Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 00:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5824-joomla-3-9-22.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.9.22

Λήφθηκε
5.759 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,66 MB
Υπογραφή MD5
d93065fcb6e628100495036ac152c8b1
Υπογραφή SHA1
c1a193b312bf122b2f58923b65be0ec350d1bb4c

This is the full download package for Joomla! 3.9.22

Λήφθηκε
12.938 φορά
Μέγεθος αρχείου
9,38 MB
Υπογραφή MD5
fe142349dc73ded534663a7b0724acb4
Υπογραφή SHA1
2b2feb5f0082e15320a932a863956cc5319733cc

This is the full download package for Joomla! 3.9.22

Λήφθηκε
81.670 φορά
Μέγεθος αρχείου
13,35 MB
Υπογραφή MD5
28230c4c1bb4d36856d0174a6508d67e
Υπογραφή SHA1
b985fbffdf501e29476e7716e7442c7e1b8d1294

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.21 to 3.9.22

Λήφθηκε
720 φορά
Μέγεθος αρχείου
137,98 kB
Υπογραφή MD5
d46c8d7f4dd2994f1d6b78d1d82d8051
Υπογραφή SHA1
bc9f438397cf2079d7de326b8197eaa69ae22b40

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.21 to 3.9.22

Λήφθηκε
321 φορά
Μέγεθος αρχείου
170,15 kB
Υπογραφή MD5
b35c21a2009ade9e2a4d9d1a649b5d54
Υπογραφή SHA1
8f30170b1a428c5adc73dfaae8cb2c3f14e61db0

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.21 to 3.9.22

Λήφθηκε
2.103 φορά
Μέγεθος αρχείου
217,81 kB
Υπογραφή MD5
147f648b8f4c511564d530a3f67ace0f
Υπογραφή SHA1
f283afc78785814d136268bde20aab263784ad5b

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.22

Λήφθηκε
570 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,16 MB
Υπογραφή MD5
42bd6216f2c2300e70331fff21d05e68
Υπογραφή SHA1
24218f7738a557dd924fa2a68336338df146254e

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.22

Λήφθηκε
374 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,17 MB
Υπογραφή MD5
15373aa19def6a0080b33fe847b2039c
Υπογραφή SHA1
5fde65502536e82ea5a32dbfa4866ad5858c639d

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.22

Λήφθηκε
1.847 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,78 MB
Υπογραφή MD5
2dc8a2881dacb5b919bacf7f1e9ec32b
Υπογραφή SHA1
c264fb07208da12f33daae62287f49bd9d0a2ad0

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.22.

Λήφθηκε
351 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,49 MB
Υπογραφή MD5
6a7a94f9869848b969b053514aebf9f1
Υπογραφή SHA1
20c391d158473b8fcde2c9abfe643ec12db6de15

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.22.

Λήφθηκε
334 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,08 MB
Υπογραφή MD5
c73c17adc0f334b25c3027e856f897e3
Υπογραφή SHA1
10250ee038e66ab9658e092c9b73e63410048bb2

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.22.

Λήφθηκε
761.631 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,84 MB
Υπογραφή MD5
96646827727448811d006d7324fc0e45
Υπογραφή SHA1
516d5965ff4129879612af1269d1beb573b93cad