เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 27 มีนาคม 2552 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5231-joomla-1510-security-release-now-available.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
716,160 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.83 MB
รหัส MD5
ed02adc010028d8acd8e1bef46a1e10f
รหัส SHA1
ab43497106a5f4f951d3f74d80f986be3ca5e50c

This is the full download package for Joomla! 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
20,660 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.06 MB
รหัส MD5
145a7d55c99596f14cb634098d0b83b3
รหัส SHA1
3747bc05058a8d3a66201ec59a9df95e95c39b45

This is the full download package for Joomla! 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
10,082 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.48 MB
รหัส MD5
48ee4eec1b57cf014a14988f04546fd1
รหัส SHA1
86e5c88fd0a473b152e342ef9ae3ddab38ac6c9d

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
3,912 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.97 MB
รหัส MD5
3cabc53952522b84d2070ac5929f734c
รหัส SHA1
d18294f98b3326d2867680b3a42750c3d7704b20

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,218 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.89 MB
รหัส MD5
f51bc523fc38fa44b81da0dd48ddf7e8
รหัส SHA1
f8d7921df4724a8736b5b50c248c17c71d3ea59e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,153 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.51 MB
รหัส MD5
3ccde6f6a724c1aa22b372b4993e2de0
รหัส SHA1
710a2d45b273d519712f81435d368fdf44561312

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,639 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.95 MB
รหัส MD5
12289a5bbf84e1b86f924607c9ee91f4
รหัส SHA1
191b6a78f570b437e0c43562935304dadf23996a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
1,794 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.88 MB
รหัส MD5
07e3650cfdb97136b1c8d231caa5ba84
รหัส SHA1
6c45120a78b1c52c541d4cb0060578c32e75872d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
1,762 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.51 MB
รหัส MD5
e0e6bc43ba8965252d85c8ed214b29cb
รหัส SHA1
c88a159d9e789f2bdbe50a16b2966a498618959e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
3,280 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.94 MB
รหัส MD5
bb2656c4543bd5d602270116da36b406
รหัส SHA1
7e059d7cff14f0d2674c679bbb8eb6ce01901374

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,174 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.87 MB
รหัส MD5
f091e918c1747f3109d85535ed5fd69a
รหัส SHA1
5d0fd0c50401bed33d32e689c04b18b080d104d2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,167 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.50 MB
รหัส MD5
f0da3226c2a27e5584b05e4d30dfa62a
รหัส SHA1
62e9840a6bd90fdab8b65b544c89d03c9d5491eb

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
4,923 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.93 MB
รหัส MD5
9748038005cdf53e86ad688f2cb6a6ee
รหัส SHA1
e134a349c13b5c4a6754ce7d9014f654223ada90

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,400 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.86 MB
รหัส MD5
e02832894949725cd1cc72c374e3a070
รหัส SHA1
6e0c7361750b08eefa56788318227d85fcd90c42

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,710 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.50 MB
รหัส MD5
95220b631a6288bff790e84f6f0f8813
รหัส SHA1
513ad708b087f641cdb4f54b7fc4b30dce221bb1

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,546 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.39 MB
รหัส MD5
1d132f4039c377e6459134f1b3fcd49c
รหัส SHA1
fcf38eb5d9ef0ea201efd202dc7f1a3f2b243e16

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,734 ครั้ง
ขนาดไฟล์
956.50 kB
รหัส MD5
bc3b852d1c2adbf7b7f3ebcb41b96043
รหัส SHA1
89bc98393571ccc6e8955a55a9eeaf248cda135b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
1,730 ครั้ง
ขนาดไฟล์
759.29 kB
รหัส MD5
05ef09efefd9ae1093535685bc94e744
รหัส SHA1
104ec679ddb5b27e528e41b2c8ee0d9267d0cb57

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
3,009 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.36 MB
รหัส MD5
d0b9f91b457fb72c14c4a412a44aed03
รหัส SHA1
93b4b6c50c4577ba9cf42535743a36614ccc8f9f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,048 ครั้ง
ขนาดไฟล์
944.02 kB
รหัส MD5
e001862659a0e9171e3d9903271451dd
รหัส SHA1
1e64ad0298789089fe46a3b104ae3d54fa92b8bf

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
1,728 ครั้ง
ขนาดไฟล์
752.33 kB
รหัส MD5
3c773f42301b4d2f9532f3f0d9210f45
รหัส SHA1
77f1d29e75e2b20e65151184852b1b4880ab986e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
5,770 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.36 MB
รหัส MD5
92bbc8138ad14dea9e662ea6869f8f72
รหัส SHA1
981da62f02c5ae0784d8924c92dac1d557d5f0c5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,405 ครั้ง
ขนาดไฟล์
944.11 kB
รหัส MD5
843837cf5566b6623ed9e9f3fc230013
รหัส SHA1
46da795489c1e2fb210f4a9f0c73fedef8d15a1e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,032 ครั้ง
ขนาดไฟล์
752.45 kB
รหัส MD5
11bd51fe62e74416d82a41effaf0625f
รหัส SHA1
486a319256bcd323c925f1428aaf73eed3bfa693

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
13,151 ครั้ง
ขนาดไฟล์
794.15 kB
รหัส MD5
4936f6a46ffce7415da1b2f2715344af
รหัส SHA1
6a25412a1104529e6b39a99c6f277b08538ba320

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
4,007 ครั้ง
ขนาดไฟล์
533.85 kB
รหัส MD5
84dd2f07f186ba120df420d79caa123f
รหัส SHA1
4ad3a12ecefd7bdec0ed5238d98fc729b1396370

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,181 ครั้ง
ขนาดไฟล์
415.38 kB
รหัส MD5
ca58a67f8e553178d07387889cd11416
รหัส SHA1
5127a63b2ce44b60204a406322845d8bd8bb149d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
10,142 ครั้ง
ขนาดไฟล์
700.67 kB
รหัส MD5
d8a5fd6b26dc758dbf387bc4c6c42805
รหัส SHA1
ab65b1478c4c00cf6995fb7286e698804a177c9c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
7,169 ครั้ง
ขนาดไฟล์
483.21 kB
รหัส MD5
6f1beeb3dff8e98d858ed14753d6bf8f
รหัส SHA1
05a5ad08a3c13af63ca7e64104c6ab4c235a5d2d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
2,844 ครั้ง
ขนาดไฟล์
379.26 kB
รหัส MD5
ca4621434fbe4ed12b92170aead892f5
รหัส SHA1
6fe476ecabd2d8fa01fb2c13f77fee860c7e574d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
159,558 ครั้ง
ขนาดไฟล์
364.16 kB
รหัส MD5
2d79646cbe916f7f9950603d7623933a
รหัส SHA1
8ee4ab72703e9f422328ad014f8decae24ee89cb

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
10,626 ครั้ง
ขนาดไฟล์
245.43 kB
รหัส MD5
fa3d54c39540aeb9fcf4eb3d62e53102
รหัส SHA1
168814fbd78b1898037f68ad2dee8483ee3bf3b9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
3,455 ครั้ง
ขนาดไฟล์
195.29 kB
รหัส MD5
db2f1fc0b3c64e0b48cf154805e43c2f
รหัส SHA1
8e27c191c0e60f382e0fab8d388fdef9f34bf56b