Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 19:48
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5846-joomla-4-0-1-and-joomla-3-10-1-are-here.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 4.0.1

Λήφθηκε
852 φορές
Μέγεθος αρχείου
17,64 MB
Υπογραφή MD5
e3371a6aef6f44fda89bb11374737acb
Υπογραφή SHA1
ba5bd56c85ead9c11bd0c86a2af1dd13c1a5ab28

This is the full download package for Joomla! 4.0.1

Λήφθηκε
1.457 φορές
Μέγεθος αρχείου
20,43 MB
Υπογραφή MD5
358352f6e907ac60d1211450148c4413
Υπογραφή SHA1
cb728e43e7e531fecaa01e6f57dc47384e0c76e4

This is the full download package for Joomla! 4.0.1

Λήφθηκε
3.477 φορές
Μέγεθος αρχείου
25,10 MB
Υπογραφή MD5
c7889070857c67b57b229b8e927c1e5a
Υπογραφή SHA1
daee71eade0f7878f2e5c419299a3ce25bd58688

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.x to 4.0.1

Λήφθηκε
682 φορές
Μέγεθος αρχείου
298,59 kB
Υπογραφή MD5
a58c52c6ba7509b56bb06af50b924d16
Υπογραφή SHA1
c87c89f802926f64cdc458dffabdbc1c278db63c

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.x to 4.0.1

Λήφθηκε
1.022 φορές
Μέγεθος αρχείου
390,04 kB
Υπογραφή MD5
379a77f316e4d4e3732775284ca59470
Υπογραφή SHA1
f92c5a5474b163c88a77b89899938c38b595de7a

This package is for performing updates from Joomla! 4.0.x to 4.0.1

Λήφθηκε
1.052 φορές
Μέγεθος αρχείου
474,49 kB
Υπογραφή MD5
228b89af22aee6522a79b6e629183edc
Υπογραφή SHA1
237b585a330c391157d33928eca2605bff58b9a3

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.0.1.

Λήφθηκε
696 φορές
Μέγεθος αρχείου
16,11 MB
Υπογραφή MD5
bb8c2e357d1cbb6c442f76f97ae483a7
Υπογραφή SHA1
fce8091c48aa4c3d695e6d2b4fe0dc01898cb154

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.0.1.

Λήφθηκε
1.052 φορές
Μέγεθος αρχείου
18,83 MB
Υπογραφή MD5
8e89f95300da13f09d0897531591b7ad
Υπογραφή SHA1
7a7ed9bf442e4acb20d1e8d6229d94f9840da38f

This package is for performing updates from Joomla! 3.10 and previous 4.x releases to 4.0.1.

Λήφθηκε
6.589 φορές
Μέγεθος αρχείου
23,35 MB
Υπογραφή MD5
7565615b629d737a10040e63b61654f6
Υπογραφή SHA1
6c5195994c2e0eb1390d5fc7753b6e504795adfe