Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 07:06
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5848-joomla-4-0-3-and-joomla-3-10-2-are-here.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 4.0.3

Λήφθηκε
7.954 φορές
Μέγεθος αρχείου
17,63 MB
Υπογραφή MD5
5447f413c506ec855507837a9fcfa6ca
Υπογραφή SHA1
9f225cdc427eb5a34b58035e10d9339c638e9622

This is the full download package for Joomla! 4.0.3

Λήφθηκε
6.094 φορές
Μέγεθος αρχείου
20,48 MB
Υπογραφή MD5
8636dd8b111d87f7e31db88051fd5e00
Υπογραφή SHA1
70819dadcf19b029c3a61c3593d893c12d73b739

This is the full download package for Joomla! 4.0.3

Λήφθηκε
74.261 φορές
Μέγεθος αρχείου
25,15 MB
Υπογραφή MD5
c486122e9cd382fd3c93f7d48e04f480
Υπογραφή SHA1
e3901e4e1474c9a285ee0414cbe6f782d25711b3

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.2 to 4.0.3.

Λήφθηκε
1.180 φορές
Μέγεθος αρχείου
158,34 kB
Υπογραφή MD5
28ddd950d4c464b749202747f97a0a81
Υπογραφή SHA1
2e8233257e0ea993742ee31cf4c7c9fa093ae4bc

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.2 to 4.0.3.

Λήφθηκε
1.202 φορές
Μέγεθος αρχείου
195,09 kB
Υπογραφή MD5
534e2d6afa2b2d95e47e95e4d73c757c
Υπογραφή SHA1
a2d0efe5ccc688d3805b7355a52eccb5a57b5742

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.2 to 4.0.3.

Λήφθηκε
1.585 φορές
Μέγεθος αρχείου
246,31 kB
Υπογραφή MD5
6bbdb7d1e8a07a12c7d90646a59d1f3c
Υπογραφή SHA1
81d58d36e5a74f170a5649d51286e4c482192365

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.x to 4.0.3

Λήφθηκε
931 φορές
Μέγεθος αρχείου
353,02 kB
Υπογραφή MD5
2c45b663afaa8734328d0e648a784763
Υπογραφή SHA1
0bd7f7fb9fb30d35c0fa41455eb9cd41fd61969e

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.x to 4.0.3

Λήφθηκε
1.168 φορές
Μέγεθος αρχείου
460,96 kB
Υπογραφή MD5
7262b4e8ea89eef8c91674589bd1d4b3
Υπογραφή SHA1
6655d51f66ade7962dd40608d40d04d456c06bc0

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.x to 4.0.3

Λήφθηκε
1.337 φορές
Μέγεθος αρχείου
580,57 kB
Υπογραφή MD5
fc5dfe5f29c0cd1592073fdd130a47b3
Υπογραφή SHA1
45c5f44451f710d05b48d93e8b9723bc3d1f667d

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.0.3.

Λήφθηκε
3.222 φορές
Μέγεθος αρχείου
16,13 MB
Υπογραφή MD5
18223410f6b6cf3012d7660a17d9d882
Υπογραφή SHA1
3ac766bed2e54c7240c6c0b28b224c4c426ad537

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.0.3.

Λήφθηκε
1.916 φορές
Μέγεθος αρχείου
18,83 MB
Υπογραφή MD5
12251ee35116596683efd2b9181d47f2
Υπογραφή SHA1
4985e2740bc505edd4978c1268ccd4955fae040f

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.0.3.

Λήφθηκε
72.941 φορές
Μέγεθος αρχείου
23,36 MB
Υπογραφή MD5
8ee39b9774aebe24fed87d2d593e5a4e
Υπογραφή SHA1
ea8565ce7660f83911268d36c4bb092285d8f383