เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันเสาร์, 21 กรกฎาคม 2550 20:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/3677-joomla-1013-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
625,276 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.70 MB
รหัส MD5
691218fb0a717e8faa26345e3e562be4
รหัส SHA1
abbbf2daeb165e2193d79e5139590ecac83a4b7c

This is the full download package for Joomla! 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
141,485 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.90 MB
รหัส MD5
5ad3ae7892796fc26621786c899e5a3a
รหัส SHA1
91934fe13e65ccb679ba50db1962449c306211df

This is the full download package for Joomla! 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
150,099 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.62 MB
รหัส MD5
ed01a4269faf3851a9f8320ac4de12fc
รหัส SHA1
f7c5b39049a12cb63f35bec48d80f8cdd00d9182

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.0 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,309 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.57 MB
รหัส MD5
7e9933f1986a2cc3509d6862f72bf187
รหัส SHA1
4e265282af2f218e8fd637912dcc10b9fc99cb63

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.0 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,201 ครั้ง
ขนาดไฟล์
344.00 b
รหัส MD5
b9021704f4c35ac3b6dc25e445a97c0a
รหัส SHA1
3bae8addc7a89ea48844afe064f3832c962bedd1

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.0 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,184 ครั้ง
ขนาดไฟล์
345.00 b
รหัส MD5
a2ef13d2a2f2505e515375e0ea95dbbd
รหัส SHA1
0de47281da33a0e76c045abffaf6a7ed415b133f

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.1 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,201 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.57 MB
รหัส MD5
385a70a64210481bb2af982447fadfa3
รหัส SHA1
1f6b0c30607d57e036fc5bcf413f42391c602ed5

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.1 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,179 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.05 MB
รหัส MD5
ad6f13a7497f8f1f8dc62250990ccf1f
รหัส SHA1
d5b5807d9a3e118e7f1597fda875100e2331736a

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.1 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,255 ครั้ง
ขนาดไฟล์
880.74 kB
รหัส MD5
19e6f8b8eaa4fe0334a46a0c45ea556b
รหัส SHA1
53da7a897ba60ff7609fbd690625e5e09d3b0684

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.2 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,179 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.49 MB
รหัส MD5
7eb74e533d4418ef856c04bfd5739e61
รหัส SHA1
86cdc2df8abc87a7f693ded531c2b24830b37f52

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.2 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,181 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,010.52 kB
รหัส MD5
68b17b05d3ed43e67780574e16b78e66
รหัส SHA1
c22d6793fe63522ca3c579472f45846c7321bbc8

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.2 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,251 ครั้ง
ขนาดไฟล์
811.33 kB
รหัส MD5
d62d872c4ff62b35d42c6a94de690798
รหัส SHA1
3449e8e237911e70ff49a33759c42255a6d191de

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.3 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,189 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.47 MB
รหัส MD5
e97da1124f290b927be06f1ef1144875
รหัส SHA1
7b38a79475bfdf62695e489518c6f93fba4d3aa0

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.3 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,300 ครั้ง
ขนาดไฟล์
992.62 kB
รหัส MD5
6ccc36b3387108769ea3fe267efc568a
รหัส SHA1
70610036d8b84131fed4a8d5647a5137a77d9f5d

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.3 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,249 ครั้ง
ขนาดไฟล์
792.01 kB
รหัส MD5
acf98ac1134d46179ff0ee6c40bf5b04
รหัส SHA1
3232672d979ca5bcea25375077e7651f5b918f93

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.4 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,183 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.44 MB
รหัส MD5
efef97980e7e6d8d5601323e0f91951c
รหัส SHA1
eaa1f202ab5694f3a4dd724984232671ff6081c3

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.4 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,162 ครั้ง
ขนาดไฟล์
963.72 kB
รหัส MD5
0f02f50b5b143282a3e254bf17708896
รหัส SHA1
1372e59a5062eca34d0740b2d04578ef4fac94a4

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.4 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,313 ครั้ง
ขนาดไฟล์
762.26 kB
รหัส MD5
bd158868b1d00fdfffcd109590fe1d45
รหัส SHA1
45187afedf8f3eb7e477ab8b13d9cb42cb1f5a79

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.5 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,204 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.37 MB
รหัส MD5
dba81c052327ee797fafb4d8ccb43857
รหัส SHA1
425c16a0be8884e6b4fe39cfb63f8ae619e2f5ac

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.5 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,171 ครั้ง
ขนาดไฟล์
903.31 kB
รหัส MD5
575c3e957beb2ebeb094c7f08cf35f06
รหัส SHA1
298b5a926d56effa038f0964eb4f225938ba9d18

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.5 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,250 ครั้ง
ขนาดไฟล์
703.03 kB
รหัส MD5
5a92f157602e6fcb41c79f56ef855722
รหัส SHA1
f6eec9b4e8818c4b93289670c9407288ad7668db

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.6 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,188 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.35 MB
รหัส MD5
b9d7f0da74c531cf72385a51ea6a914d
รหัส SHA1
0ddd4d6779a3ec9489883e5841b40084749a9c11

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.6 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,178 ครั้ง
ขนาดไฟล์
889.52 kB
รหัส MD5
d8c65a0136928d40ec1b855cfb53297f
รหัส SHA1
da27f9143bd60723287b91133bcd090f7a2e95a0

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.6 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,232 ครั้ง
ขนาดไฟล์
690.63 kB
รหัส MD5
c2be6ed5210ee842f31fab38f6a3b991
รหัส SHA1
829476f37a7d762c5bbaa55f8983e88a8751d5e7

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.7 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,205 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.35 MB
รหัส MD5
054c632d5ea6f99f8bf0cc9eec4662ca
รหัส SHA1
075a493bacf49add3bc67d3c9bf4005580e0b6a2

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.7 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,177 ครั้ง
ขนาดไฟล์
889.54 kB
รหัส MD5
a13c242ffd4ae1b42dabf1aeba2fcd30
รหัส SHA1
94e87a60de742f7e6801f8b6a39ba69c195205f6

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.7 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,249 ครั้ง
ขนาดไฟล์
690.54 kB
รหัส MD5
0efba2d0acf0209fe454b750cd0a5648
รหัส SHA1
87383a97167aecc989dd3c34a1c6304480ae0c9b

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.8 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,252 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.19 MB
รหัส MD5
550a8393e46041a72e500fd6b5fb6ec3
รหัส SHA1
ff61c06bbf2a6773a406aeb8e1c8400190041e84

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.8 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,209 ครั้ง
ขนาดไฟล์
763.82 kB
รหัส MD5
0e0ec1c075c429267abdde2025ed3f8b
รหัส SHA1
40e5b602ed6c69632ec13ee9c0a9e6484d4b23f3

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.8 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,274 ครั้ง
ขนาดไฟล์
577.71 kB
รหัส MD5
26c1f4758be5b13f67576989cfe1b2af
รหัส SHA1
5ad9d3c1362a67de34c23ac6a06002ce779e6035

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.9 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,337 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.39 MB
รหัส MD5
39fbcd7731bc333efd04e48f082d9dcd
รหัส SHA1
ce5b28f04d1f2b9c123a1d446904fce1b7eebe9c

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.9 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,178 ครั้ง
ขนาดไฟล์
877.72 kB
รหัส MD5
a1c997dbd6256cdbcb3a53d6aaf50798
รหัส SHA1
bbe22a819dcd78026ba57e24652e1958064f36b4

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.9 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,255 ครั้ง
ขนาดไฟล์
677.82 kB
รหัส MD5
f836233bf3e0c3857fea5066ff9f4dd4
รหัส SHA1
74480f9b57cc6f9384e2ad6fa9c27e3c402df3a2

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.10 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,305 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.37 MB
รหัส MD5
f552c856104f93023662eb643d903d1f
รหัส SHA1
90e3212db8e944b02bf07cb0e952e732f5b2fe12

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.10 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,194 ครั้ง
ขนาดไฟล์
866.82 kB
รหัส MD5
5b597b70475d123be82517c1ceb38705
รหัส SHA1
c78ab5f442bff141e3f9961a31930aff116dce70

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.10 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,273 ครั้ง
ขนาดไฟล์
666.45 kB
รหัส MD5
9623b44cea3b6c6ca42c1622f1d2c05d
รหัส SHA1
1f2d82de09ed58ac7a8d814346f40134765feb62

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.11 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,449 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.36 MB
รหัส MD5
16a68b4a9b56c0fa27cd0462be011966
รหัส SHA1
fdf4c58f79be31d89cfca31bac509b0a35864bff

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.11 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,228 ครั้ง
ขนาดไฟล์
851.80 kB
รหัส MD5
3327a078c3d3c591b544c62eae83772d
รหัส SHA1
6b379acebd3a5c9556840414e51dd0fdf4cdcbc7

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.11 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,289 ครั้ง
ขนาดไฟล์
654.13 kB
รหัส MD5
951fbdff9a3239f18d84dd72e7b02fc5
รหัส SHA1
d84a63a035419929653c16b5523ced14b4e331d2

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.12 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,648 ครั้ง
ขนาดไฟล์
156.40 kB
รหัส MD5
a45d448ea92da79d2c7e59420c5cd28c
รหัส SHA1
3788eefa52c19c925d4c10d0e83a75db64843d04

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.12 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
4,539 ครั้ง
ขนาดไฟล์
134.53 kB
รหัส MD5
6795458f3506f7f998017fc55ff89ac0
รหัส SHA1
370dadafb61f195c3eb9e691110a438aea73b683

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.12 to 1.0.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,399 ครั้ง
ขนาดไฟล์
106.83 kB
รหัส MD5
f3350a9604c9cb8e6844defd5540f77e
รหัส SHA1
e9d0115d78e6725e8517ed86ffed695f2d75f47c