เตือนล่วงหน้า!

รุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Joomla! รุ่นที่ไม่ปรับปรุงอีกต่อไป เราขอแนะนำให้คุณอัปเกรดเป็น รุ่นล่าสุด มีแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในการย้ายข้อมูลของคุณในเอกสารอย่างเป็นทางการของเรา
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 04 มีนาคม 2554 18:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5367-joomla-1523-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
687,462 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.63 MB
รหัส MD5
ed2214548d8a26eb66eadf65be419b1c
รหัส SHA1
d5060f15945364afc463f4c78d2c43dd473679b4

This is the full download package for Joomla! 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
43,376 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.71 MB
รหัส MD5
d64d25e8236f7cc30ad1107164c2a61f
รหัส SHA1
6fa61ef354b709b6d8f576ac2040a5680390d99e

This is the full download package for Joomla! 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
3,961 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.10 MB
รหัส MD5
5f1ad25562122a3433908398320d502d
รหัส SHA1
d31bd2c8df5e5a22914f2bf076928e4eb36c5388

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
4,184 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.82 MB
รหัส MD5
140e873e942d554c02b103828a56b24f
รหัส SHA1
df50fa0642b2ab2bf82e3cdd04aa3ecb8dbe828d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
4,289 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.67 MB
รหัส MD5
d829bcfb5087ac5ce11443c8f94fb6ee
รหัส SHA1
9125a9b1b5ecb3f7a0647184afa936441a6a6374

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
2,501 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.22 MB
รหัส MD5
1d6b604a037ae0b6c087885ccb10d1da
รหัส SHA1
8d66f0b3b82cb6f828fa07c7640794f401bed63c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
4,714 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.81 MB
รหัส MD5
d152ceedfc5d5bf59eb135e12974dc9e
รหัส SHA1
cec3318bd2c56dd1b747568f44b3ff136245c3ff

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
6,731 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.66 MB
รหัส MD5
60bd6c97c6940f98de7abea7ef11fe4f
รหัส SHA1
79598e4bab7d375d0e102939e1ae2af5306effa8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
2,001 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.21 MB
รหัส MD5
71ca0a6ccccc51dfc3c7ee201437b9ee
รหัส SHA1
9e5f99804f97c76d445b85079c7ce083e3eac090

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
5,194 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.80 MB
รหัส MD5
357142d1e153fc75d5f7caa11e7cd711
รหัส SHA1
43a4291d0f8e5682ec35bc5e08e3b7a0342f9056

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
2,722 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.65 MB
รหัส MD5
3be3421e293270d1c2de4931e5cfaef7
รหัส SHA1
01db9ffa9b38b50a780b031aca0fd75ee9314e33

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
2,401 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.21 MB
รหัส MD5
7c8759a15b266b58e0db19360c4d0604
รหัส SHA1
46ebf77e576a13192f7fe790c2331b3bc6f48e49

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
5,681 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.80 MB
รหัส MD5
145648d33eb25154304ce3f3a425c664
รหัส SHA1
b7738ae7965f89fca0a004fd22a0079e9bbd9b8a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
2,944 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.65 MB
รหัส MD5
cfb303c8ca5b4c5f55f3402e29f5166f
รหัส SHA1
5531ab32c3e2ab2e373603a93dfd885dcca8248f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
2,203 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.21 MB
รหัส MD5
d819008201f4b99c10cad43a276bfaa7
รหัส SHA1
632833fe59c7f8cb90c8224ad081465480895650

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
4,515 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.07 MB
รหัส MD5
99c1a2d8c6f12266d54a1ea52b513bca
รหัส SHA1
af3daf6d56ac3a07f6aa2dab5089f9713da9d568

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
3,337 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.12 MB
รหัส MD5
d1842282f39408ab302994343fe8bbb1
รหัส SHA1
156c371bf8a7c3c76e7e578067d17dc74dca41f2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
2,399 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.73 MB
รหัส MD5
d1c8644402130e92302ff580ecfba909
รหัส SHA1
838b629ef987f8ef06f639d4de9fe1d34ac7f557

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
4,087 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.07 MB
รหัส MD5
c4b2e944c18ae9e3d781a907f7f678be
รหัส SHA1
895e433a80dc63890618424f1996d3bd80b199f8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
3,753 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.11 MB
รหัส MD5
68a802278c1fb5831c4c62022e08f749
รหัส SHA1
5ed461b079ff7966810b86aa133b8c7cc55e4fe1

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
2,595 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.73 MB
รหัส MD5
4a3de649ebb702bdd6bec6115d389760
รหัส SHA1
5a236fd26394e554ac7d596c7de324aec90ad433

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
5,425 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.07 MB
รหัส MD5
7d197ab865eecc846f386f6b67583e39
รหัส SHA1
65ba8bf9f8c56815b8bd3cdf10b2c3afc8df044d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
3,316 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.11 MB
รหัส MD5
b766c2d5add2b53b299415ee01ae8cde
รหัส SHA1
f962e710f916d8073d2f0d560070561d17dc3649

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
3,313 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.73 MB
รหัส MD5
4a3de649ebb702bdd6bec6115d389760
รหัส SHA1
5a236fd26394e554ac7d596c7de324aec90ad433

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
6,522 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.97 MB
รหัส MD5
c532e9f95574adb7e79d4b73539637d1
รหัส SHA1
175faefbef3864a62c2592a4631e55fbf1bcc4cf

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
5,113 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.03 MB
รหัส MD5
8b45783122b81c1d5844262ada728915
รหัส SHA1
b4db7bbcf370e0deaf8f47b922cd9b85b4396869

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
4,625 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.67 MB
รหัส MD5
0b584b6bfc7cf6d9621db8454549789a
รหัส SHA1
c9e7cef80257428dba1c7b327eef8e514251a8ac

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
6,671 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.97 MB
รหัส MD5
44958b0d2ad0820f56f4d4af00ac0902
รหัส SHA1
87e5a6aa509b0e0836492be0f5d380d088e84f15

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
5,647 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.03 MB
รหัส MD5
d44b9855b973564d4a94cc9ba81025d1
รหัส SHA1
a79990138da9c2d81b1f581c2d6af5febfeca299

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
3,534 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.67 MB
รหัส MD5
b9e5c4d3dc87935a25e58c43e4147635
รหัส SHA1
6ef3e473ad3038b876ee45ce4b0da971468b37ca

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
10,780 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.94 MB
รหัส MD5
6861b34470373ab2b53985797dde8e1e
รหัส SHA1
70d7888ceeff3980dec205aca411f244b048b141

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
7,391 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.00 MB
รหัส MD5
c4e4ead9eb2fc3f8e17c667b272941e3
รหัส SHA1
2e981fbc516736c3c54cb4d8785db21687daf1f0

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
5,925 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.65 MB
รหัส MD5
92a9ef9c603817f74136c964ee0e49ee
รหัส SHA1
cf41f8e07073d88f7d927488fa339a1b0d6fdc24

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
13,563 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.93 MB
รหัส MD5
365f8f9b5f6a41e254206ac9abb1d319
รหัส SHA1
11d09ab0ace3161df53250581e07d920825d62ab

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
7,395 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.00 MB
รหัส MD5
5c2bb4feb5bb31eff27c1eb1d6218fbb
รหัส SHA1
efcd800f5b0b4710195394f70cf553dbbec1afa3

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
2,512 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.66 MB
รหัส MD5
3c73b7b8d3a7ccf5410c6e9e7f7ef24d
รหัส SHA1
67cece717c82867b494129d4d645afee48447dff

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
6,737 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.86 MB
รหัส MD5
6f3af4ae989dc523e0826e8e93facabd
รหัส SHA1
96ee5dbb7ef49e8be1b17380c4e2316c17266d15

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
6,162 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.97 MB
รหัส MD5
8ef54b6dddbd0793cbdea5579138b742
รหัส SHA1
ecab04969069d2ea794477223adc288a23d5d0c8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
1,928 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.63 MB
รหัส MD5
a9f4e520cbbfd40b3b650b1ca0d0333c
รหัส SHA1
7df389cc15c09725f0cefd26ebeff68988f7bc8a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
3,611 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.05 MB
รหัส MD5
1beb79b04d0fa0998f9a6634327fc803
รหัส SHA1
0061f51b23345f63d0231782084bc5d1941cdbda

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
7,822 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.31 MB
รหัส MD5
c32a1417c6e64ccb35a02616486b7f98
รหัส SHA1
e7eb1e4e221b6d84920afc5d5eefacffe4c8c5fe

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
3,098 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.02 MB
รหัส MD5
eb87bd9d23bb6b7e32632cd4955aac3b
รหัส SHA1
e50fc91b82881d20329b6febe9c84aa336fb7fbb

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
6,106 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.31 MB
รหัส MD5
c15ec27decd0023cdb0fae31e4512843
รหัส SHA1
d0202ba1de16745d3155734c848b81cab5227c1a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
1,827 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.04 MB
รหัส MD5
6815840045ca316ce667bc1cb8585808
รหัส SHA1
06da6769e01f8ad866fb27bde7a87ee9d272444f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
15,420 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.02 MB
รหัส MD5
76e22056507aaaab7b9dd75161c6fdab
รหัส SHA1
681d545f850edbb5c36d38bee4c52f1bcc20cbb7

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
11,078 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.31 MB
รหัส MD5
f650aff56214924cdef8c9b40578ebae
รหัส SHA1
99cb35f791a5f0bf549195c075c70a14d41f3afa

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
10,455 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.04 MB
รหัส MD5
6815840045ca316ce667bc1cb8585808
รหัส SHA1
06da6769e01f8ad866fb27bde7a87ee9d272444f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
37,143 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.62 MB
รหัส MD5
940ddb7ad21badd05a03e3fcdf6b2a88
รหัส SHA1
97a11d622fb60f35fa5cdc511a48dfd99fc46c4d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
17,536 ครั้ง
ขนาดไฟล์
945.68 kB
รหัส MD5
1965ee88a93e2f9b8fd2ec1fb56864df
รหัส SHA1
682d821b2d3757bdfeac1a9baf57a13cfecc8163

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
6,883 ครั้ง
ขนาดไฟล์
728.07 kB
รหัส MD5
b74f6633a5d47e7ecb2b1456dfb5ed90
รหัส SHA1
10b853cb0ddebd9af68ee986aac2b9cadb87c8b8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
2,406 ครั้ง
ขนาดไฟล์
473.43 kB
รหัส MD5
b56654dc09f9124fba6295c29a0d5152
รหัส SHA1
3f89735e92a16dc1d50be350d7cb64727ed6f21b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
3,606 ครั้ง
ขนาดไฟล์
359.11 kB
รหัส MD5
77209c67b86dadac92d57a4fd1f6bf0b
รหัส SHA1
42f897b08ba8c65cb74f0c990aea0ad66b9229b6

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
1,760 ครั้ง
ขนาดไฟล์
282.50 kB
รหัส MD5
a875b34f0971913d08db7774b60e5b91
รหัส SHA1
48aecb893d7df45c45d091fe2b7a13564d4f93ba

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.17 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
13,579 ครั้ง
ขนาดไฟล์
475.54 kB
รหัส MD5
5cea986a805c808a6356dce353d9d589
รหัส SHA1
5455b247c12ca98c86b23334593df3174faf41a5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.17 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
5,308 ครั้ง
ขนาดไฟล์
362.69 kB
รหัส MD5
6e6aae73644975b0c5e13f0af056d6b7
รหัส SHA1
8577c72e192b9de7ad9504fba24bc22aac7bad55

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.17 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
2,616 ครั้ง
ขนาดไฟล์
285.42 kB
รหัส MD5
0e20702135142eb5d29f6da97e0f654d
รหัส SHA1
b4a76f58771a17b5541a205ab7d212ad56151723

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.18 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
13,688 ครั้ง
ขนาดไฟล์
444.56 kB
รหัส MD5
cea857b7700c82a3d7f2dc816c4772be
รหัส SHA1
c6c97c7249825fe51783b045f5797b2169d0c36b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.18 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
11,789 ครั้ง
ขนาดไฟล์
341.05 kB
รหัส MD5
ca3a1f7aef0e092a9947cd62c163ec05
รหัส SHA1
8f74a35227725cedcb11d2cce940996a8f1dda19

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.18 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
4,701 ครั้ง
ขนาดไฟล์
269.98 kB
รหัส MD5
fd9ed23a786cfaa3c13cf94c068b0184
รหัส SHA1
644a93535b01004af81fc6201daf8b06bd1f1681

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.19 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
5,891 ครั้ง
ขนาดไฟล์
411.36 kB
รหัส MD5
7707e3f4cdedde21f4caa1363c33a893
รหัส SHA1
ce61047f4bda9bd3802c1e750eab907e7312b38c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.19 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
3,444 ครั้ง
ขนาดไฟล์
327.97 kB
รหัส MD5
a28a54fb658f301413c3e71d00a5183b
รหัส SHA1
18cf2170d6716f8977ba11f2798d815353e36c6f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.19 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
1,782 ครั้ง
ขนาดไฟล์
258.02 kB
รหัส MD5
c590c114e3116ed290c8834fa298cb80
รหัส SHA1
1c091f3647aeccebf5ab1b5cc0cc1f958dd865cd

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.20 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
24,434 ครั้ง
ขนาดไฟล์
348.64 kB
รหัส MD5
0951e767edeb909bc7b1302e0e37c8ca
รหัส SHA1
5fb506f48673e93be4b65ecc57da7daaab735681

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.20 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
19,353 ครั้ง
ขนาดไฟล์
286.54 kB
รหัส MD5
f65d795fcd3fef055a9779d13bfcb86d
รหัส SHA1
db8c7f3a1a98d2cf96c0929fb107616897977872

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.20 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
6,524 ครั้ง
ขนาดไฟล์
235.40 kB
รหัส MD5
d7ec98c1d85d7bc0dbba8e3ed38393b4
รหัส SHA1
0a5d2bdbb308959dd16bb10b194016f648e9cdcb

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.21 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
17,441 ครั้ง
ขนาดไฟล์
348.64 kB
รหัส MD5
40058a1fd32bb1e79e54b62c02897d60
รหัส SHA1
95233ae741d51abbd4e959244039e007a63cd921

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.21 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
8,501 ครั้ง
ขนาดไฟล์
286.54 kB
รหัส MD5
6e62be344624196b1b894fbfd5dda1c9
รหัส SHA1
fa8d2b2f05f10770aa0ae5af86dd16fe44f855d0

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.21 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
4,205 ครั้ง
ขนาดไฟล์
235.40 kB
รหัส MD5
d7ec98c1d85d7bc0dbba8e3ed38393b4
รหัส SHA1
0a5d2bdbb308959dd16bb10b194016f648e9cdcb

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.22 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
171,086 ครั้ง
ขนาดไฟล์
249.75 kB
รหัส MD5
42c8027624059d42e84f3845ff1a8f85
รหัส SHA1
37251b632f4737433e0b21bcb5aa947aad142a99

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.22 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
60,871 ครั้ง
ขนาดไฟล์
225.61 kB
รหัส MD5
d008c07991f46c8ffd791c1675845e8b
รหัส SHA1
53f41c982a517b2d1d4939459506238bd2053b4b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.22 to 1.5.23

ดาวน์โหลดแล้ว
7,815 ครั้ง
ขนาดไฟล์
187.21 kB
รหัส MD5
618e4e0c07631187b9a96ab8e8b191ad
รหัส SHA1
08c8f9aca25b1a2fed7d8b583700458f70c807ed