Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 15:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5756-joomla-3-9-3-release.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.9.3

Λήφθηκε
6.457 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,50 MB
Υπογραφή MD5
7612ed9e96fe9f04ce5d67885441ff12
Υπογραφή SHA1
1f26d773ce0f1d03ec9010817b8ada845f9862ee

This is the full download package for Joomla! 3.9.3

Λήφθηκε
14.166 φορά
Μέγεθος αρχείου
9,27 MB
Υπογραφή MD5
3769aedfe447c9ae7a5165bc7fbcf504
Υπογραφή SHA1
8ed58f719d6592caa56e157033451001d8886a9e

This is the full download package for Joomla! 3.9.3

Λήφθηκε
85.960 φορά
Μέγεθος αρχείου
13,20 MB
Υπογραφή MD5
44d405f2c69debd4a17f7cd52f8586cc
Υπογραφή SHA1
ff403cced4f9559f286ad6c026008cc1b9543b72

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.2 to 3.9.3

Λήφθηκε
1.276 φορά
Μέγεθος αρχείου
205,86 kB
Υπογραφή MD5
6883031389b2afe7e0bb9c9f096aea03
Υπογραφή SHA1
3a70896b84d8dd544ca29b9005bfe68da01540f7

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.2 to 3.9.3

Λήφθηκε
871 φορά
Μέγεθος αρχείου
258,03 kB
Υπογραφή MD5
1dadcdc91ee36d0be3327eb1e95ba1f2
Υπογραφή SHA1
ec7f23589f8c397c540dc1887c2c463c565f7fa2

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.2 to 3.9.3

Λήφθηκε
2.445 φορά
Μέγεθος αρχείου
354,25 kB
Υπογραφή MD5
3aeda83db3ec9ea70c0aa6787e511848
Υπογραφή SHA1
b227ece1573e5db6581a0f2539553edc63e4ffa8

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.3

Λήφθηκε
958 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,99 MB
Υπογραφή MD5
73530d7b2888a6ec3dfd2b2f1121f349
Υπογραφή SHA1
ac6e5a4c7061a822999c398463eaf1fddddf8c9a

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.3

Λήφθηκε
830 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,74 MB
Υπογραφή MD5
3d825d767f57f5ad47f2c2465820fca3
Υπογραφή SHA1
1d5789b5e28c858c82c9267df063637e1815ea93

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.3

Λήφθηκε
1.855 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,98 MB
Υπογραφή MD5
95c7746cb4e4bc004abbfbfc00a7d0e9
Υπογραφή SHA1
1145719d18c352657bb23af3311ae95daae0eea3

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.3.

Λήφθηκε
1.150 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,50 MB
Υπογραφή MD5
d3448ccfa3afedc9145c28380aebf95b
Υπογραφή SHA1
7eaf8521a306f1aea9b7ecebee1177025def984f

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.3.

Λήφθηκε
1.108 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,98 MB
Υπογραφή MD5
3e90da5fc64da2c38f4cd17d13e92b30
Υπογραφή SHA1
fe99335e3ac03995d1972cdeeb7eea3756cc009f

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.3.

Λήφθηκε
726.686 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,71 MB
Υπογραφή MD5
a2e70d154dd0d04e72a3a530342c231a
Υπογραφή SHA1
ff29c1befa7cdd31aebf5c7d405190ad7737a344