เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 21 กันยายน 2548 16:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/202-joomla-101-stability-release-now-available.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.0.1

ดาวน์โหลดแล้ว
4,006 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.68 MB
รหัส MD5
a58b5a51e383d64fc1676144a9876e14
รหัส SHA1
a628a8c977f0d34bf49ee2499b1331834e1b7321

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.0 to 1.0.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,506 ครั้ง
ขนาดไฟล์
192.67 kB
รหัส MD5
2ac8333d01f924d0cfe3f53f5d012c63
รหัส SHA1
a54412a7d8d7389df2db696a152262ce221f4dfc