เตือนล่วงหน้า!

รุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Joomla! รุ่นที่ไม่ปรับปรุงอีกต่อไป เราขอแนะนำให้คุณอัปเกรดเป็น รุ่นล่าสุด มีแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในการย้ายข้อมูลของคุณในเอกสารอย่างเป็นทางการของเรา
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2552 04:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5243-joomla-1513-security-release-now-available.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
121,364 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.38 MB
รหัส MD5
72b2faa1d82ecc071d5c9960cc9a864c
รหัส SHA1
78a8396c8c819fd753f1f75ba3037821aac244cf

This is the full download package for Joomla! 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
5,503 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.51 MB
รหัส MD5
81b1499315b92305d9e32e13ae0b1d64
รหัส SHA1
0534b319f2372279ac4033e6b66f19946e488a83

This is the full download package for Joomla! 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
3,275 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.93 MB
รหัส MD5
48344019a13d2020be4b28688b2ef6a4
รหัส SHA1
371cbffde6528a02f725565ce5122ad721aa9e8d

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,154 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.67 MB
รหัส MD5
a4ae98e0adb054a97847b0a35c60eb0c
รหัส SHA1
fbc30e19950439f1c77552bbffa9d66036216b1e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,717 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.47 MB
รหัส MD5
3d5d6bfcbf159f1594b07d852f7cceac
รหัส SHA1
2923d75efaa2fa567fb466d8325560e9083d4d4b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,714 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.05 MB
รหัส MD5
f790e8e986ac96f7fe99a6e7c836ab34
รหัส SHA1
c079eac133b6c9fab2cb33322e19be49ed2b2c52

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
6,674 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.65 MB
รหัส MD5
4a8664e2b8fb63b4b8ddc9a26cef5407
รหัส SHA1
433aa02e52bcb7a7320bad8f2921ec81571c9847

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
4,717 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.46 MB
รหัส MD5
6da0990d91eee77c10289fb62e00ea9c
รหัส SHA1
bc7b8f58bd82b5d893a7284e01c56e2dd37616b0

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
10,943 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.03 MB
รหัส MD5
85d6a137ae31218d139e8dff242a2a00
รหัส SHA1
03ed5e49ec90669dc8a589731b7243a934e2ffca

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
7,625 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.64 MB
รหัส MD5
3cf19c8bf6f5c3afc4c6dba56a042ce2
รหัส SHA1
006d13e0c4dc32412ae680a6c885f3b3dcaa45f2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,602 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.45 MB
รหัส MD5
da279a84a6ac8a29699713ce9be675af
รหัส SHA1
f5751372cf84752d2e0023ae23f83a0720f9cd7d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
4,505 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.02 MB
รหัส MD5
370d7b8d3342dda7cc47ab751910175c
รหัส SHA1
66034dfe5b173c7a68aa09d1eeb36ef65423c572

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
12,151 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.64 MB
รหัส MD5
e27174db9e2d19240ed8c6f66aa2cb9f
รหัส SHA1
fd48a10d17e226897de67d0a73fb4522c2c40daf

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
5,466 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.45 MB
รหัส MD5
f144c74635f69d78f0fd77189a7f50c0
รหัส SHA1
ba1c5c0cb7127e66e81e9e94170b76ab6738f2aa

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
6,282 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.02 MB
รหัส MD5
e2604e895dbddfc1938ffdf07b4cefc4
รหัส SHA1
5865eccbbe2a0d824a869bfed708275e9845082c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
6,472 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.27 MB
รหัส MD5
670cc4166cea6efe0d38f9a8a0f47a86
รหัส SHA1
218bb9305c5ae89cd42c95e3d8445e7b20b8af96

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
10,103 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.61 MB
รหัส MD5
050d5b4c1373b1d852d8d7a9488fb147
รหัส SHA1
3a3cac214c6f3dec4b0b01d8bcc9fdd2efbf0f08

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
3,094 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.35 MB
รหัส MD5
2bb6440d02ef7824062240f956b22353
รหัส SHA1
8c7771418afd511a3b57613b58fefdda08b12d18

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,326 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.25 MB
รหัส MD5
834647098f91718aafe15c855f8e5723
รหัส SHA1
637d73ae5e3e44f189d00371bab55d0540511115

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
3,986 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.60 MB
รหัส MD5
16a9092e10d35952382f36c1ac953d14
รหัส SHA1
6d17da0f6c4d2d2c71cdd82e436a3af4100f9f47

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
4,582 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.34 MB
รหัส MD5
506a02c61b25d0134ebbc801c9376a20
รหัส SHA1
c0df6443ace3ebdd03db57b6a57aacbae313abcd

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
8,296 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.25 MB
รหัส MD5
574bf13bd35e49eabfa5b9fc460244b3
รหัส SHA1
156fbbdb2bbd07f16b0ee5783cd1b05d25bd42b2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
4,448 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.60 MB
รหัส MD5
e357970628eae16a25925f31b6ffe48f
รหัส SHA1
8aea285371672fde3ac4c9c4657911c1edd0d25d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
5,298 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.34 MB
รหัส MD5
c78bd1d1df5158043229ea01b4eb3469
รหัส SHA1
8e0d490817476e1850c4962d98dc396ca599d428

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,737 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.82 MB
รหัส MD5
ded266f1205a653ab16a6db078e79ac4
รหัส SHA1
f2b3375918f6b0f20601a22f1e21f81e1c738d3b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
3,246 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.34 MB
รหัส MD5
d6d523834df0d297fc4ffda2bc6333a7
รหัส SHA1
f3c604f2486ba9caef7b949b068ed60aaaa10549

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
7,381 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.14 MB
รหัส MD5
b0c1eaa7caef0e4835b741dbc55cb178
รหัส SHA1
90db6706c9afc7b455a76f95ee779b94cc6bca95

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
5,732 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.77 MB
รหัส MD5
82388d8c7fe15577aa51f0ff5129e4ce
รหัส SHA1
8fbed706dd90c93be2058ed29115b34d23e7ef51

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,885 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.31 MB
รหัส MD5
8391da65523fe5f7101c98e5cd53694c
รหัส SHA1
965e7f62792b296ce3d3f20f5f4517285aa1549f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
3,780 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.10 MB
รหัส MD5
6e8858cef92835d0f05e51fece67752f
รหัส SHA1
c1c44a951caed26a478c2b4cb2bc534b07484ab4

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
9,756 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.61 MB
รหัส MD5
00760cc2461ae7643cef203a70b8ee02
รหัส SHA1
864c789f3d387b44e9144108933b03398230208a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
4,559 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.20 MB
รหัส MD5
cb4aac828d8cf054c72bb529ae23592e
รหัส SHA1
e438fb4bc329cfe752abb3eecfc55381c87c5c17

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
3,452 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.02 MB
รหัส MD5
3b615a2b32a9b19e4c1025695c18b3a1
รหัส SHA1
56111a35f6c7fa64bf0550d0bacc4b062eccffbb

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
6,088 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.38 MB
รหัส MD5
278a9abf95bd6dfa88a4d5fe74fed5f9
รหัส SHA1
bfc81a585d8a588801493087ae071e9b92684660

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,363 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.05 MB
รหัส MD5
15db2c0576fb592418cc7e064fe952b1
รหัส SHA1
a34427226027c2b9f0ee89ad50eb87861e41a58d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,070 ครั้ง
ขนาดไฟล์
940.82 kB
รหัส MD5
4dcdf6f5892369a05a33fda3bcba13ef
รหัส SHA1
9cb6a1826fac3ea2f0d70720d6fdf628c2127ac1

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
7,465 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.24 MB
รหัส MD5
2d1f385c41964a50126d2a4341b15db2
รหัส SHA1
5f8ddc9adbe76c4db3dd7fd5b9e5bc3b2e49fd53

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,822 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,013.50 kB
รหัส MD5
4b069a5dc73ed0f205024ff0acb7590a
รหัส SHA1
34cc818170c10ce0c93b33106872db51fc30c9e8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,185 ครั้ง
ขนาดไฟล์
890.24 kB
รหัส MD5
e82340d8abe8b86c7e036ea90be40686
รหัส SHA1
40414cc67b15174fb9d963e51fd36e63ea1402c0

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
26,962 ครั้ง
ขนาดไฟล์
113.54 kB
รหัส MD5
9c60079e45aff6acd9a4e8fd46a54883
รหัส SHA1
d27d81802c3e3604610e6a9b0e4ee061ba9a5bd7

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
8,978 ครั้ง
ขนาดไฟล์
61.49 kB
รหัส MD5
d9fb935a3ee5a84aa4cf5c63fc09df13
รหัส SHA1
87b99bd1bd57a7cc9cd92712e5465e6c50b18610

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
4,792 ครั้ง
ขนาดไฟล์
53.95 kB
รหัส MD5
788518e7a0da7fddba094b775fcdb008
รหัส SHA1
79b86a4115682b6a6ef26e140fa997f86981ee60