เตือนล่วงหน้า!

รุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Joomla! รุ่นที่ไม่ปรับปรุงอีกต่อไป เราขอแนะนำให้คุณอัปเกรดเป็น รุ่นล่าสุด มีแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในการย้ายข้อมูลของคุณในเอกสารอย่างเป็นทางการของเรา
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม 2553 18:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5283-joomla-1519-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
41,195 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.60 MB
รหัส MD5
dd43feb230689e8b7521c5296e3b50df
รหัส SHA1
520c2fce8e59b76553557b5d36c3b9c844e22106

This is the full download package for Joomla! 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
2,481 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.67 MB
รหัส MD5
9506aa7e1902b5e64c9e4a5bb090e6f6
รหัส SHA1
22d95d5670028eb24132d863e00be08b476e30c0

This is the full download package for Joomla! 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,770 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.08 MB
รหัส MD5
98950555317418dadedfaa2988c5efda
รหัส SHA1
2e1353cd773b0cdd11f7b14410fc1df1b7c53fa5

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,500 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.73 MB
รหัส MD5
23677d59ff39b2efcb34651d1f642519
รหัส SHA1
b154e44e1a6d51b8ff8895ba67054448dcd75fa9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,381 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.58 MB
รหัส MD5
9ee5cfd6412632e9495d5c4358d4fd13
รหัส SHA1
9e42640191916b8dce96122c72a3da32bfc1eddb

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,336 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.15 MB
รหัส MD5
784133e251b0b9a59b88f768a7195559
รหัส SHA1
57c75ac32cf014124395676fde2e8968b2f48b32

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
2,480 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.71 MB
รหัส MD5
c6938e97f876d14ea9bf4eeba5f0441c
รหัส SHA1
dd466bd91640a04ff1e630e6742fe882ae497d25

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,431 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.57 MB
รหัส MD5
7fb119e13573321d82cf6421d78ae52f
รหัส SHA1
f40f9a3172a9a21c9966c56295bce6a4e0be4832

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,416 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.14 MB
รหัส MD5
3b948708e84c039c135ab51b3eeef021
รหัส SHA1
7c478ecd49e389022745f4001ffb13431e8e0de0

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,570 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.71 MB
รหัส MD5
30899fac1affa170528b1137e849de12
รหัส SHA1
29aa0de48afee1c2ad09e47b5934eb625d0e7a86

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,418 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.57 MB
รหัส MD5
b3f8da43e251c9c41e44746e61fa8a19
รหัส SHA1
7834f0a8d77cf25b252a2c4889ccd1fb27c025b2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,392 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.14 MB
รหัส MD5
e5957efb78abc75e019f327e5661f542
รหัส SHA1
59820066d05c2cb1609b9190cff6b48188a40bd7

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,588 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.70 MB
รหัส MD5
d6d507c7ba09364605675864ef288b44
รหัส SHA1
e948abe51131d3cab341323474140090719bf450

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,422 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.57 MB
รหัส MD5
b50663a8ee59b733e7d2355e45e8aca8
รหัส SHA1
a316c947ca150efdb058ca085e8c0838fef3f6c4

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,385 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.14 MB
รหัส MD5
ae91e947eb7ddff0a12329a49d39c853
รหัส SHA1
68c3a43e3878b44852b65c079937ad69bdaf9c46

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,543 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.98 MB
รหัส MD5
0e0cbc3be298e89c55f018c01f027a1e
รหัส SHA1
0143b6d6479541460af246609ee9c35c4686b290

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,411 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.04 MB
รหัส MD5
f51b2f25ed70990d165076fec04f6aa1
รหัส SHA1
32b25ef16c24d2120fca86dcf552a48f29a26331

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,397 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.67 MB
รหัส MD5
f55660fb131be682af71aba984cbdbb4
รหัส SHA1
c9623e7557b88caacaa8020336b2efe74fd98f49

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,708 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.98 MB
รหัส MD5
d4a2262e120e28b75b35f91acd1d6537
รหัส SHA1
0cfb9535ab83bf5a8c0d34d868c4d9502dc8e216

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,449 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.04 MB
รหัส MD5
0ff9ef06934df3d5974e35685d881572
รหัส SHA1
05a5d1ebdcd30b76dbac126db85206a19a577f76

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,415 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.67 MB
รหัส MD5
d0ec17a244d89baf902acf7c92b64203
รหัส SHA1
83c906af151b4336fbfba66b82ded133ca475b3a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,582 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.98 MB
รหัส MD5
ce006b60f369a8b123e3f84715d60d0f
รหัส SHA1
fd611639d7fefe703c9fe9e6a64455042434b4f9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,443 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.04 MB
รหัส MD5
ec73d79085c87661ef119b98901d0e42
รหัส SHA1
2d5d5f36fd5f8d9506b66a232c0295bb55ac0e27

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,385 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.67 MB
รหัส MD5
d0ec17a244d89baf902acf7c92b64203
รหัส SHA1
83c906af151b4336fbfba66b82ded133ca475b3a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,860 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.88 MB
รหัส MD5
3d20d0654b5191baa7c2161a9b93b801
รหัส SHA1
5ae988b4a5ab6d1f9d0773d9082b970f55bf8341

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,480 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.95 MB
รหัส MD5
e549ed806210da86a3d2d8c8640541a0
รหัส SHA1
d0851de56a439b080dfe946d273bf3945a7cdf02

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,405 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.62 MB
รหัส MD5
a87824c742d6b5532efa2857dc217e5c
รหัส SHA1
419de5f459c0c3946e83454778bdb9fa21544cee

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
2,640 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.88 MB
รหัส MD5
749a34786ca1b3b734a13c3d5eb6ab14
รหัส SHA1
02abbaa822353dc3c56324bc88d447e41e2ae015

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,817 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.95 MB
รหัส MD5
4208c64f3f05c94623f714a27fa948c7
รหัส SHA1
141d367a6bf5e21d891e53cda1becc18468d90e7

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,428 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.61 MB
รหัส MD5
596958873e59f96eabfdacfe3991d867
รหัส SHA1
3b65ecaecd62788a3e047490f9642c214f857265

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
2,531 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.85 MB
รหัส MD5
df6aab02bac8509cff550c910f2aee09
รหัส SHA1
97ed9753f1924e970887f2ba4e9d1b9a6501db6b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,645 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.92 MB
รหัส MD5
795d473a81fbc47859838417380aa774
รหัส SHA1
63733da9b8e7ee308f52c3754533a215a3cfa612

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,485 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.59 MB
รหัส MD5
5a8a061d2163668b1e26aa1ab34daa05
รหัส SHA1
37d1de4186a30945a961c68166b0393a443b26b5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,649 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.84 MB
รหัส MD5
77d6f2959e530280fe7df0af58a55ce2
รหัส SHA1
030337a517e1d68236f4f3ff8443eb738fc32345

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,447 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.92 MB
รหัส MD5
de236ef0c9754c784ac9532f4f9ea602
รหัส SHA1
cd51db46fdbdb13768b0de7d09400f4372432b09

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,342 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.59 MB
รหัส MD5
ec65d798722582bf8b6f378f681bf773
รหัส SHA1
751106238a92c3138af98616cd9e8ee18269721e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,740 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.77 MB
รหัส MD5
25cc30be9fc364fbe6f31238b3a6e50a
รหัส SHA1
72fbd9343a4c2d705058b1631dfde6e137e4c043

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,483 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.89 MB
รหัส MD5
d71cd73ec9acbce35afc127e74e16b76
รหัส SHA1
b57df4be30d7280c3561d776d174baa013dfb166

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,344 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.58 MB
รหัส MD5
4f45f14f566db13867a35adfd3236ed6
รหัส SHA1
8548b960984b48361a8b7dc5457e98c2d0cbcbe0

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,651 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.96 MB
รหัส MD5
23bc78ee81b8d9968e629188575b9de5
รหัส SHA1
df64b9b10b02dd7453b8499f818bd998a934ae23

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,415 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.23 MB
รหัส MD5
0c9ef78baa862059245dab56b852839b
รหัส SHA1
675d53069e62cc194e7eca84726928aa2584ec73

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,444 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,004.86 kB
รหัส MD5
f7b11c930b9872f3ade66ee71a21bfdd
รหัส SHA1
78682d21b2b8e4b1aecef59394bd407979a9ad6e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,621 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.93 MB
รหัส MD5
6c92f7f04d58c1cb32455c39d0f55995
รหัส SHA1
76c8fdfae8bb920dc4b50e95b9756664385b1fa9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,427 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.23 MB
รหัส MD5
e201d7d738cac79309d67da44433e70e
รหัส SHA1
fbd9e531048b176e0f70d08be703feb5a4508314

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,393 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,001.84 kB
รหัส MD5
f2c26815a74c4370ccdb7d37c205e8cc
รหัส SHA1
820ddeaf9e9797c6eb12436e1691902085320c25

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
2,508 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.93 MB
รหัส MD5
0b42678a07037d6be84a4207dbccfde0
รหัส SHA1
07a04b464bc92fb65406ad4e8a06419150577c52

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,683 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.23 MB
รหัส MD5
94ef335fd6316532903bb637ffd7ff21
รหัส SHA1
030b2317d947f6b206529e2458e4a7762812d3dd

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,444 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,001.84 kB
รหัส MD5
f2c26815a74c4370ccdb7d37c205e8cc
รหัส SHA1
820ddeaf9e9797c6eb12436e1691902085320c25

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
3,839 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.52 MB
รหัส MD5
54027f74ed217a74234eb60f222b9cb9
รหัส SHA1
f044442e7436c7a587b6e3eaad9d8e392b4ff1f9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
2,266 ครั้ง
ขนาดไฟล์
860.83 kB
รหัส MD5
d18cc9a4d6fb54f490d9fdfd9d8a81c0
รหัส SHA1
b1e858f7a1f0a81b8c34145bc16b50b018113c89

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,653 ครั้ง
ขนาดไฟล์
662.09 kB
รหัส MD5
423cec4c6596e8801d96056d9fc0b6b1
รหัส SHA1
2ff0bf75d1a064d9ee7a0171a9920b570677c4c7

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,745 ครั้ง
ขนาดไฟล์
283.50 kB
รหัส MD5
8d90dec63ed688bb708c53a186247228
รหัส SHA1
e98bca527a9148a658c7d4b8686bf87b2ef62219

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,443 ครั้ง
ขนาดไฟล์
213.84 kB
รหัส MD5
21ce2b1327ed852f24ae4bcac1e231e3
รหัส SHA1
47049a60253137f5d13a769753c295d8a505bbb5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,439 ครั้ง
ขนาดไฟล์
167.74 kB
รหัส MD5
8ce664e98ed8f963975714052d5791ec
รหัส SHA1
e92df5fe7d19f981e120d8686cd48693feda6e9b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.17 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
2,963 ครั้ง
ขนาดไฟล์
277.76 kB
รหัส MD5
5e1ca99e0055d428121f63b46e4d8043
รหัส SHA1
506c1aed072d80b6b0503aa2ed37c9be56e71385

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.17 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,999 ครั้ง
ขนาดไฟล์
209.85 kB
รหัส MD5
0fb645dbe9977eb6d0addb276ccb7aea
รหัส SHA1
94e6b6b0dd1e31fb1133a7cca8f145cd707e1e7e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.17 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,497 ครั้ง
ขนาดไฟล์
165.58 kB
รหัส MD5
7c6d3af19c0239d59ed995e6102c49cc
รหัส SHA1
21d2251cfe3831703b88f60e480937da170f1f1c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.18 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
19,852 ครั้ง
ขนาดไฟล์
144.78 kB
รหัส MD5
86e2c26ad61158b75f88e84780962f37
รหัส SHA1
ed04bc85dc31122513e51a95e3c8239b1e8b9a65

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.18 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
5,445 ครั้ง
ขนาดไฟล์
123.88 kB
รหัส MD5
6f8f7ca7ff987984c9434f0accfd251b
รหัส SHA1
e0a323b0571b47ad9ba73a0fa79dd60640704cc3

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.18 to 1.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
1,725 ครั้ง
ขนาดไฟล์
106.18 kB
รหัส MD5
f4406642fd89d37ff145b33bf1b3f0b2
รหัส SHA1
fc160a4ed498616bfd178f0e8e138b8f514df2cf