เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2551 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/4609-joomla-1015-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.0.15

ดาวน์โหลดแล้ว
826,792 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.70 MB
รหัส MD5
74660f09f6abbee02b261e4c9c4dad9b
รหัส SHA1
00f9f9eb7b7313a0490a6abc7585b34ca250f77a

This is the full download package for Joomla! 1.0.15

ดาวน์โหลดแล้ว
112,193 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.90 MB
รหัส MD5
4624a8c42ebce90d2587f5cf1ac4f21b
รหัส SHA1
c1cebbf891127d77672c29880c4d2d5ba6ac5c2b

This is the full download package for Joomla! 1.0.15

ดาวน์โหลดแล้ว
157,505 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.62 MB
รหัส MD5
278d6cfc19a2de07a298820304ccaa34
รหัส SHA1
2e82bf1a9d8be38730704cbd3dbb4d0efa083aca

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.12 to 1.0.15

ดาวน์โหลดแล้ว
53,084 ครั้ง
ขนาดไฟล์
778.52 kB
รหัส MD5
14f07cab3fbea7ba79a7d6370d5aa8c6
รหัส SHA1
1b23c8014c2c8c3f01cc8ef8fddef4791e6cfdaf

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.12 to 1.0.15

ดาวน์โหลดแล้ว
19,678 ครั้ง
ขนาดไฟล์
395.33 kB
รหัส MD5
5ff6c481768bb0972e81e974cff4c9a6
รหัส SHA1
5de1cb5f8e5ff0eb3028c3671ae8fdaa4e3d6339

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.12 to 1.0.15

ดาวน์โหลดแล้ว
20,452 ครั้ง
ขนาดไฟล์
272.79 kB
รหัส MD5
7c31f38b7231e741eb212f9abf8e7d9e
รหัส SHA1
911b1221b09ca7c0e46289f5fd623b0006757e32

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.13 to 1.0.15

ดาวน์โหลดแล้ว
71,692 ครั้ง
ขนาดไฟล์
769.11 kB
รหัส MD5
cf9de99302f0af263f5b6853bf9a319d
รหัส SHA1
07e464aa7107535942d785aa15a6faf569416148

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.13 to 1.0.15

ดาวน์โหลดแล้ว
22,999 ครั้ง
ขนาดไฟล์
389.17 kB
รหัส MD5
e881cd3a4e342a9141709e01499043a9
รหัส SHA1
027468a2bca78eae332a5c9387453125898de7dd

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.13 to 1.0.15

ดาวน์โหลดแล้ว
18,774 ครั้ง
ขนาดไฟล์
270.72 kB
รหัส MD5
d95495c368f8ca906db1dd518898d42d
รหัส SHA1
1d776a007d7a7a413c021d2b7450ab3d6ec7b4b4

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.14 to 1.0.15

ดาวน์โหลดแล้ว
56,941 ครั้ง
ขนาดไฟล์
44.10 kB
รหัส MD5
a9f8bf6b6fd3eb0421e40a0d0cb075a3
รหัส SHA1
43ece79268149ce68f083b4cb931a36922ca6957

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.14 to 1.0.15

ดาวน์โหลดแล้ว
11,085 ครั้ง
ขนาดไฟล์
38.56 kB
รหัส MD5
acab05af588956f70fcdfe33704fd0b0
รหัส SHA1
81e5feb3f487f8d5021bb94e881712de7e1148a0

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.14 to 1.0.15

ดาวน์โหลดแล้ว
12,621 ครั้ง
ขนาดไฟล์
32.52 kB
รหัส MD5
5341e054e3e796e684b75b1a5c362447
รหัส SHA1
c15660e3ca54b9f80f7ddb0a1b6d0a6f1effed9e