Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019 00:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5776-joomla-3-9-12-release.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.9.12

Λήφθηκε
7.043 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,59 MB
Υπογραφή MD5
f7f5479cc78c49f5b290c3797ee8f22d
Υπογραφή SHA1
86dca668de0ac06be2385a2d0d3c00c8d368ac99

This is the full download package for Joomla! 3.9.12

Λήφθηκε
13.442 φορά
Μέγεθος αρχείου
9,35 MB
Υπογραφή MD5
9e10a7b976174f1fbb5e658dcce2d6a5
Υπογραφή SHA1
e38dbdb3e45ce6befc900861971950b7c24ab4cb

This is the full download package for Joomla! 3.9.12

Λήφθηκε
100.066 φορά
Μέγεθος αρχείου
13,30 MB
Υπογραφή MD5
a3c79036a5a4ce3f5b2579aa0682bc12
Υπογραφή SHA1
852773c47405a53552ca944edbf34620596d5a01

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.11 to 3.9.12

Λήφθηκε
1.385 φορά
Μέγεθος αρχείου
291,22 kB
Υπογραφή MD5
201fe6a615fe041e494336d4f88f4d92
Υπογραφή SHA1
fca558e22cf3519e5e73077d6be2a158bcb9d8e7

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.11 to 3.9.12

Λήφθηκε
639 φορά
Μέγεθος αρχείου
380,46 kB
Υπογραφή MD5
460a7d96ce5e3bb10bfe99155566f6eb
Υπογραφή SHA1
4fda3c35c43a729353730baaee35a0c70d76ff0c

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.11 to 3.9.12

Λήφθηκε
2.703 φορά
Μέγεθος αρχείου
654,98 kB
Υπογραφή MD5
3996653ed5f415aefb8735c00cf110c2
Υπογραφή SHA1
9c8e89b2dc1205aa925c1468a1b393ffed541a15

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.12

Λήφθηκε
1.068 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,41 MB
Υπογραφή MD5
9c765e71436700f5148e22fbbb032b58
Υπογραφή SHA1
d15718cb44401fb0a7b942ebdee1aec6f91d35b3

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.12

Λήφθηκε
655 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,24 MB
Υπογραφή MD5
1632194604c1bfac89e015f2e64989df
Υπογραφή SHA1
9f2788a691595e4f9a8022c50797a63caf54b7d9

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.12

Λήφθηκε
2.395 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,59 MB
Υπογραφή MD5
f5933717443b391e63ae5703c6d51b6e
Υπογραφή SHA1
284b569bf1b367e5187bc614a5215d5f67774f81

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.12.

Λήφθηκε
845 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,54 MB
Υπογραφή MD5
41573335ff1be085b4d7d45f6bed762b
Υπογραφή SHA1
c3e398a5569be8b12a7fff4e63200c24b1ef951b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.12.

Λήφθηκε
603 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,05 MB
Υπογραφή MD5
5affc9fa8f0f0641ac945544d6082794
Υπογραφή SHA1
b0471c3686579d84259d25879ffe6d73f3111c8c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.12.

Λήφθηκε
632.215 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,79 MB
Υπογραφή MD5
0b1367f00f1a1b03c95f9550a410c495
Υπογραφή SHA1
f0c4258a01ff98feafeae143e656ff18898a521f