MB
รหัส MD5
36e176632a17b389158569ea79186c02
รหัส SHA1
47dee8659de6b39cc4b8fa8809cc80c4a9911b01

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
2,722 ครั้ง
ขนาดไฟล์
678.34 kB
รหัส MD5
cf01c310e13cd77fecbd297e6d0b713b
รหัส SHA1
31218dc331deb65da47ebe89a3a86b48bd8a2894

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
2,451 ครั้ง
ขนาดไฟล์
550.28 kB
รหัส MD5
ec014198e1bce81896994d74fa09e318
รหัส SHA1
f7e923f2ca99715c7c007cab72f7f8523e660546

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
9,167 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.00 MB
รหัส MD5
d9898b2b99c53e9eaed54b60b41b9e79
รหัส SHA1
f55dd83bcd3bfcf08a86ef0b6fe3fb8aef288a4c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
9,499 ครั้ง
ขนาดไฟล์
678.38 kB
รหัส MD5
ec1ff28b5df034a3fe3af106d904c63c
รหัส SHA1
3daccae2bb59be91b7f18a2ab67ef3287abae5de

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
2,861 ครั้ง
ขนาดไฟล์
550.60 kB
รหัส MD5
f8641b4e7ee44d41a567e83589d201fa
รหัส SHA1
ab7a85f70dd16f257769436039b8c439f9ea908d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
60,395 ครั้ง
ขนาดไฟล์
210.14 kB
รหัส MD5
c8226181cc14855d467050ea0aa896d1
รหัส SHA1
c480d67af4144f245265f7545ce12bc194e32166

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
19,531 ครั้ง
ขนาดไฟล์
133.35 kB
รหัส MD5
68f0f4dbe75b6b87889516449c313f7b
รหัส SHA1
22e9dc31d1a4c152f4928c12cab32c368d9e12e4

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.8

ดาวน์โหลดแล้ว
3,158 ครั้ง
ขนาดไฟล์
103.61 kB
รหัส MD5
854d8ade47d5f75850ab979536f9fea4
รหัส SHA1
daaf9258e61487a9f38cd1dec30016443bf33d97