เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 27 กรกฎาคม 2551 22:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5193-joomla-155-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
93,326 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.75 MB
รหัส MD5
56f4f7b6397592ec3867f169868bc368
รหัส SHA1
3c0dc23d1ba56b531969d43193ae99825900c456

This is the full download package for Joomla! 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
17,317 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.97 MB
รหัส MD5
b0207cefda4beeb637ffb9ecf1d55c98
รหัส SHA1
120ef1a0163ca9355f8a34588e2d60e76314f9ff

This is the full download package for Joomla! 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
11,879 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.40 MB
รหัส MD5
04c95ff7260de30f3dad9b0c63f90769
รหัส SHA1
00f002758ecf69d846a8a7fac1d3f58bf4c6b6cb

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
3,847 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.76 MB
รหัส MD5
6f180ddb69067875297a84509f35c670
รหัส SHA1
f55a62c65cc4dd3db2473f2bc9549f350ac94697

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,035 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.72 MB
รหัส MD5
a2823867899f7ee2416c59894a824fb1
รหัส SHA1
c65929b780f94ac22e8532aace62d28b75346b0c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,194 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.35 MB
รหัส MD5
9b27334d6f99bc68fc84c0c6e5500e93
รหัส SHA1
0ff08501f34fa05097f0336a51cee873ec51d99f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,820 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.75 MB
รหัส MD5
ba667885d6945f78b46b0d7048dd8030
รหัส SHA1
f377f236131af4cf4bc42436d2aefb8f3ad88102

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
1,767 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.71 MB
รหัส MD5
b21a9fb56cc84de902dc4813a5055686
รหัส SHA1
b4f7bd93e110e6243f8a774d7c45e875ce592fb9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
1,881 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.34 MB
รหัส MD5
df28d421486ce8fd8250f7c223bb7ec4
รหัส SHA1
0d6b9ef66aa6e23eba49e7db8748a67ea4f7ac60

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
3,873 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.73 MB
รหัส MD5
b0458aeb75e1c137dd6bd834a54f1844
รหัส SHA1
a0711c0c43f906458d5d09ee315d4eddfcd7eefd

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,090 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.70 MB
รหัส MD5
001bc8f9b85d077fd9c446eb7f5f4b80
รหัส SHA1
3a1481fb6756e3ab632a177d8c7af6361d488583

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,207 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.34 MB
รหัส MD5
db2d9f4bc7e41a2fc732cd40da02e471
รหัส SHA1
2afde5c2d9ad9b845efca59cabddb1f876434959

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
8,277 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.71 MB
รหัส MD5
c171a5945e54160b43b61c29523fb88b
รหัส SHA1
965f5f1e503a8b91e3d9b1d39578f2ac1d3ff769

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
3,088 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.69 MB
รหัส MD5
1dd53d6e995b7aeca1583eaa8cd08358
รหัส SHA1
7d9387b8cdcae01e81d4beb8f6ffd7f5fc36fe05

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,524 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.34 MB
รหัส MD5
98af1e886b6f462f511d5070f81a44f1
รหัส SHA1
8ad0a94ade7675e1cdec5e99d1386f36362f4d34

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
11,635 ครั้ง
ขนาดไฟล์
193.23 kB
รหัส MD5
bb92fb55840d1beab0df8ea91b6985ff
รหัส SHA1
48ae14132ab054827a10742f49cdc55c8f2169b5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
3,464 ครั้ง
ขนาดไฟล์
124.93 kB
รหัส MD5
b3d854b4ee15b43611e0f82a932d4038
รหัส SHA1
5591e407fd3d070f9cbc6c04e80d22749d26291b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,659 ครั้ง
ขนาดไฟล์
100.55 kB
รหัส MD5
bd80bcf78b3ea86a862539dea9a076b0
รหัส SHA1
bd6fa72a3d18748724084f153c721677d8e6b59d