เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2549 01:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/2446-joomla-1012-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
345,964 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.69 MB
รหัส MD5
9189e7a128db2c8ac39762929b191d58
รหัส SHA1
1352dfcce8751b7d3778a5f7fec62b3ab851561b

This is the full download package for Joomla! 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
104,348 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.89 MB
รหัส MD5
982efe12d581c42aec7eec99f02832d9
รหัส SHA1
3719d9b3b8ea9d32d4ad1b2ab34a2b21698718d9

This is the full download package for Joomla! 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
46,918 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.62 MB
รหัส MD5
bd97e3d144275bf7753ea627db45f750
รหัส SHA1
d9aaa486065136b457403e0d5a2b2795b8c9be0f

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.0 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
81,676 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.57 MB
รหัส MD5
a94aaaf7eb52eb68eacddbe0ea4ee152
รหัส SHA1
8e06b2e3b86cc39047886348a358804b6636db1f

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.0 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
884 ครั้ง
ขนาดไฟล์
344.00 b
รหัส MD5
3836e145d1b975002650bae43c662c5b
รหัส SHA1
b90878ab219088679d4e8936fc6b9162413714bb

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.0 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
878 ครั้ง
ขนาดไฟล์
345.00 b
รหัส MD5
608b740cdc5f4ece2c66cdcbfd9bcc25
รหัส SHA1
5f08db26d64a0220d3bec2fc6eef6c3f53b96541

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.1 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
5,759 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.57 MB
รหัส MD5
29a16e18f05eb69cd0c2bcd104dd11c5
รหัส SHA1
be2fef9df98b1caba23fa49e7dbbfb563b257769

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.1 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,543 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.05 MB
รหัส MD5
c18dea102d320f975cbebd69a257f63f
รหัส SHA1
665abfd18bd835da706fa527c6b244bbc2435083

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.1 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
4,054 ครั้ง
ขนาดไฟล์
878.38 kB
รหัส MD5
27b9a07aac4eccc77ec103ff60b8f58f
รหัส SHA1
386db27a48a33fcb295d0ff2b97d0c14361f17bd

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.2 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
4,171 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.48 MB
รหัส MD5
0ddd47170417bb35130ca3c0b49b0787
รหัส SHA1
20f55ba76b513ac0bac2be7424b9eb4d6bb8015b

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.2 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,117 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,006.65 kB
รหัส MD5
a067d1118433f4856ba0b8eb72fd7b97
รหัส SHA1
e2c0856680f86897ded94089052983c58746d1dc

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.2 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,660 ครั้ง
ขนาดไฟล์
806.04 kB
รหัส MD5
97e9fe952cc3be6338bfe43075946f2e
รหัส SHA1
83995649b1b00a757479e3fe0f46dac95532d538

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.3 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
4,067 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.46 MB
รหัส MD5
7fa231c805484a39ad249d8635a8c914
รหัส SHA1
06076cf022d59fc58c91d5149dc8d08726e268f7

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.3 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,137 ครั้ง
ขนาดไฟล์
988.57 kB
รหัส MD5
986e78be3679a128b7fd1d8df94c8b70
รหัส SHA1
38edc5549e3cedc1748677c482b2f25ff8102548

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.3 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,384 ครั้ง
ขนาดไฟล์
788.57 kB
รหัส MD5
207b18f0b533e4a598112d53c4495da4
รหัส SHA1
0b9f72059842e00f81662f54698669e3778217fc

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.4 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
4,004 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.43 MB
รหัส MD5
6f1999c85f0a7918485e052aa155504a
รหัส SHA1
330fe2a95254e150925fd1950da720e93161d43c

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.4 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
2,984 ครั้ง
ขนาดไฟล์
960.09 kB
รหัส MD5
ae810615c3352bac7e5d1fd5c3c6dc85
รหัส SHA1
3582728b642ded4a0a0b6387ce11880aacf78138

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.4 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,281 ครั้ง
ขนาดไฟล์
758.57 kB
รหัส MD5
c2af62e8435a9a428fed5c34a0ff217e
รหัส SHA1
21a517c0c85f8b2ba7c9dbe81151f9abfe1f39f0

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.5 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,923 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.36 MB
รหัส MD5
f8a62ed4aade98d539c94806cbf7137d
รหัส SHA1
9b8966140b4245f6af61ce4c31db16c8b91f44be

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.5 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
2,937 ครั้ง
ขนาดไฟล์
900.45 kB
รหัส MD5
6f2e671917b0fb6b259cb84baf0f910b
รหัส SHA1
1726ed7c591c5f01db9863faabc4139e66b8e308

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.5 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,352 ครั้ง
ขนาดไฟล์
702.42 kB
รหัส MD5
0dd65d271c8b0d4682e15b209a38fc71
รหัส SHA1
d039f23e9a732fe0d014221f400f5d920b8683d3

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.6 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,651 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.34 MB
รหัส MD5
33d899a9b6fabfe17327153c51010ee1
รหัส SHA1
898fef15123f9ad3224a7d28a085de6d1315d46a

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.6 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
2,789 ครั้ง
ขนาดไฟล์
887.68 kB
รหัส MD5
d3a98b7d35f86d981a46d11f9193aba0
รหัส SHA1
a244bd6b01e8596c0e921298ddfc8ec73985128a

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.6 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,245 ครั้ง
ขนาดไฟล์
689.53 kB
รหัส MD5
fd06dd64b9a4eff736f496d099490f73
รหัส SHA1
92284edb65cd3d9e25172ca7b598d706d2c56dc7

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.7 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
4,869 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.34 MB
รหัส MD5
1862330e910450b96b687658aeed3b85
รหัส SHA1
9bd2b1723bbacd4871cdc518932a85ab0d4830e9

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.7 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,864 ครั้ง
ขนาดไฟล์
887.65 kB
รหัส MD5
9bc2dd924c6415e2d1378ae014c48363
รหัส SHA1
97083908b911fee10f9526104fb0f581cad6e1a3

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.7 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,376 ครั้ง
ขนาดไฟล์
689.65 kB
รหัส MD5
f83ccdab941cb910b39e6f9ad06078a1
รหัส SHA1
800ef9c689e9529a61172c62e403ae31a6227fb7

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.8 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
7,186 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.19 MB
รหัส MD5
ae796f349b3c034a2e141ba6a9d6b257
รหัส SHA1
365e327d9257c168f4b3f30b9be345799d198109

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.8 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,755 ครั้ง
ขนาดไฟล์
765.00 kB
รหัส MD5
58a266e451f2ca4ce8166057d67d049c
รหัส SHA1
b43364de3f4ba9acfd1f3220fdf9061b52f73c05

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.8 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,695 ครั้ง
ขนาดไฟล์
579.35 kB
รหัส MD5
cf1eb3acf839f90056d113350ab5c04e
รหัส SHA1
aca903f1ec54a7fc3fcddbd3afe093904883a172

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.9 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
21,581 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.07 MB
รหัส MD5
1d4d6e97c40b8fdc74d7694253ec209c
รหัส SHA1
9b046af7c0ad3bfd076f829c4adc2615af852b45

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.9 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
4,802 ครั้ง
ขนาดไฟล์
684.14 kB
รหัส MD5
7ab325119c1efd066577cc9bac26e928
รหัส SHA1
5d7b27da57d72402c0effb8af66928551a2d5b29

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.9 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,883 ครั้ง
ขนาดไฟล์
508.60 kB
รหัส MD5
506dbe60f29b226a844ec4d9439a94fa
รหัส SHA1
c810e137bd8deba5ffb82e62ba1ad0d7436f9c22

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.10 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
12,622 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.05 MB
รหัส MD5
81e0e5968236fd511f5ea8a6bb7b9304
รหัส SHA1
fb8787845ed04b76cc68bef3d8fb5280c1e88a56

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.10 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
5,521 ครั้ง
ขนาดไฟล์
671.07 kB
รหัส MD5
13572fbc542284fc1d2bf962f0cbe364
รหัส SHA1
a1a8c02325429e050f11bc09ea5c97d92a21ff5f

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.10 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
5,425 ครั้ง
ขนาดไฟล์
494.75 kB
รหัส MD5
6c648b17c551540f270d31acedd774dd
รหัส SHA1
22b57d8dd21464541785d43bf523d907ba94bc10

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.11 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
22,937 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,011.72 kB
รหัส MD5
a3caec909e736c9d3d58f9b820e2c65b
รหัส SHA1
3e163d7d6bd3fa623122252802bd5bdb2ea92dc3

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.11 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
8,559 ครั้ง
ขนาดไฟล์
632.95 kB
รหัส MD5
dccd63ac47299465985b2fc3ba16548b
รหัส SHA1
d35bd1cd28f97adffd26a3804a7f58f0046573d5

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.11 to 1.0.12

ดาวน์โหลดแล้ว
6,038 ครั้ง
ขนาดไฟล์
465.90 kB
รหัส MD5
67534a24ca89b76f5ae197ed171bd75e
รหัส SHA1
c15aa854d31f831c7cf7efd98d81442d4f0dc8a0