Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019 00:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5775-joomla-3-9-11-release.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.9.11

Λήφθηκε
19.530 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,58 MB
Υπογραφή MD5
d1a132ec30c2a512bdb17971feef8c1b
Υπογραφή SHA1
8974e3d18126ea13071e2a100d37243b84a46cb0

This is the full download package for Joomla! 3.9.11

Λήφθηκε
13.074 φορά
Μέγεθος αρχείου
9,35 MB
Υπογραφή MD5
1f2bb872ab5dc91eb75e5a1b167073ba
Υπογραφή SHA1
e96403f3655557bd48f7760143f7b738124c8656

This is the full download package for Joomla! 3.9.11

Λήφθηκε
96.063 φορά
Μέγεθος αρχείου
13,30 MB
Υπογραφή MD5
4e6bc10a833e9fb0effade082162fb34
Υπογραφή SHA1
de87b985ebe70df239c8e9b747e1cab034f1691f

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.10 to 3.9.11

Λήφθηκε
1.102 φορά
Μέγεθος αρχείου
169,27 kB
Υπογραφή MD5
89f3c3cbec6def04183d15672bef1bf3
Υπογραφή SHA1
9c5de517e60554a214345fb24147285a0172519a

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.10 to 3.9.11

Λήφθηκε
589 φορά
Μέγεθος αρχείου
236,28 kB
Υπογραφή MD5
21b7c95f841bca808976d046b17080fa
Υπογραφή SHA1
30814156e860be07424e02699c62d964cee0faed

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.10 to 3.9.11

Λήφθηκε
2.765 φορά
Μέγεθος αρχείου
278,92 kB
Υπογραφή MD5
db9cb8f2f79c90198fa51c2e859597cd
Υπογραφή SHA1
3784ebc6da39b07c74f6c2c7a8a982fcb20e8f0d

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.11

Λήφθηκε
844 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,41 MB
Υπογραφή MD5
91b6e76ef40506bb5fe294ce6b07c41a
Υπογραφή SHA1
a412e42140945d3458c52de52cd48b205d473014

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.11

Λήφθηκε
594 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,24 MB
Υπογραφή MD5
e162dc6d21561924998758eb683a881e
Υπογραφή SHA1
d307b8c60bc91938056a2d38068e501f2e1d232f

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.11

Λήφθηκε
5.615 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,59 MB
Υπογραφή MD5
8540a6ffb50fb77832c8c9cbe5b1a8dd
Υπογραφή SHA1
a0acbed0c1c978c3622d344c39b01243917dbc47

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.11.

Λήφθηκε
707 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,55 MB
Υπογραφή MD5
31984fd72a4390aba10dbef9a76cf08e
Υπογραφή SHA1
e7b378f2656a74acdad530c135fff09614f405c5

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.11.

Λήφθηκε
605 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,05 MB
Υπογραφή MD5
a57e84d08728710a1284864d5cc9fb05
Υπογραφή SHA1
9e240fd151f6ccc66e81597eea2a29f3f7913ecb

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.11.

Λήφθηκε
646.581 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,79 MB
Υπογραφή MD5
18b2d705596247582c8a5250019b4d44
Υπογραφή SHA1
857ed602f3ab484cffe8db21b65285b7495feac3