เตือนล่วงหน้า!

รุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Joomla! รุ่นที่ไม่ปรับปรุงอีกต่อไป เราขอแนะนำให้คุณอัปเกรดเป็น รุ่นล่าสุด มีแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในการย้ายข้อมูลของคุณในเอกสารอย่างเป็นทางการของเรา
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2553 18:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5318-joomla-1522-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
973,638 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.60 MB
รหัส MD5
71e57ac6fd588e4ac737a10e726f81e9
รหัส SHA1
9ac47f155ffbfa1113e3c67aad9e68f0ab554120

This is the full download package for Joomla! 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
35,537 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.67 MB
รหัส MD5
2cc3cdf78805c7aabe89b8f063dffe5e
รหัส SHA1
690758821f99f397b6ceac500dc29d2963d8e928

This is the full download package for Joomla! 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
6,351 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.07 MB
รหัส MD5
a92cc57c78ff40453df814a760bde773
รหัส SHA1
5c079e5c29cc7a98d1c3e347192beda4136752c4

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
3,255 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.73 MB
รหัส MD5
b57ad014a613f832417805f93d039d53
รหัส SHA1
f16616700ac8beff2f6ed0f052bea15f0d7a0111

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,434 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.59 MB
รหัส MD5
ea239bb4922c26cfe26710324ae4522f
รหัส SHA1
c15b2350127532178c84608062c283be59a55d2e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
3,678 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.15 MB
รหัส MD5
45ef75e0a541eaaf414ec6f69f4715b1
รหัส SHA1
d183ce2484a97442614c3590616e0c808d0b2916

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
3,018 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.72 MB
รหัส MD5
7849f467605dcf21d9d8a7240b44c8d4
รหัส SHA1
08c4b2f91c001a880deaff51a0cdbf628e24c91a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
4,486 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.58 MB
รหัส MD5
86125a7f6c76019eabe007010258cf91
รหัส SHA1
5f654b1dd13f8033d54cebc10a9c0c951c096202

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,256 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.14 MB
รหัส MD5
9a6e6a951b9d8928cafcad5c4c6d5bab
รหัส SHA1
642a0322e0db356a078b9a5f3fd511d26d9fea53

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
4,072 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.71 MB
รหัส MD5
2d0b9f15c4315ab711521d63d53e7c00
รหัส SHA1
636abdac86d5729e8e27dcb3f8fd0e49658a37e9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,779 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.57 MB
รหัส MD5
f86cc611ebd189bc6858522d7db5a51c
รหัส SHA1
f4982088f7166f3c940657ec44a870cbd1b89223

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,258 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.14 MB
รหัส MD5
bf37576a96110ed18c8cb7307603e46f
รหัส SHA1
af99066e58a778f8802474e52b63a66905704ba4

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
3,832 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.71 MB
รหัส MD5
02e901173f39dce0968076fc94548191
รหัส SHA1
cd602c86017e1c40f2b8127bee9322ef2b2ec929

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
5,064 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.57 MB
รหัส MD5
a1fd96ff8d8eeccc453df94c60d66aab
รหัส SHA1
aa0821af18dd0ed49f20043dbe86a468b05e81ca

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,296 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.14 MB
รหัส MD5
e0f9c26a78693e6905bd965e4ad4d0fc
รหัส SHA1
29e76ff93f762e4174cb66c5ddd4ea87191c6714

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,949 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.99 MB
รหัส MD5
5d44dbc7f47cfd608aa67aa714546b79
รหัส SHA1
6096b6de9618d2d94e8584182f92f3bc1b0712f7

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
8,522 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.04 MB
รหัส MD5
a28e59051409853b3fb62dc76a5089e5
รหัส SHA1
0fc23b357683413ce69ca4f54e3a875681d2f910

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,407 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.67 MB
รหัส MD5
904a5bda072cd9c2429dc63ff3db795c
รหัส SHA1
0d0d3d65f28948541f2f0ec4399b0b51ef956255

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
3,674 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.98 MB
รหัส MD5
a0d389c861cac0639d57390206b03fdc
รหัส SHA1
09ddbec1a6e6fe36574cf3b70762773db82de9e5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,599 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.04 MB
รหัส MD5
3865d583879547ba0b1ec80f11783872
รหัส SHA1
ad1dc58aeb900da009b97cd43a30f24dcdcd2362

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
3,071 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.67 MB
รหัส MD5
6ab7db0c391f711f0f0ea19daf3f54bc
รหัส SHA1
fb843a0bcac0692b7f9b18ce685b961215d3be6b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
4,212 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.98 MB
รหัส MD5
3bef7044f9c0e93620cdb2b6f3d7eec1
รหัส SHA1
bcf5a1c46ad8cfd4559dad5ae80b6de6c387a3c8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,947 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.04 MB
รหัส MD5
3652491f4ba61c2731b728f097d38cc1
รหัส SHA1
a212ef760f91ffe25693fa42551dcaedb452d9f3

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
4,376 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.67 MB
รหัส MD5
6ab7db0c391f711f0f0ea19daf3f54bc
รหัส SHA1
fb843a0bcac0692b7f9b18ce685b961215d3be6b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
4,854 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.89 MB
รหัส MD5
72a2170554fb38b4e512db6c1222ccca
รหัส SHA1
c56de4dcd4c8ecf30226a302ed27998218317da3

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
5,371 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.96 MB
รหัส MD5
3334257f6d43ee6100979be993bb4ee8
รหัส SHA1
57cb543eea180925e4c20c04b27f994c93c4f578

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,563 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.61 MB
รหัส MD5
3ddd18d25c6b05d5c323586138e6f5e9
รหัส SHA1
9e973887c5b32a451f1efc8e5d5d03115c5b5d9f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
7,162 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.88 MB
รหัส MD5
a006353a6790c612da808ea672becc65
รหัส SHA1
a3025094efc6b4b24b43e31224b29f8c9b6f31a8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
3,722 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.95 MB
รหัส MD5
b796547375f913eed07bd9bd09f8c920
รหัส SHA1
c42e69a8abb47ddd1a993b9b5964a8053004a053

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,512 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.61 MB
รหัส MD5
87f9b705ea96c25a6e4c6694d2733908
รหัส SHA1
56ca8db169e6593af7bf0e0a6c0bd9ad53e56b2c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
7,648 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.85 MB
รหัส MD5
e000d7235f2af3310df475962db196ec
รหัส SHA1
038f706102df1f702bffedaeb650346a71065383

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
8,840 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.93 MB
รหัส MD5
482a0578a77aa643f4dd2cdecc1a00cb
รหัส SHA1
55d8d6d9fa3f094df0499d11cf5142a23418c0ae

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,235 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.59 MB
รหัส MD5
b5acaa966675caaa44cc79c223872c32
รหัส SHA1
f0cb28339e4ab16721822e9a4d80ea2745f48997

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
16,404 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.84 MB
รหัส MD5
e082bc9ba68f8f53e752c7fbfac110f0
รหัส SHA1
39a56c914b1536c86f9220f1c947fcbc2d43005d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
5,059 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.92 MB
รหัส MD5
73eeb9dcdf6565277583790e3fb3f4ff
รหัส SHA1
9910e565c694557d4a5d86e0febd21722b12de91

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
5,071 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.59 MB
รหัส MD5
9bb346894fa468446223418e2cad314e
รหัส SHA1
910237bfb3358193bc1de98d6ced5f8b330c4b53

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
6,911 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.77 MB
รหัส MD5
d982200ae1be2f1f7212c97502a24f58
รหัส SHA1
e84609a55ff6864daa7453e0edddec8b07183305

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
4,304 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.89 MB
รหัส MD5
f24b62196097391b77c9ad91b85dd934
รหัส SHA1
e0814a8a9d68ad416cc76f286af71f8630fbea2b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,849 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.58 MB
รหัส MD5
e1d40aa1216b5079689787a2ac940e80
รหัส SHA1
7f6ddcbfecdb4f6733261000c64928cd15b2a6cd

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
4,731 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.97 MB
รหัส MD5
ad45232bc1c99b518e2ac1f4d68841f7
รหัส SHA1
a753be7031b3c0fb15693c28c5272d36568a011e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
6,687 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.24 MB
รหัส MD5
a63a1e252346ce62e73e7e04db401bc3
รหัส SHA1
23e030511f5a728ef775dcb994caacde720289d9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
1,917 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,003.30 kB
รหัส MD5
c84219cfed2bc5d9b568ed9b3e28265e
รหัส SHA1
03167112b422f3a7d5aeb0c97c72f3fc1979fc33

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
4,526 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.94 MB
รหัส MD5
a207bc87e34b933530bb0302e4702aa4
รหัส SHA1
3933e6b7fb21c29680c3726942d1c60eef0cf6e7

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,690 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.23 MB
รหัส MD5
55fa52be5f7ba08fdb1ff7f436debee4
รหัส SHA1
3a79fa738a0ce34b39488e5c8178b520353c44c8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
1,709 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,000.16 kB
รหัส MD5
e730775edc7891463a0f6b259af309d5
รหัส SHA1
04f4486f317fdc39db1550d0fb4c5f7210234ede

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
10,096 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.94 MB
รหัส MD5
d8b2c39efb64545b42dd41e134309b46
รหัส SHA1
39995c71fa192d192b3b4e70c1086bcf1f2775df

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
15,753 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.23 MB
รหัส MD5
e3cbf629ed858ebca485650c738db547
รหัส SHA1
81fe6a096980a45cb3c14d29da57fc8fca5c36c2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
4,275 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,000.16 kB
รหัส MD5
e730775edc7891463a0f6b259af309d5
รหัส SHA1
04f4486f317fdc39db1550d0fb4c5f7210234ede

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
76,283 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.53 MB
รหัส MD5
433863176238978ef36ad9ec10755653
รหัส SHA1
da46ff4b44ce74a612288069259cb7f85c76c076

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
19,113 ครั้ง
ขนาดไฟล์
867.94 kB
รหัส MD5
f2d41b2fba975b15c70a1f6ce8d50ede
รหัส SHA1
d97fafff839adc682c21698e7ea269e809586058

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
18,228 ครั้ง
ขนาดไฟล์
665.19 kB
รหัส MD5
0fb08121be01e5fe653c362f6aa7c778
รหัส SHA1
f0c7700ef72ff2da3ae88aa4210ad3f7545f7a6b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
3,061 ครั้ง
ขนาดไฟล์
359.87 kB
รหัส MD5
8a146c94ef3712f94187dad62055e91c
รหัส SHA1
d16372c099f3b29d655f325320897a4106ce575e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,835 ครั้ง
ขนาดไฟล์
264.39 kB
รหัส MD5
6d6a888ffcf3d1c75b772187c2fee79d
รหัส SHA1
cd7a4ffe3b6d84f46a5356501b06a7922e09c913

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
1,650 ครั้ง
ขนาดไฟล์
206.12 kB
รหัส MD5
baaf400e6b39a1275fbe36093ec58d2c
รหัส SHA1
8f43381dca49aae9d0837b277ff97f72c3464b41

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.17 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
11,663 ครั้ง
ขนาดไฟล์
354.13 kB
รหัส MD5
b8d8993a006eee3e3a0b5a4a311d0c6e
รหัส SHA1
ee2985e535a072ee77ed4bcaeae2282c311c2300

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.17 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
6,639 ครั้ง
ขนาดไฟล์
261.08 kB
รหัส MD5
86f987711b6470744789c926b01af838
รหัส SHA1
b0a0958323e1a59b291ceb1edfd64286faca568c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.17 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
3,290 ครั้ง
ขนาดไฟล์
204.00 kB
รหัส MD5
ee5cf4451f749b8fb44331b49326e558
รหัส SHA1
05686697a0440068d203b115ca0f3648e7f2d344

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.18 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
18,518 ครั้ง
ขนาดไฟล์
323.15 kB
รหัส MD5
1f0095728b79882271ffb4509a224dfc
รหัส SHA1
170898dfa4979dc8906a33bd7d77980952422197

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.18 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
11,285 ครั้ง
ขนาดไฟล์
240.01 kB
รหัส MD5
b5399db543d612532830c43e15e02896
รหัส SHA1
c3175af57d9ab02846d5bed176471d77e73a8037

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.18 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
3,792 ครั้ง
ขนาดไฟล์
189.48 kB
รหัส MD5
0077bc99fa54e194a620a091bbd2773b
รหัส SHA1
575689c8430eea71dd5c2c1a8f62c4c8cfcaf245

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.19 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
3,816 ครั้ง
ขนาดไฟล์
211.67 kB
รหัส MD5
38181c934acf576ad7fc85d9af9695a3
รหัส SHA1
73285ae3aa35bd20036606565cfd3d0aa69f1089

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.19 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
4,766 ครั้ง
ขนาดไฟล์
147.99 kB
รหัส MD5
360409ddc344deeda7c3e8270aded845
รหัส SHA1
4c6f37aaafb2d5caef699d017ca5cd72811b71a8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.19 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
1,696 ครั้ง
ขนาดไฟล์
110.27 kB
รหัส MD5
67669991f51f1d1fbcdccdbca591643e
รหัส SHA1
5406d8728220bae30da341c69468c930a2b70eb0

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.20 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
63,218 ครั้ง
ขนาดไฟล์
136.56 kB
รหัส MD5
55275f2a6027e593c9b8f99887e8e189
รหัส SHA1
cf923cd9c06280d45e27bc6734121957a9daca4d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.20 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
27,684 ครั้ง
ขนาดไฟล์
95.62 kB
รหัส MD5
81ab19c2e48a392db0ee020b1f3caf09
รหัส SHA1
d306ff1484e282d1f62af3df3f3ed93b05a9d36d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.20 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
6,319 ครั้ง
ขนาดไฟล์
78.69 kB
รหัส MD5
948ab6b0ff1ac64a2bfa8e2b9b257ae9
รหัส SHA1
64eb6a0e430f2c7c04ff0b33010e061db6f1aeff

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.21 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
130,780 ครั้ง
ขนาดไฟล์
131.24 kB
รหัส MD5
1a608df8cb0b113ab5b9c914bc3bc466
รหัส SHA1
6ca81970ee45e12668c9a3caa50dc1b65b4cd848

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.21 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
55,712 ครั้ง
ขนาดไฟล์
91.15 kB
รหัส MD5
b778c210348891c0deb2b4cb668c9e11
รหัส SHA1
6ed9494d94370b1a39daa71752c379da8c388cfd

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.21 to 1.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,682 ครั้ง
ขนาดไฟล์
75.15 kB
รหัส MD5
2095653ff8e6463ac49e1e1e6b44b562
รหัส SHA1
7e3313b6f85732cc57a297388f81308bf4ac423b