Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019 00:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5780-joomla-3-9-13-release.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.9.13

Λήφθηκε
7.256 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,59 MB
Υπογραφή MD5
6516e59168fc9c1c3d21ab86274375bb
Υπογραφή SHA1
297edf97fbf862e978da469d89caeecd60b2710c

This is the full download package for Joomla! 3.9.13

Λήφθηκε
14.038 φορά
Μέγεθος αρχείου
9,34 MB
Υπογραφή MD5
478775da7793029b55c9b66ad7a423fd
Υπογραφή SHA1
72ff8808150906288d45978d0ddc0a19aa3ff37f

This is the full download package for Joomla! 3.9.13

Λήφθηκε
102.488 φορά
Μέγεθος αρχείου
13,29 MB
Υπογραφή MD5
6ece88cd5d964a6bebba6ce7e72a3a6c
Υπογραφή SHA1
24461e9923daed3875ab7384ef091a0220b60e0b

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.12 to 3.9.13

Λήφθηκε
1.470 φορά
Μέγεθος αρχείου
232,25 kB
Υπογραφή MD5
97fa59ea0bb1e53633df95c71afafb5e
Υπογραφή SHA1
44d4d61b296e5ee064e6d263ba329833edfe0767

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.12 to 3.9.13

Λήφθηκε
894 φορά
Μέγεθος αρχείου
289,15 kB
Υπογραφή MD5
82bfbf61f5da8dd03147dc0f1a49c6d5
Υπογραφή SHA1
0a3b4c7a09ab6258c63f7d22cb25b6a6a522d0d3

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.12 to 3.9.13

Λήφθηκε
2.619 φορά
Μέγεθος αρχείου
348,30 kB
Υπογραφή MD5
4f2f333fce3b2e96df56f63d0fbc65ed
Υπογραφή SHA1
78d6703ba05bf5374018257a9776e5b3bdb1da48

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.13

Λήφθηκε
1.167 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,49 MB
Υπογραφή MD5
8de0cc57f81f683721eda026652c4d05
Υπογραφή SHA1
8d4d7091b6324f4838116a54ba209dd39a0b1ff4

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.13

Λήφθηκε
874 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,33 MB
Υπογραφή MD5
a20214f65de5ab2d879118e0587fef0c
Υπογραφή SHA1
cee259d32f55eecf9a452e3641723984e9125d6e

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.13

Λήφθηκε
2.580 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,70 MB
Υπογραφή MD5
f158349386a245a49e7fbe9708f48fcb
Υπογραφή SHA1
3b0f2b9d24f95cd9669d56ff81d4c76e81bcc9cf

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.13.

Λήφθηκε
1.025 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,57 MB
Υπογραφή MD5
0d9513d1d66a3a21c1de53ddc8dd6e4f
Υπογραφή SHA1
50533e87373c2c6d1170764b6e2050958af58334

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.13.

Λήφθηκε
960 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,04 MB
Υπογραφή MD5
57fd5fa4db93c797d0aa4b96096754ec
Υπογραφή SHA1
f2a3dd51599cf8e7e343a076b97f51b3fa9c34d6

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.13.

Λήφθηκε
680.365 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,78 MB
Υπογραφή MD5
d637e62faf43c7a5fd179fa43fed3a50
Υπογραφή SHA1
983947a6041bb0b30a6bafd82ecb96de082c9df0