Joomla 1.5 fordítás: a nyelvi csomagok letöltése a webhelyhez

Nyelv: Afrikaans (af-ZA)

Nyelv: Albanian (sq-AL)

Nyelv: Arabic Unitag (ar-AA)

Nyelv: Bosnian (bs-BA)

Nyelv: Bulgarian (bg-BG)

Nyelv: Catalan (ca-ES)

Nyelv: Croatian (hr-HR)

Nyelv: Czech (cs-CZ)

Nyelv: Danish (da-DK)

Nyelv: Dari (fa-AF)

Nyelv: Dutch (nl-NL)

Nyelv: English, Australia (en-AU)

Nyelv: English, USA (en-US)

Nyelv: Esperanto (eo-XX)

Nyelv: Estonian (et-EE)

Nyelv: French (fr-FR)

Nyelv: German (de-DE)

Nyelv: Hebrew (he-IL)

Nyelv: Hungarian (hu-HU)

Nyelv: Indonesian, Bahasa Indonesia (id-ID)

Nyelv: Khmer (km-KH)

Nyelv: Laotian (lo-LA)

Nyelv: Latvian (lv-LV)

Nyelv: Macedonian (mk-MK)

Nyelv: Mongolian (mn-MN)

Nyelv: Norwegian Bokmål (nb-NO)

Nyelv: Persian Farsi (fa-IR)

Nyelv: Polish (pl-PL)

Nyelv: Portuguese, Brazil (pt-BR)

Nyelv: Portuguese, Portugal (pt-PT)

Nyelv: Romanian (ro-RO)

Nyelv: Russian (ru-RU)

Nyelv: Slovak (sk-SK)

Nyelv: Slovenian (sl-SI)

Nyelv: Spanish (es-ES)

Nyelv: Swedish (sv-SE)

Nyelv: Tamil, India (ta-IN)

Nyelv: Thai (th-TH)

Nyelv: Turkish (tr-TR)

Nyelv: Ukrainian (uk-UA)