Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 00:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5770-joomla-3-9-7-release.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.9.7

Λήφθηκε
620 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,58 MB
Υπογραφή MD5
8a05263300c4b24127351d558730df81
Υπογραφή SHA1
9f533f03eb2d05fe88472030e4813d605bb3cbcf

This is the full download package for Joomla! 3.9.7

Λήφθηκε
639 φορά
Μέγεθος αρχείου
9,35 MB
Υπογραφή MD5
61d89b72831881b86bd02061c836c422
Υπογραφή SHA1
d72cad520b637b34910b3fd8071151dd2c39ee0a

This is the full download package for Joomla! 3.9.7

Λήφθηκε
2.158 φορά
Μέγεθος αρχείου
13,29 MB
Υπογραφή MD5
193239fe08fca44b3c5e7356ddcf0c98
Υπογραφή SHA1
2cd211682d20825701c6f68d10f4f89d71e19d1d

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.6 to 3.9.7

Λήφθηκε
633 φορά
Μέγεθος αρχείου
403,29 kB
Υπογραφή MD5
6a8ee3ce442e3aab15b44ca49052b7e8
Υπογραφή SHA1
4d3617e9b3d0af921bda0d6c5fee96a64f036b5f

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.6 to 3.9.7

Λήφθηκε
379 φορά
Μέγεθος αρχείου
493,26 kB
Υπογραφή MD5
0b77ef2c2033f414cb95f7ff518a4871
Υπογραφή SHA1
1ece9946ec3738f7645ed20b53ea36dec9c70e7e

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.6 to 3.9.7

Λήφθηκε
1.333 φορά
Μέγεθος αρχείου
573,07 kB
Υπογραφή MD5
1a29a8ae7bc6e85ce98daf8c25b43ed8
Υπογραφή SHA1
eb7776fddfa7d4ed105c5f92453491d4b871c0ce

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.7

Λήφθηκε
394 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,38 MB
Υπογραφή MD5
f50504fc8b45193f23f6c0d853de2055
Υπογραφή SHA1
a67398dc31e8522f201e18495442c6b60ae9fb9c

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.7

Λήφθηκε
343 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,19 MB
Υπογραφή MD5
8edcac90465069fb2d6890ee6b134554
Υπογραφή SHA1
4a75ae01530e6d9c445715f946904ec3bda3b974

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.7

Λήφθηκε
391 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,52 MB
Υπογραφή MD5
d37a4a5d2afdab53941902284efc87dd
Υπογραφή SHA1
ddacbc4debb9be5f7693a004b864aa4db053f240

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.7.

Λήφθηκε
395 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,55 MB
Υπογραφή MD5
e46cb4818b8bd85ef8b00fd98d3c06bf
Υπογραφή SHA1
e185818b01ae49de244ac3cfc3fff16a3c2f510d

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.7.

Λήφθηκε
326 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,04 MB
Υπογραφή MD5
750398df62ce6f1bda073764963ec3bd
Υπογραφή SHA1
0898d68610cf1c4cb89cd73cd696839e0043315e

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.7.

Λήφθηκε
54.640 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,79 MB
Υπογραφή MD5
9faaf9b31c388ddded565b4c9b87667a
Υπογραφή SHA1
3a02074b6acdd54f1d5465d5fd71c779feea9650