เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 09 กันยายน 2551 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5212-joomla-157-security-release-now-available.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
553,522 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.75 MB
รหัส MD5
7d7b69e88c391e6033dce72fb24aae84
รหัส SHA1
78773763885ec567a1fc948c7e6f46938f2d557c

This is the full download package for Joomla! 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
25,308 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.98 MB
รหัส MD5
62c1ccc64fcbc6ffd64fd56b7b72164c
รหัส SHA1
7a40ab827b89475ccfecae573f23c07e1d444474

This is the full download package for Joomla! 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
10,253 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.40 MB
รหัส MD5
13fa84225f8ef5d4f4cdb89aa0a81616
รหัส SHA1
125db05fbc9d10aa2399075a154c36ea7f2d2177

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
6,306 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.78 MB
รหัส MD5
930f422df92aa912e961301c490d7dc3
รหัส SHA1
ee41c4bc9cb8e87128dff2d6bccbcdfa67f36e91

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
3,753 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.74 MB
รหัส MD5
22844d23dbc73c92ce05e91b097103e4
รหัส SHA1
3a420b1395d04b5ca85441123be5898fb63cfbd8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
3,655 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.36 MB
รหัส MD5
f344a72b20999321eb8c0d5b6e128dc3
รหัส SHA1
1f7d8a2b987f2e171dcb8325f5c0e862622f4b19

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
4,475 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.77 MB
รหัส MD5
1b1392e7948091f89005824576e5335c
รหัส SHA1
707440f6e23124b4a9dbd00d9a3d232e975f165c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
2,501 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.72 MB
รหัส MD5
8ee3dcc35e9c35b7243c6f7f7af3396a
รหัส SHA1
7487c3fd79a2bd29f56e0330cb17c10b95b8d842

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
2,103 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.35 MB
รหัส MD5
99e0b384925a1c8268d69bf10d948a20
รหัส SHA1
983203230fd0ef370c0ea27894fc6363e77dbf59

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
6,845 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.75 MB
รหัส MD5
265663304d50be9a82a284bbe426baf5
รหัส SHA1
c5a58d4a38d468f77b3065b18af0a6ff00b2b623

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
4,553 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.71 MB
รหัส MD5
cd3f77e3b4e7640cd875d9495155070a
รหัส SHA1
714552cfa5236c80070651a14d2cb2f9f6d53975

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
2,243 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.35 MB
รหัส MD5
6ce95b4951d5a329f10617e03e7b2bb8
รหัส SHA1
fe7fd75d7938cfbd20e0143d16c416fc28b473fb

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
11,924 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.74 MB
รหัส MD5
aca28462847bb0dea9a086f3e166c4a9
รหัส SHA1
e2da9c2c41e5231db60156d2a01ff021d2a19732

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
6,246 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.71 MB
รหัส MD5
aaa4c43d0667143d150e2ce61a86d4f5
รหัส SHA1
951f6db426e277de567f5e8f4548c644019a1e68

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
3,688 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.35 MB
รหัส MD5
987e773b42854630ecdeeb778c44f995
รหัส SHA1
d89f215f2a314fa657abc10cb11f8f65b31a2416

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
5,567 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,002.86 kB
รหัส MD5
e5850635c66c3321e42098375678cd75
รหัส SHA1
ad8750ec9fd549b98dfe72b023a8f1fe61ab61e5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
3,113 ครั้ง
ขนาดไฟล์
669.18 kB
รหัส MD5
34a5859852ecaa5f55d24b572b47c649
รหัส SHA1
530567862a2a9f2029b3ab49c304724adb2d2e11

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
2,046 ครั้ง
ขนาดไฟล์
538.59 kB
รหัส MD5
2d3893247180ca7bf87f267b7bd190fb
รหัส SHA1
8d1f6fa1567878744344e80830bf7c9384c1b164

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
5,820 ครั้ง
ขนาดไฟล์
920.80 kB
รหัส MD5
de4063b7c479518cdd81956323444225
รหัส SHA1
64196e0c86e34b1c9e2274a01b9ff6b48369c179

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
3,794 ครั้ง
ขนาดไฟล์
613.88 kB
รหัส MD5
650830ab34eba607e3b8147d6ab84799
รหัส SHA1
dcb569cd2c9873900a47c4b7503c5ff1292433fe

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
2,202 ครั้ง
ขนาดไฟล์
496.27 kB
รหัส MD5
39cc5f40ebf75c825c7ef617d07d0abe
รหัส SHA1
fb1d3ce114e6110966c14e9a5b5cc7fec7f039b7

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
57,572 ครั้ง
ขนาดไฟล์
919.54 kB
รหัส MD5
e116633c4e9cd28f1c4088282a266fd3
รหัส SHA1
1ff953b59d2487143d5047627e62f3bbe8aef582

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
12,856 ครั้ง
ขนาดไฟล์
613.50 kB
รหัส MD5
d17b0452e0727fcdf3c038a37818c84d
รหัส SHA1
daf91eaca193d5e91a3112ff5e4bec977557d2dc

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.7

ดาวน์โหลดแล้ว
3,852 ครั้ง
ขนาดไฟล์
496.34 kB
รหัส MD5
3dc958075f0a427e7e022e7cee3fd3e1
รหัส SHA1
2c9b828b8d802b0f52519dfdee3a72d88db85e83