Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 07 Μαϊος 2019 00:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5765-joomla-3-9-6-release.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.9.6

Λήφθηκε
5.868 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,58 MB
Υπογραφή MD5
910da38d55b21f9d5fbdec89a1f5d901
Υπογραφή SHA1
cb93c1c85fff127d93c276ab66b387392bdf5616

This is the full download package for Joomla! 3.9.6

Λήφθηκε
14.723 φορά
Μέγεθος αρχείου
9,35 MB
Υπογραφή MD5
a472c0d4f0c79b2baa78b0f64ee480a8
Υπογραφή SHA1
b3dd6b72576aed9ff6a123ef8401504dcd8e9138

This is the full download package for Joomla! 3.9.6

Λήφθηκε
94.289 φορά
Μέγεθος αρχείου
13,29 MB
Υπογραφή MD5
d046a1e36df1b498338633be04434924
Υπογραφή SHA1
094bd305da117d97252000482879fd0485a3ab97

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.5 to 3.9.6

Λήφθηκε
1.302 φορά
Μέγεθος αρχείου
350,03 kB
Υπογραφή MD5
4e464d9913c865dc9f98b6397929336a
Υπογραφή SHA1
1402e1559539405a00e74b32ad220d8d50dc09b0

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.5 to 3.9.6

Λήφθηκε
903 φορά
Μέγεθος αρχείου
458,91 kB
Υπογραφή MD5
7cc84ccdcb178716a974229160fa4e4f
Υπογραφή SHA1
85d4bb9aaa79cc81b87ad26902823bd6e3729e68

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.5 to 3.9.6

Λήφθηκε
2.608 φορά
Μέγεθος αρχείου
586,14 kB
Υπογραφή MD5
7e92c6d12ae387855cd77d0be1e71731
Υπογραφή SHA1
43e4c3e0bbc1a8cf1a8edd954767b22b46ca3bd1

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.6

Λήφθηκε
1.001 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,35 MB
Υπογραφή MD5
f4105b3487ae6e4766d25517ecbd4e4e
Υπογραφή SHA1
b3b5263ed8cfd25d5591bd8e7af6fcd26349efa2

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.6

Λήφθηκε
3.177 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,15 MB
Υπογραφή MD5
c56e091d76239a6b0ebc81d4cd342b80
Υπογραφή SHA1
df18fd15a35cc923af7959caab52e7930456aec2

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.6

Λήφθηκε
1.808 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,47 MB
Υπογραφή MD5
2121878b8d1bfa3d38de9016f11d6673
Υπογραφή SHA1
f009b9a6f41a1f400f4379b5e5fc577bef35f968

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.6.

Λήφθηκε
1.063 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,55 MB
Υπογραφή MD5
40a34d51a77ba9d8ea85838713fa31f3
Υπογραφή SHA1
7d9532164e3e9d58f3eaccf030cc074ee759073a

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.6.

Λήφθηκε
910 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,04 MB
Υπογραφή MD5
b9a1ee2e3271c72e61bf1382b548a173
Υπογραφή SHA1
f9e9a56e3086eb7a6a71d9c4f8b3df4f2ef36454

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.6.

Λήφθηκε
720.513 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,78 MB
Υπογραφή MD5
dd4e27bf680e4e61941656056c97e5dc
Υπογραφή SHA1
9d8adc347575a688664ae7842be0c709ec1ac346