เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอาทิตย์, 15 มกราคม 2549 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/727-joomla-107-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.0.6

ดาวน์โหลดแล้ว
1,771 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.43 MB
รหัส MD5
cca738284a55393a7eb53051a984640f
รหัส SHA1
a0fa9c942c6311d2ab4c227ebbefb7c6ae08eb6e

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.0 to 1.0.6

ดาวน์โหลดแล้ว
1,002 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.06 MB
รหัส MD5
6efa4a571fbade2733bcb9b0d307c836
รหัส SHA1
526a8175e6377bdf9781e3924525b4354f8d1598

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.1 to 1.0.6

ดาวน์โหลดแล้ว
987 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.03 MB
รหัส MD5
5bcab323b2e98873e8a0fa621586d5a2
รหัส SHA1
7c30fb6668e64d296165374097f89b9fb03a4da5

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.2 to 1.0.6

ดาวน์โหลดแล้ว
971 ครั้ง
ขนาดไฟล์
863.69 kB
รหัส MD5
883589deecfead436395787df5c65232
รหัส SHA1
5699fa999378cb9a8f12af787387b1bc01036527

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.3 to 1.0.6

ดาวน์โหลดแล้ว
976 ครั้ง
ขนาดไฟล์
782.58 kB
รหัส MD5
d5791c01230aa61b4137f0fe6d75f2e6
รหัส SHA1
b5426177ce8e8f6761d315944f812c9129f369dc

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.4 to 1.0.6

ดาวน์โหลดแล้ว
998 ครั้ง
ขนาดไฟล์
643.03 kB
รหัส MD5
0064cef5436f52ef9ff093f73ca0377f
รหัส SHA1
e50c1a173594bf776fda87aa22104ed32a64264e

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.5 to 1.0.6

ดาวน์โหลดแล้ว
996 ครั้ง
ขนาดไฟล์
253.74 kB
รหัส MD5
92a7b83d8f2cb701a22879049f898575
รหัส SHA1
4c3ae93585b1c565bc851e0f09df051275b8c636