Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 15:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5755-joomla-3-9-2-release.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.9.2

Λήφθηκε
6.358 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,47 MB
Υπογραφή MD5
5853b0d41795afbc6eedef0e1152ebfb
Υπογραφή SHA1
38a2962ab3601505187774ed4919aa83bbe4c75f

This is the full download package for Joomla! 3.9.2

Λήφθηκε
12.485 φορά
Μέγεθος αρχείου
9,22 MB
Υπογραφή MD5
66a4bfba6260a8909bca972d14c295c1
Υπογραφή SHA1
73962629b03487128f53f83c81a88a2104901f3b

This is the full download package for Joomla! 3.9.2

Λήφθηκε
82.001 φορά
Μέγεθος αρχείου
13,19 MB
Υπογραφή MD5
a7ebe802d842c2550600b4b475e80a88
Υπογραφή SHA1
8fb517d6f6558c1a3b731fac3587f89171f42ac4

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.1 to 3.9.2

Λήφθηκε
1.036 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,75 MB
Υπογραφή MD5
711871f831c20eebcf0972af63dd36ae
Υπογραφή SHA1
2418d98ad51ebbc6ad4988bbfc395a553791becc

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.1 to 3.9.2

Λήφθηκε
677 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,41 MB
Υπογραφή MD5
a5eeaa39912507fdbd4c4a0c9f7f4da3
Υπογραφή SHA1
aba27d7ea843bb2a4d2b9f79d2ae68ebb1b698ad

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.1 to 3.9.2

Λήφθηκε
2.421 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,62 MB
Υπογραφή MD5
34b757adbac63773139565deeb73acae
Υπογραφή SHA1
f2871f765c32530b4b29b4a3c5b808793ea2ea0b

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.2

Λήφθηκε
627 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,93 MB
Υπογραφή MD5
136ad44e689914ff903fb8d504a22519
Υπογραφή SHA1
317e970cb2b095f44d778d3ada515b3e87ea23ea

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.2

Λήφθηκε
548 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,63 MB
Υπογραφή MD5
a5fd7a372689e37eedf88ce3edea76f0
Υπογραφή SHA1
cb259a9e52e27db4e4a6137ad51402d7c780fd37

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.2

Λήφθηκε
1.260 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,83 MB
Υπογραφή MD5
3bc3526a4fd971c06ef4ba25e86e968a
Υπογραφή SHA1
970d05ee71b992cf1278ad478d24fa638802a3f4

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.2.

Λήφθηκε
885 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,41 MB
Υπογραφή MD5
b1dd2761e5c4b3f5b99d8a9295b7a144
Υπογραφή SHA1
958368843b72793b8150bc0828fcfb9d15b9be19

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.2.

Λήφθηκε
852 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,94 MB
Υπογραφή MD5
544a858ed8ec8f98b4fdbf4d1998ad21
Υπογραφή SHA1
ce6adb39eeb5d35349f9b5e10e360e2f976fa034

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.2.

Λήφθηκε
714.586 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,69 MB
Υπογραφή MD5
17aac49fd6314e008f101b60f93c34d7
Υπογραφή SHA1
c2553a04ce568dd8cc80971508427732f8d489c0