เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2551 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/4563-joomla-1014-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.0.14

ดาวน์โหลดแล้ว
44,890 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.70 MB
รหัส MD5
5a49ba768017ddd11a98064342e80cef
รหัส SHA1
d9db538ae946e96cd21680d53d8d725fa15bd14a

This is the full download package for Joomla! 1.0.14

ดาวน์โหลดแล้ว
9,788 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.90 MB
รหัส MD5
3b03e7db374da0321c5ce4d80b53b3f5
รหัส SHA1
6c20fcfe7a3e03f73bd068761bcbdff78b709405

This is the full download package for Joomla! 1.0.14

ดาวน์โหลดแล้ว
11,979 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.62 MB
รหัส MD5
9d8eb855078cc2645ee0eec8d3bea12c
รหัส SHA1
d906be82ed360c2d8d682e47d24e15880f9bdea0

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.12 to 1.0.14

ดาวน์โหลดแล้ว
5,493 ครั้ง
ขนาดไฟล์
774.32 kB
รหัส MD5
aa5af7dc608672cb27fec52516d61d08
รหัส SHA1
0868578355bcb1d820708cc106440a40f5804cff

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.12 to 1.0.14

ดาวน์โหลดแล้ว
2,502 ครั้ง
ขนาดไฟล์
391.05 kB
รหัส MD5
1bf390290f70063d5685fca8494b6d93
รหัส SHA1
afc97202bd3fda9bf2c30874f10141d0ace65a89

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.12 to 1.0.14

ดาวน์โหลดแล้ว
2,280 ครั้ง
ขนาดไฟล์
269.51 kB
รหัส MD5
e485ea186236d725c25284cb0763f33d
รหัส SHA1
ec8ad62abffc36f8012cd36d5eb38a441d117109

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.13 to 1.0.14

ดาวน์โหลดแล้ว
12,767 ครั้ง
ขนาดไฟล์
764.91 kB
รหัส MD5
2e7e5f161f7afe268949937301c561be
รหัส SHA1
ce1dc2216430e7318ab99c15b87ad90135884ee0

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.13 to 1.0.14

ดาวน์โหลดแล้ว
3,986 ครั้ง
ขนาดไฟล์
385.56 kB
รหัส MD5
bd31756fe204d945428ef032134544d8
รหัส SHA1
a82ac2fdc8594a24e1accb410bb3e88da85b280d

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.13 to 1.0.14

ดาวน์โหลดแล้ว
2,921 ครั้ง
ขนาดไฟล์
264.82 kB
รหัส MD5
b65eb31fcbe699a739b65cd8e72f4474
รหัส SHA1
43da656c0c33c56b153321f498e198edb047ed89