เตือนล่วงหน้า!

รุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Joomla! รุ่นที่ไม่ปรับปรุงอีกต่อไป เราขอแนะนำให้คุณอัปเกรดเป็น รุ่นล่าสุด มีแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในการย้ายข้อมูลของคุณในเอกสารอย่างเป็นทางการของเรา
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2553 18:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5300-joomla-1521-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
167,041 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.68 MB
รหัส MD5
5308cad91bea1afcb801e9cd3843392a
รหัส SHA1
739fd63acbebc8cee351120578952c848504a4eb

This is the full download package for Joomla! 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
4,883 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.66 MB
รหัส MD5
69479d66557ac795d697953ccd9c4c11
รหัส SHA1
a4b29e315c6fd4f0225638de2ddc65893e74440b

This is the full download package for Joomla! 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
5,069 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.08 MB
รหัส MD5
c900c17d9155cb5b179a83a9f83511cb
รหัส SHA1
7cc3aecc60efee15aa33ddde4f4d43082d0a7612

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,920 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.89 MB
รหัส MD5
2cd93a0d49acc3981d10a8be8b365d0b
รหัส SHA1
ac7c0736d826e6d1c86cdb6d2bbfd0eeb63f6eba

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,581 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.63 MB
รหัส MD5
22d3a890b2c3e1da89f6e63988b7eb6e
รหัส SHA1
e98e4a84e5e21dcf85f14c4c3c2e79b79b990f00

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,490 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.17 MB
รหัส MD5
a32f100f3b4c99cc724c45c9bd432419
รหัส SHA1
f1e3afc0c3a06e8a179cfc44b73db6da20578c51

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
5,666 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.88 MB
รหัส MD5
96289a05f69e8f2c5b16da2a05143ac4
รหัส SHA1
90c0963860f671ba48cbd00d61e3f707a2a0df67

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,897 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.62 MB
รหัส MD5
1065a57793a614d431eff69fa2a43265
รหัส SHA1
93aaff85ea86c798d5180573e71ba3b5baeceb7f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,661 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.17 MB
รหัส MD5
5ec4c204189159c01120ee7ee184a098
รหัส SHA1
e3930fe0e9202a237c4835372a241f9ca61f2f7b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
4,185 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.87 MB
รหัส MD5
57094f1a97e43f50201f3f90daf72cff
รหัส SHA1
deb20d75937a305ecbed2fa658345d4e554f087d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,982 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.61 MB
รหัส MD5
9bb7dce64f8841072f9c7bcae6167898
รหัส SHA1
bb9184f19b971751de375fb7da35c2385b61db0f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,727 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.16 MB
รหัส MD5
9225edea2869e71d10ddb0836f1b9df6
รหัส SHA1
d99e253a2b6a4dc517e2b68c2fb589a5bc5b09d8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,320 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.87 MB
รหัส MD5
65400ab475dc61a0e1d600218eabbc0a
รหัส SHA1
ab0fba4f07a8a4e300e546dd4c04543683684401

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,882 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.61 MB
รหัส MD5
855b82adf0a202e4960108fc8dcfe480
รหัส SHA1
30ec405910ef89873c07a3258e8ef2d4f8dd6779

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,781 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.16 MB
รหัส MD5
cddbbcd9193be720ddf1ad97fd16d434
รหัส SHA1
f05348fb6f119d49833313cc85aa5c0613fb1170

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,470 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.08 MB
รหัส MD5
3ea96ac07c7bcda945406cf5ff9fa2f6
รหัส SHA1
3be6c5d2d54986b234dfd4f102f414c114e167a6

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,782 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.05 MB
รหัส MD5
2c049c9e77203d141fdc6cbe960f6efc
รหัส SHA1
9675b6a4b519427bcaa6238ca14e182c1573ebe5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,595 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.68 MB
รหัส MD5
6241de46fb935d40bda27583bfb77a5d
รหัส SHA1
9c612e2d609ffb83c67803a205029e84d32b5de0

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,173 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.08 MB
รหัส MD5
c13dc8aed56d64228c4d6eb8fee5989d
รหัส SHA1
abb53f64ccb3adfecaec36527c19e552615b966e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,627 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.05 MB
รหัส MD5
7cb3f62a9d5d29c1c3161691f8eab042
รหัส SHA1
2daed0066ee6d9dcf649504cd4a3a1329d5b238d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,525 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.68 MB
รหัส MD5
d1823a660e85a5bd3b00c852b952fe63
รหัส SHA1
89c4022435db7cf668da77849b06f8dad0b21f4d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,422 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.08 MB
รหัส MD5
60fa642c7b427810112862bab8dcf226
รหัส SHA1
d505e1220ffed025cb8a3a5c248a9b6522604ee1

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,888 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.05 MB
รหัส MD5
5121b3507d95145e399d7216170e4928
รหัส SHA1
b010f2fd9ca2b455b9915fc92406968f56fd0b8e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,726 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.68 MB
รหัส MD5
28fb6c5bd79698de114406843efbebbd
รหัส SHA1
2f84c233c7c3921f10662336dc0ee480dff5b156

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,574 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.98 MB
รหัส MD5
ccf294bcaa7b35e5b7c6301962dec4f4
รหัส SHA1
0d9c2e85ad65ddd26af12e83dc4a61bd49903f99

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,751 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.98 MB
รหัส MD5
71555abadc50f994aae014b1036c49d6
รหัส SHA1
0d3dcf2e847b3a6ffa234042e16bf4c490d7d94b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,744 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.62 MB
รหัส MD5
2839c5ef932286fc9a81d7ccbff24f1b
รหัส SHA1
d51b29b9b05717992dcaac66affa4ee11f47790c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,630 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.98 MB
รหัส MD5
64b7d94a4812739581684ca5e1aea8c0
รหัส SHA1
ce738bd077e5d4056a709f27be87ebe2ec7c48ff

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,415 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.97 MB
รหัส MD5
7e48ec4e6008e0c79dd59eeb0b60e619
รหัส SHA1
7c44a3e13314172ec95c3f66fa2b195f95f5f6ab

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,022 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.62 MB
รหัส MD5
ac3d18a22e0dd3385d0bd7eaa45b8a72
รหัส SHA1
965c5db6c23bc49a46b368c72582d499cb89124b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
5,741 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.95 MB
รหัส MD5
6b4d88bc7850914de5d097a5396d5ea5
รหัส SHA1
f154bc03b54a8f03199bc0b91f166c46425cc328

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
3,494 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.94 MB
รหัส MD5
ca53812cb8995ce3958d87ed93e0384e
รหัส SHA1
69a3438d2f4f2411d508061badae20d03124c9ed

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,758 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.60 MB
รหัส MD5
82f7aeff7dc8dc5a0c9f5e46158c1550
รหัส SHA1
55f479d52cd663a21d89e9d134c039400cfac939

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,566 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.94 MB
รหัส MD5
83e9700f2d5566690f6da5ea6d7e9089
รหัส SHA1
e08fa915f629c167dc3cfd9850784aa8d8df5f9e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
3,874 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.94 MB
รหัส MD5
4b7692c96685e3ed9ab7aabf7c731720
รหัส SHA1
a8046a47e73a766db464a7256075437f8d50ac0a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,437 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.60 MB
รหัส MD5
147f300ea1de8e456acfec3d3858de0f
รหัส SHA1
ddb33a66cbd3381004c3926e601ceb3239db5713

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
3,475 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.86 MB
รหัส MD5
2efe4228f953e303e567d062f8cd73bc
รหัส SHA1
82bee76630c30afc9b6b44164c15ee875c0d22bf

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,810 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.91 MB
รหัส MD5
ea782f2dccde989ce37fe9f126386bac
รหัส SHA1
540edc26d9b93e50e0c8f103875560f59c00cfd5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,446 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.58 MB
รหัส MD5
6708948c686ed1c9d37d22b67b099b8d
รหัส SHA1
722d0a73b478aa1987dac205cc3c246d3d6ab5bb

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,399 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.05 MB
รหัส MD5
14d6258da336720a3186c1a51b80ed15
รหัส SHA1
31fabc694997f6a89bd335dced41bde06c764295

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,752 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.25 MB
รหัส MD5
50edcf3ab720922a6f73a3930e07842f
รหัส SHA1
0e817d19a0b5e0035fd9f823fb69846a1d54f65f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,442 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,003.53 kB
รหัส MD5
970acf7bb9c837ceb7b2965ed87ed7ba
รหัส SHA1
f91ee7d138470e0bd4c1a55c3fe19e2200c97a71

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,274 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.00 MB
รหัส MD5
9edec2a1992e1661ec44b7e0ad42021b
รหัส SHA1
1d7a69a0773563fb7855f61c78dfb148afd950d7

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,650 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.24 MB
รหัส MD5
75d833050dc21d1459e5ed935bf9652e
รหัส SHA1
51778b8470531e562d5bb7a77fbb33e7b0319b93

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,396 ครั้ง
ขนาดไฟล์
999.39 kB
รหัส MD5
3b5e4561a9ee18994f653147319402bc
รหัส SHA1
e19d2c95333fa5d14512a4850f6747b1226e0f23

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
7,831 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.00 MB
รหัส MD5
8e1dd3ad4d112ead98e9c22f76d0b8d5
รหัส SHA1
47541f3d0a5dd2aec1e9652d991111784ac9a89a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
3,951 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.24 MB
รหัส MD5
02f175daf927d2c087f4b41af1077e50
รหัส SHA1
303bb2eb6d1e8bf2eca5840564676a92fc919c87

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,222 ครั้ง
ขนาดไฟล์
999.18 kB
รหัส MD5
7f6f323547c276cb64df27678beae1a5
รหัส SHA1
c2ecfb892a0d2410b50e3a4f7ea55aeccef7269c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
28,294 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.59 MB
รหัส MD5
319e3ffca2c6e8d3fe5d7ddc2d4ff3f1
รหัส SHA1
cbf04ec9e54bee9f24953b40bfdcc78204622fb3

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
8,541 ครั้ง
ขนาดไฟล์
877.42 kB
รหัส MD5
14736dc31fcba0898ad8e61680bc67a2
รหัส SHA1
bfd5b0e12451a43d333d6576073ecaa1e2144834

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
3,352 ครั้ง
ขนาดไฟล์
670.28 kB
รหัส MD5
7036e798ad42981ffe816d34af4635f1
รหัส SHA1
d4b962b6e98c02f9db3cd0c9a16f05d6efacd433

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,161 ครั้ง
ขนาดไฟล์
351.67 kB
รหัส MD5
dcc44d65f09fa194d8e9056b96d0b733
รหัส SHA1
0d3b471ca6aed834b63f5bd8ac95188c834cc6e3

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,733 ครั้ง
ขนาดไฟล์
252.55 kB
รหัส MD5
52eff219c4fb8fb6e51133ac34b73e09
รหัส SHA1
4e03240397141f9c8e8366de635e7fede8a7c967

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,556 ครั้ง
ขนาดไฟล์
194.39 kB
รหัส MD5
b185a668e0982dcfb7c6fb97a3f489d7
รหัส SHA1
a80058e08858b2b9cf53b6f6d19670287154cc2c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.17 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
4,817 ครั้ง
ขนาดไฟล์
345.87 kB
รหัส MD5
f2e28fde2556ca189a7bf7eef50d93e8
รหัส SHA1
2034a336db4a7c706c32fddeee71122cfb9e3ced

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.17 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
5,541 ครั้ง
ขนาดไฟล์
248.50 kB
รหัส MD5
df612691647c32647f444fefe98dcbfb
รหัส SHA1
cd565296f80ed2299057334ba92c2b4a3890346b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.17 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,819 ครั้ง
ขนาดไฟล์
193.17 kB
รหัส MD5
8afcfc6f1ca38db35ac94772559d42e9
รหัส SHA1
cbc5c1fb3faebcc0ac323dbe00dc56d158104903

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.18 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
8,745 ครั้ง
ขนาดไฟล์
309.98 kB
รหัส MD5
c6bdfc6fd90c7ea39235e1f5af0f870f
รหัส SHA1
1e804606258546e8b7ab24deb05025fbecdc5652

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.18 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
5,279 ครั้ง
ขนาดไฟล์
224.63 kB
รหัส MD5
29dff5f91dc021cc60c262d25314676d
รหัส SHA1
c6182eebd0578052215693137249feae851f197f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.18 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
3,650 ครั้ง
ขนาดไฟล์
181.46 kB
รหัส MD5
56e937a19506b5fcd648cb530c8156b8
รหัส SHA1
33569d2d3540dbde302ea52c619c63cda85d093e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.19 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
3,297 ครั้ง
ขนาดไฟล์
194.39 kB
รหัส MD5
3bd59c113ac25918b8911ac99c394c2d
รหัส SHA1
e777209c62b70754716930a2d86541fcecad2ca1

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.19 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
2,506 ครั้ง
ขนาดไฟล์
132.68 kB
รหัส MD5
78f9aa62bc8f6073c66f76bee086c336
รหัส SHA1
504726ad0a389446b3bdf6742365dca9b89f3251

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.19 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,826 ครั้ง
ขนาดไฟล์
99.64 kB
รหัส MD5
b755e8344b2fb38cb22e8398d04d9398
รหัส SHA1
102a85acb1a6ed9755721d49a0728ee95b975ecc

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.20 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
68,225 ครั้ง
ขนาดไฟล์
36.90 kB
รหัส MD5
c735a1e86006a5bd095adf7e2c603e83
รหัส SHA1
182d78aaa97f480d8845aa136635c10214b6a136

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.20 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
33,105 ครั้ง
ขนาดไฟล์
34.23 kB
รหัส MD5
3588e8f1033b2235acac8620f13e708a
รหัส SHA1
7d0df8b2d5bcdefbf4a70fe80f1ad18ae41f507b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.20 to 1.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
3,881 ครั้ง
ขนาดไฟล์
31.76 kB
รหัส MD5
bbfe29f6ec0f878136d76e4d6b16cef4
รหัส SHA1
77b694f2b41c6b7243290fc006f0bc640a12cda1