Joomla 3.x prekladov: Stiahnite si lokalizované jazykové balíčky pre váš web

Je jednoduché preložiť Joomla! do vášho jazyka vytvorením balíka jazykov 3.x .

Existuje niekoľko hodnotných zdrojov o pridávaní lokalizovaných jazykových súborov do Joomla, pričom zistiť viac môžete aj na stránke Joomla! CMS (Core) lokalizačného tímu. Môžete položiť otázky a získať tipy v Lokalizačnom fóre alebo Jazykovom fóre a množstvo zdrojov je aj vo Fóre medzinárodnej zóny.

Kontaktujte jazykového koordinátora uvedeného v zozname nižšie.