เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 28 สิงหาคม 2549 20:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/1843-upgrade-immediately-to-joomla-1011.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
4,806 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.65 MB
รหัส MD5
bc87016ac7a8995a94bc149607076d75
รหัส SHA1
e3a3ff462a90b3a9a3df37fb4112f2f5027a60e7

This is the full download package for Joomla! 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
2,123 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.92 MB
รหัส MD5
719dc778f7528c137216530f2b4a27cd
รหัส SHA1
20de1314e5d36fb6f1c8fdd0f658faefb21f7566

This is the full download package for Joomla! 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,682 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.64 MB
รหัส MD5
b5f7a7c74b2951ed999c494881522be2
รหัส SHA1
c3fd5f31e76932fb98331d4ec50176f53e904c77

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.0 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,099 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.37 MB
รหัส MD5
480f9ac3715b5ad9df9d2927874b9ff0
รหัส SHA1
151970156be7a7942f2ed36b102e47d01468efa1

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.0 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
926 ครั้ง
ขนาดไฟล์
344.00 b
รหัส MD5
d944b2e83f4ab08d8061215e62968257
รหัส SHA1
d780c4af693606b729cd6845bcedc90bae0f7b85

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.0 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
908 ครั้ง
ขนาดไฟล์
345.00 b
รหัส MD5
c9988e2d8458e6aba621ba6d1849766f
รหัส SHA1
cbc62f9e1fe74088c54402c5bb702541741b20e5

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.1 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,068 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.37 MB
รหัส MD5
0a618567936a7e25ac74ac0307825444
รหัส SHA1
66af219ca7557e134a9c90fdfb09c7647996e84f

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.1 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,064 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1,010.45 kB
รหัส MD5
d385ef7b532721f03ee6cec174cfc5a0
รหัส SHA1
6c8b00d5961c24575fd3304432e641ca9bba9239

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.1 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,166 ครั้ง
ขนาดไฟล์
827.37 kB
รหัส MD5
002b014590eb73e7c35fcd4acb5bf4d2
รหัส SHA1
12910408dfc76b4fd5b3670858a41102a9b2f2ed

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.2 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,047 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.25 MB
รหัส MD5
cfe98483ba0607b47718e61e6c64dae3
รหัส SHA1
8ebb0a51197bb941029054173dbde2978ebb30e7

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.2 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,050 ครั้ง
ขนาดไฟล์
931.37 kB
รหัส MD5
dda88f96b293928292baea1d1c07981e
รหัส SHA1
dd9a00a5830ea28a7246ab7c2c241791a8cdbd03

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.2 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,168 ครั้ง
ขนาดไฟล์
758.28 kB
รหัส MD5
a0d3afe0b517a4eb28d483c9bbccfc59
รหัส SHA1
367d39473137d7a9545340e21620ea82c7d8f36e

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.3 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,038 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.22 MB
รหัส MD5
01fd8bc0cb6e80f5661b931bf14a4be4
รหัส SHA1
a3aa2fbdbf5cf5e9b7120f9063b4383774f5fe11

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.3 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,051 ครั้ง
ขนาดไฟล์
912.66 kB
รหัส MD5
bb407b9f6f927b798f4e58614fc87760
รหัส SHA1
da9073e6aa1fce441cc75713b280462a33d3b031

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.3 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,152 ครั้ง
ขนาดไฟล์
743.64 kB
รหัส MD5
3c75f0670dc41f2b6f66e8e4ecb08e53
รหัส SHA1
684a29c06c23e238791d69cf7dacc956bf3ac3d8

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.4 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,057 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.18 MB
รหัส MD5
65dfd31f2a7b54bc0d81b0fbeda0a21a
รหัส SHA1
a033e31d4e8ec0f1b0f6fcd6e60043b871c59d38

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.4 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,056 ครั้ง
ขนาดไฟล์
880.55 kB
รหัส MD5
408a86b72fb40c4fb1b1438cbe7ccef4
รหัส SHA1
19198a201f056d2fa41be4aee637ea98a8fd40ae

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.4 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,145 ครั้ง
ขนาดไฟล์
705.94 kB
รหัส MD5
0f1ddbe55573625b753c5b252bddf989
รหัส SHA1
5b901d75095ca64b7e948ce58ebb84dbbdf2c88b

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.5 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,043 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.10 MB
รหัส MD5
250d06114c8c6f09707e5894b420641f
รหัส SHA1
e6e13aff68ab67f3b25acca587354b7e085b2cb7

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.5 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,051 ครั้ง
ขนาดไฟล์
818.51 kB
รหัส MD5
a8e763ce91db9a667531b0a9634b7ee2
รหัส SHA1
cdcf70b49e84ddede51517ea4a5cef32679d9dee

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.5 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,160 ครั้ง
ขนาดไฟล์
647.27 kB
รหัส MD5
cf439cd04b117c84d6b935a1c5f3bce0
รหัส SHA1
aa762f5df355cbf9bca55182457e372778ce12e9

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.6 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,044 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.08 MB
รหัส MD5
666a88b76975cd4de337bfe39010f790
รหัส SHA1
23702de7a4f784963f39628f58262176cb5a3eb8

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.6 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,051 ครั้ง
ขนาดไฟล์
798.87 kB
รหัส MD5
1bf6114b009b62c0565b6c47db7f3e3b
รหัส SHA1
c4acc1f5ae7a152b6973891636961acd297b3bcc

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.6 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,164 ครั้ง
ขนาดไฟล์
628.90 kB
รหัส MD5
93f2daa97df2780def9092a97280072a
รหัส SHA1
7e8beef5e4b568282ab9692da269260d15d018c9

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.7 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,072 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.08 MB
รหัส MD5
bc9e1f6b5814a7b2abb9dc2aa21446bf
รหัส SHA1
1ffdefdeb53b6e166656f459f494e46812ca451e

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.7 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,043 ครั้ง
ขนาดไฟล์
798.86 kB
รหัส MD5
55645723dd9d2c83a9bed82038e66e36
รหัส SHA1
e76e41c074e81a42666a9e85fffdeaf20d195f79

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.7 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,155 ครั้ง
ขนาดไฟล์
628.85 kB
รหัส MD5
61e61d4dfdfe19e4e095bedd636f3413
รหัส SHA1
118e1b1500c10ca687fa8702cd2241a957601ef7

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.8 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,102 ครั้ง
ขนาดไฟล์
858.01 kB
รหัส MD5
7ecbd9af4efc387d0e67591239fa823c
รหัส SHA1
04f209ce4bc074667ba9ca74b6d4add4eb51f4b5

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.8 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,069 ครั้ง
ขนาดไฟล์
621.09 kB
รหัส MD5
f2eebda8e0df5ebfb64073e130f0f668
รหัส SHA1
247eb87619efb94966611c177f482f1c94807123

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.8 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,177 ครั้ง
ขนาดไฟล์
476.19 kB
รหัส MD5
1ed96e74ad68bd943c23e610e18511f5
รหัส SHA1
0d840e14cbb85eba0fca42e8dc75ca72d36745ea

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.9 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,060 ครั้ง
ขนาดไฟล์
490.71 kB
รหัส MD5
224941be7f5e591c0b6c814d99ce3644
รหัส SHA1
09399a2f6eee9b78ff508ac454dbf14b8d1b3d52

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.9 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,073 ครั้ง
ขนาดไฟล์
348.88 kB
รหัส MD5
d733d895aae4ddf692929f38434dc0e2
รหัส SHA1
b2abdd47d13269233867d7c2ecedd764b4bb1f9c

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.9 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,186 ครั้ง
ขนาดไฟล์
255.11 kB
รหัส MD5
4cdd28eb9d5fb39b15466eb7926582e1
รหัส SHA1
8ec8368378d10e1f7bba7482ad0276e94dce84ee

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.10 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,122 ครั้ง
ขนาดไฟล์
425.62 kB
รหัส MD5
cb73a7c47685452ae500959acd708967
รหัส SHA1
cd6e2ed272ffad3a189a30c1b0e5d2c7fde258d7

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.10 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,240 ครั้ง
ขนาดไฟล์
299.23 kB
รหัส MD5
857fd7c5154dd72fc6306df8a9f1a34c
รหัส SHA1
ae95bc782aa264cef135eb8b287ae4fd381abd35

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.10 to 1.0.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,200 ครั้ง
ขนาดไฟล์
222.92 kB
รหัส MD5
6af7ded3b0cd8c9988e1ee4e8698142c
รหัส SHA1
cfb1008fe1118213103a7c85835bdad9e46ca548